info@rusynacademy.sk

Symbolika Poslanie Prezident Gubernátori Členovia-radcovia

 

RUSÍNSKA SYMBOLIKA

Súčasná rusínska symbolika bola schválená na 9. Svetovom kongrese Rusínov 23. júna 2007 v Sighetul Marmaţiei (Rumunsko).

Erb

Za prvej Československej republiky (1918 – 1939) bol to erb jej súčasti – Podkarpatskej Rusi, v súčasnosti je erbom Rusínov v celom svete.

Popis erbu:  v ľavej polovici –  3 zlaté pruhy na svetlomodrom podklade, v pravej polovici – v tmavočervenej farbe figúra stojaceho na dvoch labách karpatského medveďa s otvorenou papuľou na striebornom pozadí. Medveď symbolizuje Karpaty, tri zlaté pruhy (podľa niektorých bádateľov) – tri rieky: Uh (Už), Latoricu a Tisu.

 

Zástava

Rozmer je 2:3 v pomere výšky k šírke, najčastejší rozmer je 1 000 mm výška a 1 500 mm šírka. V hornej polovici (500 mm) je modrá farba, v dolnej polovici – biela (250 mm) a červená (250 mm).

Modrá farba – to je farba hlbokého neba, perspektívne znázornenie panorámy karpatských hôr, nádejí na lepšiu budúcnosť, farba chladného rozumu, sviežosti ducha a tela, nevyčerpateľnej pracovitosti.

Biela farba – to je tradičná mierumilovnosť, pohostinnosť, dobroprajnosť, tolerantnosť, pokoj, morálna a fyzická čistota, vysoká kultúra a prírodný pacifizmus Rusínov.

Červená farba – to je asociácia všetkého živého, krásneho, estetický ideál Rusínov, symbol aktivizácie, prejav zdravia človeka.