info@rusynacademy.sk

Symbolika Poslanie Prezident Gubernátori Členovia-radcovia

 

10. septembra 2005 v salóniku reštaurácie Florianka pri Hotelovej akadémii sa uskutočnilo sa ZAKLADAJÚCE ZHROMAŽDENIE Akadémie rusínskej kultúry v Slovenskej republike (článok o tomto zasadnutí si môžete prečítať v rusínskych Narodnych novynkach č. 35 – 41/2005, rubrika TLAČ), kde za prítomnosti dvoch gubernátorov Akadémie rusínskej kultúry v Slovenskej republike – o. Františka Krajňáka za duchovnú oblasť a Alexandra Zozuľáka za svetstkú oblasť stali sa ZAKLADAJÚCIMI ČLENMI-PORADCAMI AKADÉMIE tieto významné osobnosti:

 

 

VEDA (jazykoveda, história, etnografia, politika):


 

1. PhDr. Anna Plišková

 

2. Prof. PhDr. Jozef Sipko, CSc.

 

3. Doc. PhDr. Vasiľ Jabur, CSc.

 

4. PhDr. Vasiľ

Turok

 

LITERATÚRA


VÝTVARNÉ UMENIE


 

4. Mária Girová

 

5. Mikuláš Kseňák

 

6. PhDr. Mária Maľcovská

7. Mikuláš Gajdoš

 

VZDELANIE


MLÁDEŽ


ŽURNALISTIKA


 

8. Ján Hrib

 

9. Mgr. Alena Blichová

 

10. Mgr. Gabriel Beskyd

 

11. PhDr. Kvetoslava Koporová

 

CIRKEV
DIVADLO
   

 

12. o. Josafat Timkovič

 

14. Mikuláš Ľaš

 

 

 

Je to rozdelenie podľa sekcií, ale samozrejme, že jednotlivé osobnosti sa

angažujú v rôznych sférach, nielen v tej, pod ktorou sú vedení.