info@rusynacademy.sk

Symbolika Poslanie Prezident Gubernátori Členovia-radcovia
 

Akadémia

Akcie

Andy Warhol

Аrchitektúra

Asociácia

Cirkev

Dedina

Divadlo

Etnografia

Film

Fotografia

Geografia

História

Hudba

Internet

Jazyk

Kongres

Literatúra

Mesto

Mládež

Ocenenia

Organizácie

Politika

Rozhlas

Spev

Sponzorstvo
Štipendia
Televízia
Tlač
Výtvarníctvo
Vzdelávanie

 

 

Gubernátor  Akadémie rusínskej kultúry v Slovenskej republiky pre duchovnú oblasť:

 

o. František Krajňák

 

kpt. Nálepku 36, 068 01 Medzilaborce

Gubernátor Akadémie rusínskej kultúry v Slovenskej republiky pre svetskú oblasť, štatutárny zástupca a hlavný koordinátor:

 

Alexander Zozuľák

 

Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov

Gubernátor Akadémie rusínskej kultúry v Poľskej republike:

 

Olena Duc-Fajfer

Gubernátor Akadémie rusínskej kultúry v Kanade:

 

Paul Robert Magocsi

Gubernátor Akadémie rusínskej kultúry v Ukrajinskej republike pre duchovnú oblasť:

 

Vladimír Mikita

Gubernátor  Akadémie rusínskej kultúry v Ukrajinskej republike pre svetskú oblasť:

 

Valerij Paďak

Gubernátor Akadémie rusínskej kultúry v USA:

 

John Righetti