back

РУСИН І НAРOДНЫ НOВИНКЫ

Выдарена акція Русина і Народныx новинoк

Вышов довгоочекованый препотребный словник,..

Меморандум

Русиньскый язык на педаґоґічній академії

Треба нам народный календарь?

Цінный учебник про середнї школы, але ай універзіту

Далшы три учебникы про основны школы

Русиньскый народный календарь і ёго судьба

По 13 роках вышов другый том бібліоґрафії

Русиньска місія в двох  русиньскых  селах

Новинкы – тварь жывота Русинів

Маме здатных дописователїв

Позітівна одповідь з Міністерства културы СР...

Сьме неспокійны із несправедливым роздїлїнём фінанцій...

 

Музей русиньской културы В ПРЯШОВІ

Выставка Зузаны Осавчуковой-Гапаковой

Достойна акція в книжніцї Словеньского народного музею...

Книжка про шырокый круг чітателїв

Історічна подїя: Отворїня першой експозіції Музея русиньской културы в Пряшові

Выгравала жовта грудка

Была установлена Научна і одборна рада  СНМ – МРК у Пряшові

Чекать ю велика робота на ниві културы Русинів

ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н. – перша директорка...

Русины, маме музей, але што дале?

 

РУСЬКЫЙ КЛУБ – 1923 І РУСЬКЫЙ ДІМ

маніфестація перед Руськым домом...

І сниньскы Русины мають свій погляд на Руськый дім у Пряшові

ІНТЕРЕСНА НОВИНА!!!

Феномен Руськый дім у Пряшові

Руськый  дім у Пряшові мать служыти вшыткым Русинам!

Уж ся з ним не стрїтиме на русиньскых акціях

Нaрoднa збіркa на захрану Руського дому

Звязали приємне з хосенным

Є то велика несправедливость і ганьба!

Бой о Руськый дім продовжує, хто го выграть?

Даякы „перлы“  найновшых станов РК – 1923 Ш. Секерака

Бой о Руськый дом продовжує

Вступ до Руського дому ся не обышов без проявів некултурности і інціденту протїв новинарёви з боку Ш. Секерака

15. мaй 2006 – дeнь oтвoрeныx двeрeй Руськoгo дoму в Пряшoві?

Чом є Руськый дом запертый і як ся став маєтком надації?!

Обговорили бaрз важну сітуацію

Як „трёме русских богатырїв“ „окрали“ русиньскый народ?

В дусї одказу нашых предків

Руськый дім уж конечно не буде лем про „еліту“!

 

РУСИНЬСКЕ КУЛТУРНО-ОСВІТНЕ ОБЩЕСТВО А. ДУХНОВІЧА В ПРЯШОВІ

Одкрывать припадане порохом

Вдяка главно за захованя і выдаваня творчости о. Е. Кубека і о нім самім

Минуло 125 років од народжіня Николая Бескида...

ВЫЗВА К РУСИНАМ НА СЛОВЕНЬСКУ

 

СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ

МАВЗОЛЕЙ ПРО В. ПРОТИВНЯКА

 

РУСИНЬСКA ОБРОДA НA СЛOВEНЬСКУ

Дотык iз материньскым словом є красный

Ближить ся 10. річник Духновічовoго Пряшова

НЕПРАВОМ  ЗАБЫТЫЙ

Вызначна акція Русинів – 10. Сейм Русиньской оброды

Треба установити двох председів Русиньской оброды і мати добру концепцію

Презентація Русинів Словеньска у Празї

„Тихопоточан“ у Кошіцях

Выдареный Віфлеємскый вечур...

Меморандум

Перша велика акція МО Русиньской оброды у Пряшові

„Кідь собі заспівам“  у Кошіцях

Красный, богатый, забавный, але глубше не выужытый

Не треба ся заспокоёвати із досягнутым

Была обновлена робота Містной орґанізації Русиньской оброды в Пряшові

Міністер вырішыв о зряджіню Музею русиньской културы

Будуть мати Русины свій музей?!

Выголошіня участників сполоченьско-научной конференції

Успішный конкурз Співы мого роду і ёго принос...

Мать амбіції стати ся єднов iз найактівнїшых...

Хотять проглубити контакты з Русинами і русиньскыма орґанізаціями

Жебы ся наша робота стала якостнїшов і на хосен вшыткых Русинів

 

СЛОВЕНЬСКА АСОЦІАЦІЯ РУСИНЬСКЫХ ОРҐАНІЗАЦІЙ

Засїданя представителїв САРО

 

РУСИНЬСКЫ КУЛТУРНЫ І НАУЧНЫ ІНШТІТУЦІЇ І ОРҐАНІЗАЦІЇ

 

Сполок русиньскых писателїв Словеньска

Громада русиньскых писателїв

Засідала рада Сполку русиньскых писателїв

Сполок русиньскых писателїв мав членьску громаду

Такых бы веце творчіх подарунків...

 


РУСИН І НAРOДНЫ НOВИНКЫ

 

Выдарена акція Русина і Народныx новинoк

В мултіфункчных просторах Музею русиньской културы у Пряшові 24. септембра 2008 была презентація двох книжок баёк автора Осифа Кудзея. Книжкы вышли в куртім часовім одступі (єдна під назвов Мудрость жывота зачатком юна 2008, друга такой за три місяцї позад нёй, під назвов Байкы-забавляйкы).

● Далшов презентаціёв русиньскых книжок, была презентація зборників баёк Мудрость жывота і Байкы-забавляйкы О. Кудзея, на котрій 24. септембра 2008 выступили: (злїва зверьху) А. Сервіцька, Й. Пірог, А. Зозуляк, О. Ґлосікова, о. Ф. Крайняк, О. Кудзей, К. Копорова, (долов) О. Кудзей, С. Сметанка, М. Сметанкова і О. Кость. Віриме, же публіцї у Музею русиньской културы в Пряшові ся тота презентація любила.   Фоткы: Мґр. П. Крайняк

„Байкы Осифа Кудзея суть погладжінём, порозумінём близкых краян в їх каждоденній трапезї, але і наладжінём на веселу струнку, одлегчінём проблемів і старостей ласкавым гумором,“ характерізує у своїй рецензії новы книжкы в родинї сучасных русиньскых публікацій ПгДр. Кветослава Копорова з Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты. Споміджі десяток публікацій, котры по новембровій револуції зачали по русиньскы выходити, байкы Осифа Кудзея суть може найрепрезентатівнїшым одразом жывота Русинів зо вшыткыма аспектами їх сучасных проблемів і старостей, котры автор выядрив найпростїшым і заєдно найкуртшым способом. Видить ся, же якраз жанер байкы набывать в днешнїй добі свою ренесанцію, бо о Кудзеёвы книжкы баёк проявляють Русины, а нелем Русины, але і Словаци необычайный інтерес.

Тото было видно і на презентації, котру зорґанізовало обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы у сполупраці зо Словеньсков асоціаціов русиньскых орґанізацій і Музеём русиньской културы в Пряшові. Но до істой міры партіціповало на нїй і Общество св. Йоана Крестителя, бо Осиф Кудзей є нелем успішным байкарём, але свій талент, котрым, як то повів о. Франтїшек Крайняк „го обдарив Господь Бог, жебы писав на славу Божу,“ він выужывать і при роботї з церьковнославяньскым текстом, перетлумачує го до русиньского языка, і сам пише духовну поезію.

Але і так сьме о Осифови Кудзеёви не знали іщі вшытко. На презентації несподївав своїм прекрасным голосом і вєдно із своїма краянами з Няґова, з котрыма співать в церьковнім хорї, ся запрезентовали фраґментами з акафісту, котры автор сам зложыв на честь священомученика, благореченого Павла Петра Ґойдіча. Няґівчане просто вказали, же і они в селї жыють актівным културно-народностным жывотом, за што їм можеме лем щіро подяковати, бо кібы сьме мали такых актівных Русинів по нашых селах веце, не мусили бы сьме ся страховати о нашу будучность.

Віриме, же байкы Осифа Кудзея рознесуть народностный дух по многых русиньскых селах і містах і „збудять“ многых Русинів.             

- кк -, 6.10.2008

 

Вышов довгоочекованый препотребный словник,..

 

... конкретно публікація під точнов назвов Русиньска лексіка на основі змін у правилах русиньского языка про основны і середнї школы з навчалным
русиньскым языком і з нав-чанём русиньского языка
і з підназвов (Правописный і ґраматічный словник). Тым ся до істой міры завершыла (ай кідь робота над словником нїґда не є скінчена) высше двойрічна нелегка робота трёх авторів, працовників Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты в Пряшові – доц. ПгДр. Василя Ябура, к. н., ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД., і ПгДр. Кветославы Копоровой під веджінём языкового редактора В. Ябура і одповідного редактора Мґр. Александра Зозуляка.

Рецензентами той препотребной публікації были лінґвісты: проф. ПгДр. Осиф Сіпко, ПгД. із Пряшівской універзіты і проф. Др. Михал Капраль, к. н. із Нїредьгазькой высшой школы, котры словник оцїнили позітівно.

Так на Словеньску вышов уж другый словник: першый під назвов Орфоґрафічный словник русиньского языка (Русиньска оброда, Пряшів 1994, 304 стор.) а теперь Ґраматічный і правописный словник (Русин і Народны новинкы, Пряшів 2007, 348 стор.) Першый послужыв як єдна з публікацій про кодіфікацію русиньского языка на Словеньска 27. 1. 1995, другый є поправленый подля змін у правилах русиньского правопису, котры суть платны од 1. 9. 2005. Першый помістив у собі высше 40 тісяч слов, тот другый на основі прінціпу творїня словниковых гнїзд – скоро 70 000 (!) Словник послужыть вшыткым тым, котры ся занимають русиньскым літературным языком актівно, но і тым, што пасівно, або іщі лем хотять ся го учіти.

Словник стоїть 980,- Ск, але в редакції го мож купити за 500,- Ск в обмедженій кількости. Зато не вагайте і выужыйте таку можность купити за выгодну цїну потребный словник русиньского языка! Обїднавкы приїмаме на адресї: Rusνn a Όudovι noviny, Duchnoviθovo nαm. 1, 081 48 Prešov, Slovensko, на мобілнім телефонї: 0905 470 884 або на і-мейловій адресї: rusyn@stonline.sk. БУДЕ ТО ЄДНОЧАСНО ДОБРЫЙ І ХОСЕННЫЙ ДАРУНОК.

А. З., 14. 12. 2007

 

Меморандум
о взаємній сполупраці, помочі і порозуміню при просаджованю інтересів русиньской народностной меншины на Словеньску і за ёго граніцями


Під таков назвов документ быв приятый на конець судного спору міджі обчаньскыма здружінями Русиньска оброда на Словеньску з єдного боку і Русин і Народны новинкы з другого боку, котрый скінчів зміром. Текст публікуєме ниже по словеньскы як факсіміле, бо не хочеме, жебы дошло при перекладї ку даякій хыбі ці неточному тлумачіню. Документ підписали председове обидвох здружінь: Владимір Противняк за Русиньску оброду на Словеньску і Александер Зозуляк за Русин і Народны новинкы.


 

Русиньскый язык на педаґоґічній академії

 

З цілём обновити традіцію народностных класів пришли членове обчаньского здружіня Русин і Народны новинкы  через презентацію можности выучованя русиньского языка і културы на Педаґоґічній і соціалній академії в Пряшові, котра  в рамках выходного Словеньска мать найдовшу традіцію в приправы кваліфікованых учітелёк матерьскых школ. 

Презентація ся одбыла такой в першый тыждень школьского рока – 5. септембра 2007 в чотырёх першых класах і штудентам были представлены можности выучованя русиньского языка і културы у їх школї, як і продовжованя того штудія на Пряшівскій універзітї. Предмет русиньскый язык  і култура  може притягнути інтерес якраз  тых штуденток, котры ся по скінчіню школы дістануть учіти на народностно змішану теріторію з перевагов русиньского жытельства.  Ту можуть на базї говореного русиньского слова, але і посередництвом фолклору, традіцій і звыків представити шпеціфічности той народности наймолодшій ґенерації, у котрой якраз такым способом мож пестовати чутя народной приналежности.

● О можностях навчаня русиньского языка у їх школї, далшого штудія того языка на Пряшівскій універзітї і уплатніню ся в далшім жывотї по абсолвованю тых штудій першокласникам Педаґоґічной і соціалной академії у Пряшові росповіли: ведуча Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., і председа обчаньского здружіня Русин і Народны новинкы Мґр. А. Зозуляк.

Директорка Педаґоґічній і соціалній академії в Пряшові Мґр. Терезія МЫРВОВА таку актівіту барз привітала, бо, як сама сконштатовала, при повиннім выберї двох чуджіх языків,  котры мають середнёшколаци у своїм проґрамі, настало навернутя к руському языку і азбуцї, а русиньскый язык буде вгодым росшырінём понукы славяньскых языків у тій школї. Навыше, є пересвідчена, же русиньскый язык як  язык народностной меншины, жыючой переважно на теріторії северовыходного Словеньска, мать якраз у тій школї своє місто, бо велика часть єй абсолвентів сама мать русиньске коріня, зато про них штудіум того языка буде природным процесом, у многых навернутём к языку, културї і традіціям своїх предків.

Векшына із штудентів собі уж повыберали з можностей понуканых языків іщі в часї, кідь ся приходили вєдно зо своїма родічами інформовати о можностях штудія у тій школї в рамках акції День отвореных дверей, зато таку презентацію буде треба повторити і в децембрї, як  прийдуть далшы потенціалны штуденты із своїма родічами.  Кідь ся створить бодай єдна мала ґрупа із вшыткых першокласників, котрых того року школа має понад 120, буде то великый успіх і надїй про Русинів до будучности. Надїй, же  молода ґенерація навяже на історічный одказ своїх предків і буде го передавати наступным поколїням, почінаючі од наймолодшой ґенерації – малых школкарїв.

Кветослава КОПОРОВА, фоткы авторкы, 9. 10 2007

 

Треба нам народный календарь?

 

Послїдный  Русиньскый народный календарь, выданый у 2004 роцї обчаньскым здружінём Русин і Народны новинкы.

Історія уж давно пересвідчіла Русинів, же НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ в нашім жывотї мав вызнамне місце. Не нагодов нашы будителї вынакладали значны силы і грошы на ёго выдаваня.

Народный календарь быв жрідлом віры, радцём рольникам, інформатором о найновшых трендах літературы, помагав учітелям выховлёвати дїтей і дорослых, быв шырителём і пропаґатором нашых звыків, обычаїв, часто забавляв людей веселым, поучным словом... Быв книжков потребнов і каждоденнов.

Тот добрый приятель, учітель і помічник сучасного возроджіня і формованя ідентічности Русинів нам днесь хыбує, шкода, же по пятёх річниках у 2006 роцї перестав выходити? Хто є тому на прічінї?

Зато підпорую снагы обновити выдаваня Русиньского народного календаря з фінанчнов помочов Міністерства културы СР.

Миколай КСЕНЯК,

Ружомберок, 9. 10. 2007

 

 

Цінный учебник про середнї школы, але ай універзіту

 

Найновшым русиньскым учебником на Словеньску, котрый вышов тїсно перед 3. Міджінародным конґресом русиньского языка у Кракові (13. – 16. септембра 2007),  є Русиньскый язык про 1. – 4. класы середнїх школ із навчалным русиньскым языком і з навчанём  русиньского языка (288 стор., Пряшів 2007) реномованых авторів, научно-педаґоґічных працовників Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты – доц. ПгДр. Василя Ябура, к. н., і ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД. Є то 79. публікація приправлена перед тым редакціов, теперь і обчаньскым здружінём під назвов Русин і Народны новинкы. Учебник буде добрым помічником нелем про штудентів середнїх школ, але і Пряшівской універзіты, котры штудують або вырішыли штудовари русиньскый язык.

Тот цінный учебник у малій кількости маєме у редакції, де го мож купити за 400 Ск. Контакт: Rusνn a Όudovι noviny, Duchnoviθovo nαm. 1, 081 48 Prešov, Slovensko, tel.: 00421-905-470 884, e-mail: rusyn@stonline.sk.

- аз – 31. 8. 2007

 

Далшы три учебникы про основны школы

 

 

В авґустї 2007 вышли у Пряшові на Словеньску три новы учебникы про 3. класу основных школ із навчалным русиньскым языком і з навчанём русиньского языка, а то Русиньскый язык і Чітанка автора векшины русиньскых учебників про ОШ по роцї 1989 – Яна Гриба, і Робочій зошыт із русиньского языка нового автора (минулого року быв першыраз автором Робочого зошыта про 2. класу ОШ), єдного з першых двох абсолвентів росшыреной формы штудія русиньского языка на Педаґоґічній факултї Пряшівской універзіты, теперь учітеля русиньского языка в ОШ у Радванї над Лабірцём – Мґр. Марека Ґая.

Суть то далшы три русиньскы учебникы з новой серії (з якой минулого року вышли першы три про 2. класу ОШ), а то нелем про основны школы з навчанём русиньского языка, але і з навчалным русиньскым языком. Учебникы суть написаны на основі змін правил русиньского правопису, котры суть офіціално платны од 1. септембра 2005. Выдав їх Русин і Народны новинкы як свої 19. – 21. публікації (або 76. – 78. публікації приправлены редакціов під таков істов назвов). Русиньскый язык і Чітанка суть ілустровцаны русиньсков малярьков Аннов Ґаёвов. Віриме, же тоты новы красны учебнькы будуть добрі служыти все векшій кількости учнїв основных школ, котры ся рішыли учіти русиньскый язык, респ. їх родічі порозуміли, же про їх дїтину є потребне знати язык своїх предків.

Тоты найновшы учебникы у малій кількости маєме у редакції, де мож їх купити по 300 Ск. Контакт: Rusνn a Όudovι noviny, Duchnopviθovo nαm. 1, 081 48 Prešov, Slovensko, tel.: 00421-905-470 884, e-mail: rusyn@stonline.sk.

- аз –  31. 8. 2007

 

Русиньскый народный календарь і ёго судьба

 

Чітателї Народных новинок і Русина, як і нашы сімпатізанты часто ся звідують на то, ці не быв выданый наш традічный Русиньскый народный календарь на 2007 рік. На нёго собі за пять років звыкли інтересуючі ся нелем зо Словеньска, але і з остатнїх країн, де россіяно жыють нашы Русины. При 15. роковинах Народных новинок у своїм приговорі і Петро Трохановскый, вызнамный поет і културный дїятель Лемковины, высоко оцінив нашу пресу, а міджі іншым повів тото: „Де ся подїли тоты вашы русиньскы  народны календарї, котры і мы Лемкы, за пять років з інтересом чітали, а з них выберали велё хосенного і про нашу лемківску културу? Велика шкода, же їх не выдавате. Были бы барз потребны про сучасне русиньске возроджіня.“ Озывають ся подобны голосы і з розлічных кутів Словеньска, але і споза граніцї од нашых чітателїв і сімпатізантів.

В редакції Народных новинок і Русина в Пряшові мають такый звык, же на столику в ходбі ся находять на громадцї новы книжкы, новинкы, часописы і  інша актуална література нелем зо Словеньска, але і з іншых штатів, де жыють нашы люде. Недавно єм на тім столику обявив і часопис Русиньскый світ, котрый выдають Русины в Мадярьску. Перелистуючі окремы чісла,  пришов єм на то, же в дакотрых з них суть перебраны інтересны статї з нашых Народных новинок і Русина. В Русиньскім світї із 16. 1. 2005, на стор. 18 єм прочітав статю Др. Степана Лявинця під назвов Пятьрічный юбілей календаря. Выберам  з той статї: „Русины на Словеньску выпущають уж пятый за шором русиньскый народный календарь. Зоставитель календаря Александер Зозуляк, одповідный редактор журнала Русин і Народных новинок. В роботї му помагав Мґр. Гавриїл Бескид і кол. Выдавателём календаря є Русин і Народны новинкы. Не позераючі на фінанчны і іншы тяжкости, Русины Словеньска продовжують возродну традіцію – публікацію Русиньского народного календаря, што є дуже важным дїлом про сохранїня і возроджіня русиньской културы нелем про Русинів на Словеньску, але про нас вшыткых, де бы сьме мы Русины не были розметаны по вшелиякых державах світа. Русиньскый народный календарь на 2005 рік уж, мож повісти, традічно обсягує: світьскый календарь, історічный календарь, церьковный ґрекокатолицькый і православный календарь. Дале ту можеме увідїти хосенны публіцістічны статї, стишкы русиньскых поетів, міджі многыма і лавреатів премії А. Духновіча.“ Авторами тых статей, подля Др. С. Лявинця, суть „знамы науковцї і теперішнї носителї нашой културы“. Їх погляды і документарны факты з русиньской історії мають великый вызнам нелем на научнім полю, но і на полю освітной роботы в днешнїм жывотї Русинів. Автор статї споминать 12 тем з нашого календаря, о котрых пише тото: „Зато варта їх холем перераховати.“ На кінцї автор пише: „Русиньскый народный календарь на 2005 рік займе достойне місце у русиньскій бібліотецї в Мадярьску, котра ся находить в Будапештї.“

Про тых нашых чітателїв, якы ся інтересуть о судьбу нашого традічного русиньского каледаря, треба повісти тілько: на 2006 было  зробленый проєкт до ґрантового сістему Міністерства културы СР і проєкт на выданя календаря. Але, шкода, тогдышня одборна комісія, складаюча ся уж зо знамых нам особ, фінанції на ёго выданя не схвалила. Кідьже сьме ся дізнали, же в у одборній комісії на посуджованя ґрантів на рік 2007 засіли тоты істы особы, зато сьме проєкт на Русиньскый народный календарь на 2007 рік ани не давали. Была бы то марна робота.

І так, дорогы чітателї і інтересуючі ся о нашы русинькы народны календарї, дякуєме вам, же сьте не забыли на них з недавной минулости. Треба повісти, же і од вас, од вашого рішучого голосу, залежить судьба, ці ся в будучности на вашых столиках обявить у вас так облюбленый Русиньскый народный календарь. Рады бы сьме ся дознали прямо од  вас, што собі о тім думате. Предусловія на выдаваня суть, найде ся і потребный авторьскый колектів, але, добрі знате, же без фінанчной підпоры не є можне выдати календарь.

Мґр. Гавриїл БЕСКИД, Пряшів, 8. 8. 2007

 

По 13 роках вышов другый том бібліоґрафії

 

Звідате ся якой? Іде о Бібліоґрафію народных співанок і народной поезії Русинів выходного Словеньска ІІ. небогого ПгДр. Михайла Гиряка, к. н., робота над выданём котрой ся зачала іщі за ёго жывота, але не дочекав ся єй выходу на світло Боже. Но кедь сьме го выпроваджали на послїдню путь 23. марца 2007, так у прощалнім приговорі єм пообіцяв за себе і за ёго сына Слава, же тота книжка выйде. Стало ся, а то за помочі фінанцованя Славоміра Гиряка і за редакторьской помочі Александра Зозуляка.

Также першый день акції в рамках 9. Світового конґресу Русинів 21. юна 2007 у Мармарош-Сіґетї в Румуньску была тота книжка представлена як єдна з двох з найновшых, котры вышли на Словеньску. Выдало ю наше обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы як свою 18. публікацію (або 75. публікацію приправлену редакціов під таков істов назвов).

Другый том бібліоґрафії мать 376 сторінок. Мож ю обїднати на адресі: Русин і Народны новинкы, Духновічово нам. 1, 081 48 Пряшів, або на ч. тел.: 0905 470 884, і-мейлом: rusyn@stonline.sk за суму 300 Sk. Книжка послужыть вшыткым тым, котры ся занимають і інтересують русиньскыма народныма співанками і народнов поезіов Русинів. Є ту і часть присвячена запису русиньскых співанок знамой і днесь покійной Анцї Ябуровой із Стащіна.

А. З., 16. 7. 2007

 

Русиньска місія в двох  русиньскых  селах

 

Єдным Iз найуспішнїшых  почінів обчаньского здружіня  Русин і Народны новинкы за минулый рік было выданя книжкы русиньскых приповідок двох гендікепованых сестер – Марії і Ерікы Костовых з  Курова. Цілём того проєкту было нелем книжку выдати, але главно єй спропаґовати, што в нашім припадї значіть донести єй прямо до матерьскых і основных школ і тым мотівовати дїтей, родічів, але і учітелїв к розвиваню народностной свідомости у молодой ґенерації.  Хоць фінанції на  ґрантовый проєкт серії бісід по русиньскых селах на рік 2007 не были схвалены одборнов комісіёв про русиньску културу при Міністерстві културы СР, русиньскы ентузіасты вырішыли довести свій задум до кінця і зачали орґанізовати  серії бісід о народностній приналежности, презентуючі притім і нововыдану книжку  Приповідкы на добру ніч. Сестры Костовы,  лем привітали таку ініціатіву, бо і про них є незабытным зажытком стрітити ся з дїтьскым чітателём, про котрого суть приповідкы написаны.

 

•  Бесіда зо сестрами Еріков і Маріёв Костовыма з Курова, авторками книжкы Приповідкы на добру ніч, котру выдало обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы. Тота бесіда была в просторах Матерьской школкы в Біловежі, Бардеёвского окресу, і взяли на ній участь дїти з той школкы, але і з основной школы. Окрем споминаных сестер, на бесідї были і редакторы Русина і Народных новинок: ПгДр. Кветослава Копорова (главна орґанізаторка выдареной акції), ПгДр. Марія Мальцовска і Мґр. Александер Зозуляк. Бесіда є зо серії, на яку одборна комісія МК СР про русиньску народностну меншину не запропоновала дати фінанції. Але она, як і далшы ся зреалізують! І без фінанцій од Міністерства културы СР і „милости панїв“ із спомянутой „одборной“ комісії.

 

Біловежа мать в почливости традіції своїх предків, але...

Перша стріча з русиньсков приповідков в Біловежі буде про містну дїтвору наісто памятна, так як ся їм запамятають і дві сестры – Маріка і Еріка, котры пришли міджі школкарїв і школяриків біловезькой основной школы.  Приповідка о мерзенім коцурови, котру з приповідковой книжкы прочітала писателька – колеґыня двох гендікепованых авторок Марія МАЛЬЦОВСКА,  ся дїтём полюбила і такой ся розвинула „важна діскузія“ – хто мать дома мачку або коцура, дознали сьме ся і то, же єден коцур в Біловежі мать поламану лабку і хто знать, як то з ним дале буде...

Не знаме, як то дале буде і з дїточками в Біловежі, бо хоць русиньскій комунікації добрї порозуміли, скоро ани єдна дїтина не знала по русиньскы реаґовати на нашы вопросы. Родічі (холем тоты, што были участниками бісіды) допустили, же годину русиньской комунікації формов приступнов школкарям бы прияли.  То значіть, через приповідкы, віршикы, наслїдну комунікацію о прочітанім, але і через фолклор, русиньскы традіції – великодны, ріствяны і т. д., може, і біловезька дїтвора приближыла бы ся к своїм предкам і зачала утримовати і пестовати тото найціннїше духовне богатство, котре з каждым наступным поколінём занепадать.  Передшколаци бы попри латиньскій ґрафіцї спознавали і буквы азбукы.  Будеме натїшены, кідь учуєме, же нелем русиньскым фолклором є Біловежа вірна традіціям своїх предків, але же і школярї в біловезькій школї знають, хто то быв А. Духновіч, А. Павловіч, же будуть знати, же в їх селї є велика традіція кошикарьства, або  і то, же вызначный умелець Енді Варгол быв тыж Русин, так як быв Русин їх недавно помершый краян, вызначный фолклоріста В. Федор, і т. д...

А же суть жытелї Біловежы і днесь способны, але і щіры люде, о тім нас пересвідчіла панї старостка Інж. Ева ПОБОРЖІЛОВА, котра нашу русиньску місію належно спропаґовала, але постарала ся і о то, жебы і біловезькы подникателї припомогли своїм краянкам з Курова сповнити їх сон – выдати далшу книжку. Зато хочеме добрым словом ся одвдячіти  сільскому уряду,  панови Й. СОРОКОВИ, котры фінанчно приспіли дївчатам, але і подникателям П. МІКУЛОВИ,  Я. ПІПАСОВИ, Б. ВЛАСТЇМІЛОВИ і Й. КОСТУРОВИ. Видно, же Русины іщі і днесь, хоць як є тяжко, знають сі помочі. 

 

• Друга бесіда в тот самный день была в далшім селї Бардеёвского окресу – Хмелёвій, де уж не выступали сестры Костовы, бо то бы было про них уж нарочне в єден день, але редакторы Народных новинок і Русина – ПгДр. Кветослава Копорова, ПгДр. Марія Малцовска (вправо) і Мґр. Александер Зозуляк, котрых у школї привітала єй директорка Анна Дзубакова (на фотцї стояча).

 

Хмелёва: Старый млин, русиньскый фолклор і „Днї хлїба“, україньскый язык, православна церьков із пословенченов  літурґіёв, а жытелї села – Словаци...

З такыма парадоксами сьме ся стрітили при своїй русиньскій місії в далшім селї Бардіёвского окресу – Хмелёвій.  Пан староста Ян ЖЕЛЕЗНЫЙ (поводом Словак, але ёго бесхыбна русиньска комунікація свідчіть о тім,  же з Хмелївчанами ся зжыв на сто процент) нам хотїв якнайвеце поповідати о своїх актівітах у вшыткых  областях жывота села. З тых найвызначнїшых то є  здобытя 3,5 міліона корун на реалізацію домовых чістічок одпадовых вод – тот проєкт одпозерали зо села Пыхнї (окр. Снина), котре тыж подля чісла жытелїв не мало  можность інакше порішыти свою сітуацію з одпадовов водов. Зреконштруована будова недалеко школкы є приправлена про потенціалных турістів, котры ту можуть переночовати, місце ту мать і клуб молодых із сателітным кіном, але і книжніця, котру наісто при нашій далшій навщіві доповниме і тітулами з русиньской літературы.  Такой з другого боку – за водов нас заінтересовав старый млин, в котрім накручала єдну серію о варіню і телевізія Папріка (самособов варили ся русиньскы народны їдла), пан староста прозрадив, же каждый рік в септембрї орґанізують в селї Днї хлїба – русиньскый фолклорный фестівал, сучастёв котрого є і демонштрація процесу печіня хлїба в старім млинї, так як то колись робили нашы предкове.

Не дало ся обыйти ани недалеку матерьску школку, до котрой ходить 16 по словеньскы комунікуючіх дїточок. Учітелькы лем безрадно стискають плечами – так хотять родічі...

У школї, де сьме ся выбрали на бісіду,  была сітуація подобна, но з іщі векшым парадоксом.  Школа є веджена як народностна – з выучованём україньского языка, но видить ся, же тот україньскый язык ту є скоріше про містных жытелїв як страшак, а не як  їх материньскый язык, котрый бы од щірого сердця хотїли і тым демонштровали свою народностну приналежность. Як нам повів староста села, школярїв є ту мало і мають  надїй, же бы ту поприходили дїти з недалекого Зборова, де є велика концентрація ромской популації,  но подакотрых одраджує якраз україньскый язык. А як допала наша бісіда в єдиній „народностній школї“ в Бардіёвскім окресї? Школярї – Словаци. Не чули сьме од них єдиного русиньского слова (жебы ту дахто комуніковав по україньскы – то в ниякім припадї), хоць єдно дївча ся нам признало, же єй старша сестра ходить до школы до Бехерова і зачала бісідовати по русиньскы.  Зініціовали сьме школярїв, жебы нам посылали до редакції свої статї, може і даякы творы – поезію або прозу. Учать ся предці азбуку, може і ту выростають даякы таленты, лем їх треба підхопити...

Панї директорка Анна ДЗУБАКОВА є смутна з того факту, так як єй мерзить і то, же православный священик, як попершыраз пришов до села, вів літурґію по словеньскы... Єй пріорітов є але утримати школу в селї за кажду ціну, вопрос материньского языка, кідь боюють о кажду коруну, є в даній сітуації другорядный. 

З Хмелёвой сьме одышли з надїёв, же холем на годинах україньского языка панї учітелькы як демонштрацію їх материньского языка будуть чітати школярям з приповідковой книжкы їх краянок – сестер з недалекого Курова. З директорков сьме ся згодли на фактї, же до школ треба якнайчастїше з такыма актівітами приходити, бо  учітелї суть в тім дїлї безрадны, осамочены...

Кветослава КОПОРОВА, фоткы А. З., 18. 4. 2007

 

Бог поблагословив їх путь
Новинкы – тварь жывота Русинів


Днесь нихто не похыбує о тім, якый великый вызнам мають новинкы в жывотї чоловіка, сполочности. Тота сема „вельмоц“ може робити великы дїла, і ку доброму, і ку гіршому. В припадї русинства друковане слово занимать своє шпеціфічне місце. В минулости вшелиякоязычны новинкы писали о Русинах і протїв Русинів. Аж по новембрї 1989 року, кідь ся ідентіфіковали Русины як народность, першыраз настала історічна сітуація, кідь зачали выходити новинкы на языку, якый быв тот справный, русиньскый, материньскый. Были то якраз Народны новинкы, перше чісло якых вышло 21. авґуста 1991 року. Очелив новинкы бывшый шефредактор Нового життя Александер Зозуляк, заступкынёв шефредактора ся стала Анна Плїшкова, редакторками были Анна Кузмякова, Кветослава Копорова і Марія Мальцовска. Скоро в такім самім зложіню, аж на Анну Кузмякову, робить творчій колектів доднесь. Ай кідь формално выдавателём новинок была Русиньска оброда, редакція все прагла быти незалежнов. По розлічных періпетіях, якы приносить жывот творчому орґанізму, якым новинкы суть, о чім ся нераз писало на сторінках Народных новинок, новинкы од 1. 1. 2004 року выдає обчаньске здружіня Русин і Народны новинкы.

 

Погляд на участників Стрічі дописователїв Народных новинок і Русина і русиньскых писателїв з нагоды 15 років обидвох русиньскых періодічных выдань, котра была сімболічно – 17. новембра 2006 в рештаврації „Гвіезда“ на ул. 17. новембра у Пряшові: (верьхнїй ряд злїва) главна особность передкодіфікачного, кодіфікачного і покодіфікачного прoцесу розвитку русиньского літературного языка на Словеньску – доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., якого на зачатку стрічі шефредактор новинок і часопису поздравив із ёго недавныма 70. народенинами і передав му дарунок на памятку ● Дакотры дописователї русиньскых періодік і русиньскы писателї ● За челный стіл засіли позваны гостї: директор ТАД М. Марко, ведуча одбору културы МсУ в Пряшові М. Путноцка, гоститель, шефредактор Народных новинок і Русина А. Зозуляк, посланець НР СР М. Лукша і пріматор Пряшова М. Бенч ● (Спіднїй ряд злїва): шефредактор Русиньского вседержавного вістника і довгорічный дописователь Русина Т. М. Поповіч з Будапешту, під ним председкыня петічного выбору протїв несправедливому роздїлїню штатной дотації на нашы періодічны выданя в 2005 роцї А. Дзурёва з Міджілаборець, шефредактор Бесіды і довгорічный дописователь Русина П. Трохановскый із Криніцї в Польску, члены фолклорного колектіву Шаріш ЗУШ М. Мойзеса у Пряшові зо своїм ведучім Й. Пірогом, котрый їх допроводив гров на акордеонї, в центрї зо знамов інтерпретаторков русиньскых народных співанок А. Порачовов (у чіпцю). Фоткы К. Копоровой і П. Крайняка, мол.


Не нагодов, же стріча дописователіїв Русина і Народныx новинoк за фінанчнoй пoмoчі Міністерства културы СР і Пряшівского самосправного краю з нагоды їх пятнадцятых народенин, была 17. новембра 2006 року в Пряшові. Тадь не быти новембра, не было бы, може і нашых новинок. Тото підкреслив і шефредактор А. Зозуляк, кідь ся коротко приговорив вірным дописователям, актівным передплатителям і сампатізантам, якы ся в тот день зышли скоро з цілого Словеньска, але главно, з выходного, де жыє найвеце Русинів. Він сердечно привітав на актіві пріматора м. Пряшова Мілана Бенча, ведучу оддїлїня културы МсУ Марію Путноцьку, директора театру Александра Духновіча Маріана Марка, посланця НР СР Михала Лукшу і вшыткых притомных. Свою неучасть оправдали председа Пряшівского самосправного краю Петро Худїк і штатный таёмник МК СР Авґустін Ланґ. Притомны на зачатку минутов тиха дали чесь помершому Василёви Туркови, першому председови Світовой рады Русинів, довгорічному председови Русиньской оброды на Словеньску, закладателёви новинок, і скінчавшій ся 26. юла 2006 року народній писательці Аннї Галчаковій, родачцї з Міджілаборець, яка была актівнов дописовательков нашых русиньскых выдань. Як то уж бывать, смутне ся черять з приємным. Василя Ябура, єдного з кодіфікаторів русиньского языка в 1995 роцї А. Зозуляк поздравив із ёго 70-річом з пукетов квіток і скромным подарунком. Шефредактор у своїм слові, кідь говорив о юбілею новинок, підкреслив, же є барз важне, абы ся русиньскый язык учів од матерьской школкы аж по высоку школу, бо лем в тім припадї ся захранить русинство, в тім чіслї і азбука. Апеловав, главно на молодых людей, якы ся презентують на сторінках Народных новинок. Знав, што гварить, бо Народны новинкы суть єдиныма чістоазбучныма русиньскыма народностныма новинками на Словеньску, а роблять много про културу і возроджіня Русинів. Суть яковсь формов дзеркалом жывота Русинів дома, але і за граніцями. Роблять много про захрану русиньской ідентіты. Высоко квітовав позваня на актів пріматор міста Мілан Бенч, якый подяковав А. Зозулякови, тогдышнёму председови Світовой рады Русинів, же 7. Світовый конґрес Русинів ся одбыв якраз в Пряшові, чім збогатив і звідителнив місто у світї. Він пожелав колектіву редакції много успіхів у роботї і чім менше проблемів, главно фінанчных.
По приємнім музичнім выступі Анны Порачовой, яка своїм фарбистым голосом лем підсилила русиньскый дух акції, ся роскрутила богата діскузія. Димітрій Крішко підкреслив вызнам новембра 1989 про взник новинок і про роскрытя забытых сторінок історії Русинів. „Были то якраз Андрій Шлепецькый і Гавриїл Бескид, што підняли карпатістіку на сторінках Народных новинок, другый з них доднесь продовжує в тім дїлї і піднимать своїма статями русиньскый возродный рух,“ повів. Цінный гість з польской Криніцї, бард лемківской літературы і журналістікы Петро Трохановскый тїшыв ся, як мала дїтина, з нашых новинок. „Пришов єм ку вам, бо єм хотїл прийти,“ были ёго слова. По шістьгодиновім путованю автобусом, влаком, автостопом і пішо, предці, ся поставив міджі нами, жебы поздравити Нарoдны новинкы, Русина і побыти міджі нашыма людми, з чого сьме мали вшыткы велику радость. Далшый гость споза граніцї Тібор Міклош Поповіч з Будапешта высоко оцінив толерантность і обєктівность Народных новинок, што подля нёго не роблять ани єдны русиньскы новинкы за граніцями. Подяковав вшыткым, хто підпорує русиньскый рух в Мадярьску на сторінках Народных новинок і справно підкреслив, же Русины на Словеньску найвекшу опору мають глядати у Словаків, бо ту жыють, а в минулости їх зъєдиняв сполочный народностный бой. Збогатили своїма діскузныма выступами актів Петро Крайняк, мол., якый говорив о Народных новинках як о образї, документї історії, Гавриїл Бескид, Анна Дзурёва, якы підкреслили вызнам азбукы про молоду ґенерацію. Поздравили Народны новинкы Марія Ґірова, Михал Янцура, коротко і мудро говорив добродитель нашых выдань, добрый сердцём і скромный чоловік Мірослав Джупінка, якый припомянув, же мали бы сьме о собі знати вшыткы Русины, знати ся з вышного і з нижнёго кінця. Михал Бурцін говорив о зачатках выдаваня новинок, о їх колпортації по 36-тісячовім містї Гуменне, в котрім третя часть суть Русины. Федор Віцо реаґовав на приправлёваны зміны в словеньскім розгласї, што ся дотулить і русиньского высыланя, о розгласовій радї, де не суть представителї за Русинів. В діскузії выступили і писателї Осиф Кудзей і Штефан Сухый, знамы і своїма полемічныма выступами на сторінках Народных новинок. Од Ш. Сухого сьме застигли записати: „Новинкы змінили судьбу Русина. Новинкы нас вытягли з мышачой дїркы. Є красно быти Русином. Полеміка в новинках є барз добра річ.“
Над вопросом писаной і говореной подобы русиньского языка ся наголос задумовав Василь Ябур, якый повів, же екзістує Одділїня русиньского языка і културы ІРіНШ ПУ, якого компетенціёв як научно-педаґоґічной інштітуції є занимати ся нормов русиньского языка. Потребно вшытко про тото зробити, абы тоты нормы ся дістали до устной подобы, в чім суть резервы в розгласї і в театрї. Анна Плїшкова, одборна асістентка Оддїлїня русиньского языка і културы говорила о ґенезї акредітації русиньского языка, яка ся подарила в комбінації з 12 предметами аж у 2005 роцї і вызвала представителїв русиньскых обчаньскых здружінь, жебы при предкладаню своїх проєктів мінімалізовали акції фолклорного характеру і преферовали акції освітового характеру міджі Русинами, цілём якых буде пропаґовати потребу штудованя материньского русиньского языка од матерьской аж по высоку школу.
Досправды, было видно, же нашых людей болять проблемы, што ся дотыкають русинства. Законно, же не могли не говорити о проблемах, якы їх трапили. Народны новинкы, актів дописователїв, то была теріторія, де мож было говорити. На добре підготовленій акції, де не хыбила і співанка в інтерпретації уж споминаной Анькы Порачовой, Станка Гомічка і співацькой ґрупы Шаріш на челї із Йозефом Пірогом, де прозвучали суперлатівы і вінчованя на адресу Народных новинок і Русина, але і слова крітікы на довгы статї, на дрібне письмо, проблематіку дістрібуції ку шыршым масам і под. Але як нам вышло з діскузії, наперек тому Народны новинкы і Русин, якы ся подарило дотеперь утримати, суть єдиныма русиньскыма періoдіками, якы ся снажать о всеохоплюючій русиньскый проґрам. Може, досправды, было щастне рішіня, кідь ся осмостанили, а тым ся стали веце незалежныма, веце слободныма.

М. МАЛЬЦОВСКА

22.11.2006


Маме здатных дописователїв
З нагоды 15-річного юбілею взнику першых в пореволучній історії русиньскых періодік – Народных новинок і часопису Русин зорґанізовав шефредактор обидвох тітулів Александер ЗОЗУЛЯК стрічу редакчного колектіву з дописователями, сімпатізантами і спонзорами. День стрічі быв сімболічный – 17. новембра 2006. Якраз 17. новембер перед сімнадцятьма роками одштартовав возродный процес Русинів як народности, котра ся поступно зачала самоідентіфіковати і формовати свої погляды, позіції, пожадавкы. З цілого Словеньска, але і споза граніць поприходили честны Русины, котры за тоты рокы ся стали „сполубоёвниками“ в часах добрых і злых, припомагали вєдно з редакчным колектівом формовати думаня, зъєдиняти погляды, але і полемізовати на темы, дотуляючі ся возродного процесу русиньской народности. Была то стріча хосенна, але і приємна як про нас, редакторів, так і про нашых дописователїв, бо многы сьме ся знали лем через друковане слово, особна стріча в многых припадах прo мене была першов за тых довгых 15 років сполупрацы. Было приємне стрітити ся з паном Штефаном Раком з Чорной над Тісов, Осифом Кудзеём з Няґова, Василём Ковачом з Гуменного, Маріёв Ґобановов зо Штефурова, Петром Трохановскым з Криніці, з Польщі, котрый путовав 6 годин лем жебы ся стрітити із своїма знамыма, колеґами, дописователями і добродителями русиньской пресы на Словеньску, але і з єй шыршым досягом далеко за граніцї нашой републікы. За 15 років сформовав ся з той ґрупы людей єден тім, котрый мать солідный перегляд о жывотї Русинів на вшыткых полях їх дїятельства, знать цалком конкретно діскутовати, формуловати свої погляды на конкретны річі, розумить, якы суть цілї, але і пріоріты на полю русиньского народностного жывота. Особно єм была несподївана, але і горда на тых нашых людей зо сел і містечок, котры суть часто осамочены у своїх поглядах (села суть в значній мірї пословакізованы, дакторы з них жыють і в іншонароднім оточіню – напр. мадярьскім), но не страчають надїй і віру в русиньскый народ, в ёго пережытя. А про многых з них то суть праві Народны новинкы і Русин, што до них тоту надїй вливають, зато і многы высловили вдяку шефредакторови, же сохранив тото русиньске друковане слово в азбуцї до днешнїх днїв. Од сердця ся вызнали, же чекають на кажде єдно чісло, котре їм додавать силу і чутя сполуналежности. Такы слова загріли на сердцю і утвердили і нас, редакторів, же тоты люде нас потребують, потребують нашы періoдіка, нашу роботу...
А што ся їм в Народных новинках і часописї Русин любить і наопак, з чім не суть спокійны, або што їм там хыбить, на тото одповіли в малій анкетї, котру сьме на стрічі зробили.
 

Марія ПОЛЧОВА, Пряшів:
– Належу к тым, котры чекають на кажде єдно нове чісло, шкода лем, же обидва тітулы выходять так рідко. В засадї єм спокійна. Наперед чітам короткы, інформачны статї, жебы єм знала, што ся дїє, потім ся пущам до полемічных матеріалів або до статей о історії, котры выжадують векшу концентрацію. Мерзить ня факт, же молода ґенерація ся не учіть азбуку і не знать прочітати русиньске друковане слово. Вірю, же ся то оберне ку лїпшому.


 

Мґр. Марія ҐОБАНОВА, Штефурів:
– Новинкы передплачам од їх початку, видить ся мі, же мають добру уровень. Хыбить мі там місце про молоды ґаздынї – даякы рецепты народных їдел, здравотницька рубрика – як ся лїчіти, припадно охороняти перед хворотами. Требало бы друковати і перегляд о народностнім высыланю Радія Патрія, бо многы люде го слухають.
 

 

 

 

Інж. Михал ЯНЦУРА, Гуменне:
– Новинкы суть конціпованы добрї, суть в них цінны історічны матеріалы, котры люблю чітати, бо мы Русины знаме о своїй історії барз мало. Мали бы сьме ся вываровати матеріалів, котры суть конфронтачны, бо вносять міджі Русинів непорозуміня. Полеміка є добра, кідь приносить штось позітівне, бо розлічны погляды людей нас можуть посувати допереду, можуть приносити добры ідеї і рішіня проблемів, але матеріалы з підтоном „хто з кого“ не суть на хосен нашого народа.


 

Мґр. Марек ҐАЙ, Міджілабірцї:
– Крітізовати не буду, бо думам сі, же сам бы єм ани новинкы, ани часопис не робив лїпше. Обидва тітулы роками выпрофіловали свій штіл і уровень, котру высоко оцінюю. Як учітель русиньского языка єм рад, же ту мають місце на публікованя школярї, але і молоды люде і видить ся мі, же бы їм было треба дати іщі веце місця, бо з оглядом на будучность праві молода ґенерація є нашов силов.
 

 

 

Осиф КУДЗЕЙ, Няґів:
– Народны новинкы выходжають мало, дакотры матеріалы суть довгы і суть писаны барз дрібныма буквами. Може ся треба задумати над адресатом, респ. яку ґрупу новинкы хотять ословити, ці дешіфруєме назву Народны новинкы як „Nαrodnι noviny” – новинкы про цілый русиньскый народ (од обычайных людей аж по інтеліґенцію) – ту можуть мати місто і высоко одборны матеріалы, але і інформаціїї о жывотї Русинів, і даякы оддыховы темы – тых є в послїднїм часї менше; або як „Όudovι noviny”, то значіть, новинкы про обычайный люд, бо в залежности од того мож зволити і тематіку, і штіл писаня. Кідь бы то были новинкы про обычайный люд, хыбують мі там оддыховы темы – анекдоты, фіґлї, кус даякой забавы, жартів, стишків. Не думам, же бы требало давати великый простор матеріалам о фестівалах (то є але проблем періодіка InfoРусина – позн. ред.), бо на фестівалах є то все тото істе, лем ся мінять особы, час місця і терміны і думам, же то є в нашій сітуації нерозумно выужытый новинковый простор.

Вшыткым дописователям і респондентам анкеты дякує: К. КОПОРОВА,
фоткы авторкы,    
22.11.2006


 

Позітівна одповідь з Міністерства културы СР...

 

... пришла на мої писма iз 3. мая 2006 штатній таёмнічцї Аґнес Біро і реакція на статю „Сьме неспокійны із несправедливым роздϊлїнём штатных фінанцій“.

 

Уваджав єм, же на мої письма односно підвышіня штатной дотації на Народны новинкы (жадав єм 300 тісяч) і часопис Русин (269 тісяч) не была дана до 30 днїв писомна одповідь, хоць є уж 6. юна 2006, што є порушінём закона. Теперь мушу Вас інформовати, же одповідї на мої дві писма пришли од ґенералного директора Секції меншиновых култур МК СР Роберта Даганёша 8. юна 2006, але были з датумом написаня 2. юна 2006, што є точно подля закона. Наслїдно 10. юла 2006 пришли два додаткы к договорам міджі МК СР і мнов як штатутарьным представителём обчаньскых здружінь Русин і Народны новинкы і Світовый конґрес Русинів. Додаткы были з датумом 30. юна 2006 і підписаны компетентнов особов Аґнес Біро, а мы їх дістали 10. юла 2006. В них ся уводить, же нам попереденю дотацію на Народны новинкы звышыли o 150 тісяч кoрун і на Русина – 50 тісяч корун. Не є то тілько, кілько єм жадав, але і то добрї. Также дякуєме і уваджам тоты факты подрібно зато, жебы єм дав дїло на праву міру.

 

А. ЗОЗУЛЯК,

11.7.2006

 


Сьме неспокійны із несправедливым роздїлїнём фінанцій...

 

... одборнов комісіёв про русиньску народностну меншину як порадным орґаном ґенералного директора Секції меншиновых култур Міністерства културы СР, котра засідала 27. апріля 2006 у Братїславі в такім зложіню:

Маріан Марко (председа) за Театер А. Духновіча, Мґр. Анна Тренченіёва (підпредседнічка) за одбор културы Пряшівского самосправного краю, ПгДр. Анна Плїшкова (членка) за Оддїлїня русиньского языка і културы Інштітуту реґіоналных і народностных штудій Пряшівской універзіты і Яна Сива-Трущіньска (членка) за русиньскый тім Главной редакції народностно-етнічного высыланя Словеньского розгласу в Кошіцях і Ян Липиньскый із Братїславы (не знати за яку інштітуцію, кідь ся того року при складаню комісії решпектовав прінціп інштітуцій, котры „мають до дїла з Русинами“, бо одповідї на то з МК СР сьме ся не дочекали?!)

 

Як штатутарный представитель обчаньского здружіня Русин і Народны новинкы єм ся обернув на компетентну особу в тім дїлї, котра може становити дефінітівну суму  штатной дотації із МК СР на окремы проєкты – штатну таёмнічку Аґнес Біро письмом 3. мая 2006 із жадостёв звышыти дотацію про єдиный културно-сполоченьскый тыжденник Русинів Словеньска – Народны новинкы, котры 21. aвґустa 2006 ославить 15 років од выданя свого першого чісла. Так істо в тот день єм послав спомянутій таёмнічцї далше письмо як  штатутарный преставитель обчаньского здружіня Світовый конґрес Русинів, конкретно жадость о звышіня штатной дотації про єдиный културно-хрістіаньскый часопис Русинів Словеньска – Русин і на придїлїня дотації на выданя про Русинів Словеньска барз важной і потребной одборной публікації, главно про штудуючу молодеж і вшыткых, котры ся інтересують русиньскым языком – Язык Русинів на Словеньску.

На тоты дві письма подля закона мала бы одповісти до 30 днїв, т. є. коло 3. юна 2006,
aле днeсь мaмe 6. юнa 2006, нo oдпoвідь oд нёй сьмe нe дістaли. A тo пoвaжуємe зa нeзaкoнный пoступ a іґнoрaцію пoтрeб Русинів нa Слoвeньску! Уж aсі нe одповість, кідь перед вольбами каждый із політічных номінантів мать властны проблемы, як „собі найти загуменку“ у новім парламентї, владї ці в штатній справі?! Увидиме, може ся стане несподїваня, а іщі векшым бы было, кібы єй одповідь на нашы письма была позітівна! Aлe нeспoдївaнкы ся діють лeм у прикaзкax.

 

В обидвох письмах-жадостях сьме высловили  неспокійность із рішінём, респ. пропозіціёв споминаной одборной комісії (як і попереднёй) на роздїлїня становленых 4,9 міліона словеньскых корун на розвой русиньской културы в роцї 2006. Споминаны члены комісії переважно преферовали проєкты Русиньской оброды на Словеньску, самособов по 100-процентнім успокоїню своїх властных пожадавок (ниже публікуєме таблічку роздїлїня, котра є на інтернетовій сторінцї МК СР). Вдяка тому найвекшу суму,  конкретно 2 міліоны 880 тісяч словеньскых корун, ся запропоновало придїлити Русиньскій обродї на Словеньску, а то на єдны новинкы і  16 културных акцій, векшинов  фолклорных. Также як за соціалізму в рамках україньской културной орґанізації, так теперь за капіталізму в рамках русиньской орґанізації ся буде векшинов співати і танцёвати, без актівной  културно-освітной роботы міджі Русинами?! Співати і танцёвати ся буде і по нас, на то не треба нияку орґанізацію, бо фолклорны фестівалы і так орґанізують главно міста і села, а Русиньска оброда на Словеньску мать лем таку роль, же приспіє на них фінанчно а приспіє фінанчно і собі, конкретно тым (подля даных і „неданых“ крітерій), што приправили проєкт і даяков, холем малов, частков ся подїляли на приправі і ходї такых акції!

 

Также обчаньскы здружіня Русин і Народны новинкы і Світовый конґрес Русинів уж третїй рік ся чують быти укривдженыма, бо з пожадованых фінанцій і предложеных проєктів комісія дасть все таку пропозіцію, жебы штонайлїпше забезпечіла Русиньску оброду на  Словеньску і свої орґанізації або інштітуції, а аж потім „дашто“ шмарить „як обгрызену кість“ остатнїм русиньскым орґанізаціям, значіть, і споминаным двом русиньскым обчаньскым  здружіням. Кібы вшыткы  подали проєкты, та з цілковой сумы (окрем  Русиньской оброды, котрій пропоновали дати найвеце, т. є. выше 50 процент) остатнїм пропоновали лем по 10 процент! Докінця дві обчаньскы здружіня – Русин і Народны новинкы і Світовый конґрес Русинів председа комісії споїв до єдной орґанізації, т. є. каждій з них бы придїлив лем по 5% із цілковой сумы! Также конкретно бы то значіло, же обидві  бы мали дістати довєдна 490 тісяч довєдна. А чом такы рахункы, нихто не знать?! Ведь іде о дві орґанізації, або може дахто не знать раховати до двох? Нащастя, наконець обидвом орґанізаціям было запропоновано веце фінанцій, але лем зато, бо дакотры обчаньскы здружіня не подали свої властны проєкты! То суть тыж „одборны“ арґументы“. Сценарістом такого „проєкту роздїлёваня“ штатных фінанцій, „подля даных індіцій“, не є теперішнїй председа  комісії, але бывшый і може дожывотный член той і іншых комісій і выборів – Ян Липиньскый, котрый роздїлїня фінанцій „конзултовав“ із председом Дозорной рады РОС Павлом Дупканічом.

 

Наісто є веце інтересных моментів у „кухни“ споминаной „одборной“ комісії як порадного орґану на МК СР, але не вшытко бы Вас, нашы чітателї, інтересовало, а я уж ани сам не мам барз дяку о тых дїлах писати, але мусив єм холем  даяку інформацію о такій важній подїї написати і кус ю скоментовати. Также, кідь Вас то нудило, не інтересовало або дакого і назлостило, нашы дорогы чітателї,  та перебачте. Уж о тім ся того року нa нашій вeбoвій  стoрінцї писати не буде. Може, зась о рік? Але уж за новой влады і нового зложіня міністерства културы, а може – і нового зложіня комісії про русиньску народностну меншину на МК СР?!

А. ЗОЗУЛЯК


Музей русиньской културы В ПРЯШОВІ

 

Выставка Зузаны Осавчуковой-Гапаковой

 

 

Музей русиньской културы у Пряшові 11. децембра 2008 одкрыв выставку 102 вытварных робот (главно пастелїв, менше оліовых образів і ґрупу скулпторьскы робот) русиньской малярькы і скулпторкы Зузаны Осавчуковой-Гапаковой. Выставку одкрыла директорка музею ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н., котра привітала главно авторку і єй мужа (на фотцї). Самособов, же не міг хыбовати ани красный културный проґрам, в котрім, окрем іншых, выступила Марія Мачошкова в допроводї гры на акордеонї Іґора Креты. Выставку мож попозерати до кінця юна 2009 в часї од 8.30 до 14.30 год.

Фотка: Й. Конєчні

22.02.2009

 

Достойна акція в книжніцї Словеньского народного музею...

• Участници святочной презентації словеньской верзії книжкы Народ нивыдкы (Nαrod znikadiaΎ): (злїва впередї) проф. П. Р. Маґочій, Др. О. Ґлосікова, Мґр. В. Падяк, проф. П. Мештян, М. Павук, М. Шлосерова, П. Лебек, Я. Кресакова, Н. Кушко, Й. Ареґґер і Др. О. Ґарков.

... у Братїславі была 16. юна 2008, а то презентація словеньской верзії книжкы Народ нивыдкы (Nαrod znikadiaΎ) за участи автора, професора Торонтьской універзіты в Канадї – Павла Роберта Маґочія. Того як першого привітав „домашнїй пан“, заступця ґенералного директора споминаного музею – проф. ПгДр. Павол Мештян, др. н., а потім привітав і далшых честных гостїв, главно двох амбасадорів, а то Швейцарії – Йозефа Ф. Ареґґера, і Булгарії – Оґніана Ґаркова, ґенералну директорку секції меншыновых і реґіоналных култур Міністерства културы СР ПгДр. Яну Кресакову і іншых. Міджі притомныма гостями были і першый таёмник Посолства Польской републікы Піотр Лебек і третїй таёмник Посолства Руськой федерації Іґор Колєсенков.

На зачатку добру атмосферу зробила молода русиньска співачка з Братїславы, родачка з русиньского села Потічкы – Марія Шмайдова, а урывкы з книжкы П. Р. Маґочія прочітала Марія Шлосерова. Потім „модератор“ акції П. Мештян повів пару речінь о великім вызнамі презентованой книжкы і подяковав авторови, же така потребна книжка узрїла світло світа і є презентована в главнім містї СР – Братїславі. Потім поступно давав слово вшыткым тым, котры сидїли за „председ-ницькым“ столом: Мґр. Валеріёви Падякови, к. н., Мґр. Александрови Зозулякови, проф. Павлови Робертови Маґоічіёви і ПгДр. Ольґі Ґлосіковій, др. н. Вшыткы тоты ся подїляли на створїню книжкы, а послїдня з них – на приправі достойной презентації той книжкы.

Конець той акції належав участникам културного проґраму: співачцї Марії Шмайдовій у допроводї знамого акордеоністы Раймунда Каконія і віолончелістцї Янї Шішковій-Енґлеровій. Но а як то звыкне быти на такых презентаціях, завершінём все є автоґраміада, также каждый участник дістав задарьмо книжку із підписом автора. А самый саменькый конець ся нїґда не заобыйде без погара доброго вина і даякой той закускы, в тім припадї ю забезпечіла директорка Музею русиньской културы у Пряшові, панї Ґлосікова, і жены з книжніцї Словеньского народного музею в Братїславі.

Также презентація серії книжок у різных языках під назвов Народ нивыдкы дотеперь была нелем у Братїславі, але і в Пряшові, Ужгородї, Києві, Мараморош-Сіґетї. Выданя той книжкы у хорватьскім, чеськім і польскім языку може увидить світло світа того року, так потім презентація той барз ужыточной книжкы (ужыточной зато, же служить як інформатор о історії карпатьскых Русинів про маёрітный народ і остатнї народностны меншыны в тій-котрій державі) буде в далшых містах і країнах, чім ся лем потвердить, же тото выданя можеме сміло назвати русиньскым меґапроєктом.

А. З., фоткы автора, 1.7.2008

 

Книжка про шырокый круг чітателїв

(Выступ автора книжкы Nαrod znikadiaΎ – ПРОФ. П. Р. МаҐочія на ЄЙ презентації в СЛОВЕНЬСКІМ НАРОДНІМ МУЗЕЮ у БРАТЇСЛАВІ 16. ЮНА 2008.)

 

На самый перед бы єм хотїв высловити глубоку вдячность Словеньскому народному музею в Братїславі, главно заступцёви ґенералного директора того музею проф. Павлови Мештянови, котрый у сполупраці з Музеём русиньской културы у Пряшові під веджінём директоркы Др. Ольґы Ґлосіковой зорґанізовав тоту нашу стрїчу на честь словеньского выданя книжкы Народ нивыдкы. Тото выданя бы не могло выйти без підпоры двох особ: Душана Чапловіча, віцепремєра Словеньской републікы, і Стівена Чепы, презідента Norstone Corporation з Торонта в Канадї. Дізайн і публікацію оріґіналного выданя книгы Народ нивыдкы реалізовало Выдавательство Валерія Падяка в Ужгородї, котре сполупрацовало з Александром Зозуляком із редакції Русин і Народны новинкы в Пряшові на публікації словеньского выданя. Переклад до словеньского языка зробила Др. Анна Плїшкова з Пряшівской універзіты. Барз дякую вшыткым тым особам і інштітуціям. Може дакотры з вас уж знають, же автором книжкы є Америчан, професор Торонтьской універзіты в Канадї. Інакше повіджено, выданя той книжкы ся досправды стало міджінародным проєктом.

Але чом тілько позорности книжцї зо 120 сторінками, з помірно куртым текстом і веце як 180 фотоґрафіями, мапами ці іншыма ілустраціями? Думам сі, же одповісти на то мож так, же карпатьскы Русины сі заслужыли таку позорность. Міджітым, вышли уж тісячі книг ці статей о карпатьскых Русинах. Чім ся тогды одлишує од тых публікацій Народ нивыдкы?

далe

 

Історічна подїя: Отворїня першой експозіції

Музея русиньской културы в Пряшові

 

● На отворїню першой експозіції Музея русиньской културы в Пряшові  главны приговоры мали: заступця ґенералного директора Словеньского народного музея П. Мештян (за мікрофоном) і директорка Музея русиньской културы О. Ґлосікова (влїво од нёго). Єднов  частёв експозіції была выставка 19 аквареловых портретів од Народного умелця Україны В. Скакандія, котра заінтересовала і русиньского маляря А. Смоляка (на фотцї при Портретї Гавриїла Костельника).

21. фебруара 2008 року про навщівників были отворены мултіфункчны просторы Словеньского народного музея – Музея русиньской културы в Пряшові, на ул. Масаріковій ч. 10. Навщівници, якы пришли здалека і зблизка, і споза граніцї, главно Русины, были позваны до музейных і клубовых просторів з бібліотеков, на отворїня выставкы Русиньска ідентіта у світлї ікон і старых церьковных писменностей у Словакії, на презентацію книжок авторів Павла Роберта Маґочія Народ нивыдкы, ёго словеньской верзії „Nαrod znikadiaΎ“ в перекладї ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД., і І. части книжкы 100 вызнамных Русинів очами сучасників зоставителькы Марії Мальцовской. Вызнамнов частёв славностной акції была переносна выставка Русины Словеньска, яку свого часу орґанізовала Русинська оброда іщі на челї з паном Штефаном Ладижіньскым, выставка русиньскоязычных книжок і тых найвызнамнїшых публікацій о Русинах, яка представляла найлїпшу продукцію научной, учебниковой, научно-популарной і красной літературы за 15 років і была доповнерна портретами лавреатів Премії Александра Духновіча за русиньску літературу, як і выставка портретів вызнамных Русинів, якы принїс із собов Народный умелець Україны Василь Скакандій, самособов выставка церьковных артефактів, пожыченых од Ґрекокатолицькой і Православной єпархії в Пряшові, із сел Тополя, Камюнка і ін..

далe

М. МАЛЬЦОВСКА, фоткы К. КОПОРОВОЙ

 

Русиньска експозіція СНМ – МРК в Пряшові мала успіх

Выгравала жовта грудка

 

● При великодній експозіції Музею русиньской културы (МРК) в Пряшові, котра была в Словеньскім народнім музею в Мартінї, ся приставило много обдивлятелїв, котрым ся любили нелем выставлены артефакты, але собі і посмаковали на файных великодных їдлах, з чого мала велику радость главно директорка МРК ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н. (перша справа).

28. новембра 2007 року в Словеньскім народнім музею в Мартінї была отворена выстава під назвов Смакы і пахы Словакії – традіції кулінарной културы Словакії, котра ся реалізовала в рамках довгодобого проєкту Музеї і етніка, замірянoгo на документацію културы народностных меншын, што жыють у Словакії.  Од року 1995 ся такым способом презентовала свадьба, ремесла і їх продаваня, традічна архітектура і бываня, обряды і звыкы звязаны із смертёв чоловіка. А того року выстава была заміряна на традічну страву народностных меншын у Словакії. 

Также Смакы і пахы Словакії.., а з нима і страва. Їдло – на першый погляд – просте дїло, але яке важне в нашім жывотї! Тяжко сі без нёго представити жывот. Кажда ґаздынька знає свої їдла, а єдна їх знає приготовити лїпше, друга гірше. А кідь сі представиме, же на Словакії, окрем маёрітного народу Словаків, жыють ай люде розлічных народностей, дасть ся говорити о розлічных смаках і пахах, о пестрій мозаіцї їдел. А представити тоту пестру мозаіку як часть културы окремых народів і народностей мала за цїль споминана выстава в Мартінї. Під одборнов ґаранціов проф. ПгДр. Растїславы Столічной, др. н. з Інштітуту етнолоґії САН в Братїславі на реалізації выставкы і конференції ся  подїляли слїдуючі музеї Словеньского народного музею: Музей културы Мадярів на Словакії в Братїславі, Музей културы Ромів на Словакії в Мартінї, Музей русиньской културы в Пряшові, Музей україньской културы у Свіднику, Музей културы карпатьскых Нїмцїв у Братїславі, Музей жыдовской културы в Братїславі, Музей културы Хорватів на Словакії в Братїславі, Музей културы Чехів на Словакії в Мартінї, Словеньскый народный музей в Мартінї.

далe

 

Была установлена Научна і одборна рада  
СНМ – МРК у Пряшові

17. септембра 2007 в адміністратівных просторах Словеньского народного музея – Музея русиньской културы (СНМ – МРК) на ул. Масаріковій ч. 10  в Пряшові было перше засіданя Научной і одборной рады СНМ – МРК, яке скликала ёго директорка  ПгДр. Ольґа Ґлосікова, Др. н. Цілём першого засіданя было в згодї зо штатутом той штатной інштітуції офіціално установити Научну і одборну раду музея, што ся стало актом святочного переданя декретів окремым членам, і діскутовати о перспектівных планах і замірах заты наймолодшой інштітуції як в народностній културї Русинів на Словеньску, так і в музейній културї в нашім штатї.

● Главныма особами першого засіданя новоствореной Научной і одборной рады Словеньского народного музею – Музею русиньской културы (МРК) у Пряшові 17. септембра 2007 были: (злїва) директорка того музею ПгДр. О. Ґлосікова, Др. н., і заступця ґенералного директора Словеньского народного музею в Братїславі про народностны музеї проф. ПгДр. П. Мештян, Др. н. На фотцї вправо:  участны на першім засіданю члены Рады як порадного орґану директоркы МРК у Пряшові: (справа) Інж. Й. Конєчні, проф. ПгДр. П. Мештян, др. н., ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., ПгДр. О. Ґлосікова, др. н. , проф. Др. П. Р. Маґочій, ПгД., Мґр. Е. Арваёва, Мґр. А. Ыоыуляк, о. П. П. Галько і ПгДр. С. Конєчні, к. н.

 

Як знаме, Музей русиньской културы в Пряшові взникнув як далша інтеґрална часть Словеньского народного музея в Братїславі на основі рішіня Міністерства културы СР – од 1. януара 2007. О два місяцї пізнїше (1. марца 2007), по попереднїм успішнім абсолвованю конкурзу в Братїславі (26. фебруара 2007), на пост першого директора музея была установлена родачка з русиньского села Камюнка (окр. Стара Любовня), ПгДр. Ольґа Ґлосікова, Др., н., высокошкольска учітелька на Катедрї гуманітных наук Пряшівской Факулты выробных технолоґій, яка належить під Технічну універзіту в Кошіцях, розговор з яков опубліковали НН в ч. 21 – 24/2007 (М. Мальцовска: Чекать ю велика робота на ниві културы Русинів, стр. 3 ). Подля єй слов, шпеціфічностёв русиньского музею в порівнаню з іншыма народностныма музеями на Словеньску є, же од самого зачатку зачав фунґовати як самостатный орґанізачный субєкт. Іншы народностны музеї  в своїй історії мусили перейти тзв. приправнов фазов формованя, почас котрой фунґовали лем як оддїлїня СНМ в Братїславі. Такый способ взнику інштітуції – як ся говорить, шмарінём до воды – може мати свої выгоды і невыгоды. Але як директорка повіла, она ся не може скаржыти, покы при реалізації своїх робочіх планів ся може оперти на людей і інштітуції од самого зачатку підтримуючіх ідею створіня музею в Пряшові і маючіх інтерес на ёго розвою якраз ту, в історічнім центрї културы Русинів, ці о людьску і професіоналну поміч веджіня СНМ в Братїславі. В такых условіях має реалну шансу зачати вести конштруктівну роботу і ефектівно наповнёвати свою концепцію будованя і фунґованя музею. К тому єй має припомочі і Научна і одборна рада музею як порадный орґан директора музею, членами якой ся стали професіоналны робітници одборных, научно-педаґоґічных, народностных, културных і конфесійных інштітуцій, якы мають до дїла з розлічныма аспектами жывота Русинів.

Перше засіданя Научной і одборной рады СНМ – МРК ся несло в неформалнім духу і было позначене святочнов атмосферов першости як і участёв конкретных людей. Засіданя отворила директорка музею, котра подля штатуту СНМ – МРК ся стала зарівно і  председкынёв ёго Научной і одборной рады. Декрет о менованю О. Ґлосковій передав професор ПгДр. Павол Мештян, Др. н., намістник ґенералного директора СНМ про народностны музеї. В своїм приговорї здокументовав путь, яка вела к створіню русиньского музею, успішне завершіня якой  видить в приязній політічній волї аж сучасной влады тот довгорічный проблем – настоленый в самых зачатках ревіталізачного процесу Русинів, в р. 1990 –  вырішыти. Але сучасно з тым высловив тыж росчарованя над актівітами і контроверзныма діскузіями дакотрых особ і субєктів з рядів Русинів, якы зрод музею в Пряшові спроваджали і все іщі спроваджають, але не з цілём дїло підпорити і розвивати, але навспак. „Быв то кус болячій процес, але кідь ся розбігнуть конкретны актівіты музея, вірю, же тоты тенденції перестануть,“ повів П. Мештян на адресу протиходных поглядів і тенденцій в процесї конштітуованя музею, подля якых русиньскый музей бы мав быти не в Пряшові, але у Свіднику, Міджілабірцях або в Бардіові. П. Мештян высвітлив, же „о центрї Музею русиньской културы вырішыла влада СР конкретным узнесінём, к зрушіню якого не настали ниякы доводы“. Наопак, з боку влады і конкретно підпредседы влады СР про народностны меншины Душана Чапловіча ся чекать реална підпора практічной реалізації того узнесіня, а то в першім рядї в подобі якнайскоршого здобытя будовы про музей у Пряшові (яка в сучасности іщі все належить Міністерству обраны СР), єй наслїдной реконштрукції в згодї з потребами музейной роботы, а в далшій етапі і формованя філіалок СНМ – МРК мімо Пряшова. Бо, як повів П. Мештян, „треба собі усвідомити, же Музей русиньской културы не закладуєме лем про русиньску народностну меншину, але жебы сьме ай шыршому обществу высвітлили – хто суть Русины і о што ся усилують“. На ёго слова надвязала директорка музею і спомянула конкретны проєкты, через якы планує реалізовати споминане выховно-освітне посланя інштітуції – „окрем іншого, выбудованём штудійного центра културы, історії, реліґіоністікы і под., будованём книжніцї і архіву, выдаванём властного часопису і іншых публікацій,  особнов пропаґаціов нашой роботы в реґіонах ці уж через властны проєкты або участёв у проєктах шпеціалізованых музеїв в рамках СНМ, але й іншых домашнїх і загранічных одборных інштітуцій...“ 

Факт створіня СНМ – МРК у Пряшові привітав і загранічный гость – професор історії Торонтьской універзіты в Канадї, Др. Павел Роберт Маґочій – председа Світового конґресу Русинів і презідент Карпаторусиньского научного центра в США, якый на пропозіцію директоркы музею ся став честным председом Научной і одборной рады СНМ – МРК. Актуалну сітуацію з протиходныма тенденціями односно центру музею оцінив позітівно в тім аспектї,  же „русинство іщі є здраве доты, покы людём лежыть на сердцю і покы ся  інтересують о проблемы свого етнічного жывота“. Тыж підкреслив потребу популарізації русиньского музею міджі  людми і запропоновав на то два конкретны проєкты: словеньскоязычну верзію книжкы „Народ нивыдкы – ілустрована історія карпатьскых Русинів“ ёго авторства, котра выйде до кінця того року у выдавательстві Русин і Народны новинкы з фінанчнов підпоров якраз підпредседы влады СР Д. Чапловіча, рекомендовав выескпедовати передплатителям Русина і Народных новинок з писмом од директоркы музею, а подобно настїнный календарь, выданый по русиньскы в азбуцї і латиніцї. Професор П. Р. Маґочій приобіцяв помочі русиньскому музею тыж при будованю архіву і бібліотекы, як і при іншых одборных проєктах.

Наконець директорка передала декреты вшыткым членам Научной і одборной рады СНМ – МРК і підкреслила, же музей і через них буде мати амбіцію стати ся нелем одборнов, културно-освітнов і русинство пропаґуючов інштітуціов, але і актівным інтеґруючім елементом етнічного жывота Русинів. Своє подякованя за підпору в зачатках дїятельства музею адресовала як веджіню СНМ в Братїславі і МК СР, так і русиньскым орґанізаціям здруженым в Словеньскій асоціації русиньскых орґанізацій з центром у Пряшові і особно підпредседови Александрови Зозулякови. Высловила надїй, же музей, якый тот рік фунґує лем на основі ґрантовых проєктів, од будучого року зачне фунґовати як ай іншы штатны народностны музеї на базї штатного роспочту, вдяка чому буде мочі зачати будовати ай свою професіоналну базу.

А. ПЛЇШКОВА, 9. 10. 2007

 

Членове Научной і одборной рады Словеньского народного музея – Музея русиньской културы в Пряшові:

 

ПгДр. Ольґа Ґлосікова, Др. н. (директорка СНМ – МРК в Пряшові) – председкыня

Проф. Др. Павел Роберт Маґочій, ПгД. (Торонтьска універзіта, Канада) – честный председа

Проф. ПгДр. Павол Мештян, Др. н. (СНМ в Братїславі)

Проф. ПгДр. Марцела Ґбурова, к. н. (Філозофічна факулта ПУ в Пряшові)

Проф. ТгДр. Мілан Ґерка, к. н. (Митрополитна рада Православной церькви в Пряшові)

о. Павел Петер Галько, ЧСВВ, вікарь про Русинів (Ґр.-кат. єпіскопскый уряд в Пряшові)

ПгДр. Станїслав Конєчні, к. н. (Сполоченьско-научный інштітут САН в Кошіцях)

ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД. (Інштітут реґіоналных і народностных штудій ПУ в Пряшові)

Мґр. Александер Зозуляк (Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій в Пряшові)

ПгДр. Ева Арваёва (Пряшівскый самосправный край)

Інж. Йозеф Конєчні (заступця директоркы СНМ – МРК в Пряшові)

 

Чекать ю велика робота на ниві културы Русинів

 

Як уж інформовали Народны новинкы в минулім чіслї (ч. 17 – 20/2007), першов директорков новоствореного Музею русиньской културы в Пряшові по выгратім конкурзї (конкурз быв 26. фебруара 2007 в Братїславі), выписанім Словеньскым народным музеём (СНМ) в Братїславі, ся стала ПгДр. Ольґа Ґлосікова, Др. н., родачка з Камюнкы, Старолюбовняньского окресу. Бывша посланкыня Федералного згромаждїня ЧСФР, цілый час ся занимала педаґоґічно-освітнов роботов, робила з молодежов, а притім, як повіла, ся жыво інтересовала о розвой русиньской културы на Словеньску. Днесь робить на Катедрї гуманітных наук Факулты выробных технолоґій у Пряшові Технічной універзіты  в Кошіцях. До функції наступила 1. марца 2007 року і чекать єй велика робота на ниві матеріалной і духовной културы Русинів на Словеньску. Перед наштартованём той важной роботы сьме ся з нёв стрітили і побісїдовали.

Панї директорко, в першім рядї ґратулуєме к выменованю до функції директоркы Музею русиньской културы в Пряшові. Є то історічна подїя. Росповіджте нам о своїм коріню. Скады выходить Ваш інтерес о русинство?

– Дякую за ґратулацію. Є то приємне чутя, котре не патрить лем мі, але вшыткым Русинам, якы жыють на Словеньску, а має своє місто і в шыршім контекстї. Взник Музея русиньской културы в Пряшові поважуєме за важный історічный передїл в процесї формованя модерной історії Русинів, і за закономірне завершіня актівіт возродного процесу Русинів на Словеньску по 1989 роцї, кідь заложіня такой културной інштітуції належало міджі десять основных пріоріт у дїятельстві Русиньской оброды на Словеньску. Походжу із прекрасного, з богатов історічно-културнов памятёв села – Камюнкы, окрес Стара Любпвня, котре вступило до свідомости шырокой громады нелем на теріторії Словеньска, але і за граніцями, ці вже як село дротарїв, выстяговалецтвом за море, або як село, котре тримать в почливости русиньскый оріґіналный фолклор, чого доказом суть дотеперішнї камюньскы фестівалы. Тоты фестівалы судь одразом силы русиньского духа, формованого через позітівне одношіня к освітї, традіціям і хрістіанству. Также в першім рядї моя родина  і традіції села формовали моє одношіня к русиньскій културї, історії і освітї.

далe

 

ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н. – перша директорка...

 

... Музею русиньской културы у Пряшові. А же такый музей быв зрядженый, о тім сьме писали в ч. 44 – 46 / 2006 нашых Народных новинок, де окрем іншого было уведжено: „Як повів міністер културы СР Марек Мадяріч, МК СР вырішыло о зряджіню Музею русиньской културы од 1. януара 2007 року в рамках Словеньского народного музея на Словеньску. Вопросом є, де музей буде. Запропонованый є Свідник або Пряшів... Міністерство културы СР із конечнов платностёв вырішыть о центрї нового музею на основі одборных пропозіцій так, жебы термін 1. 1. 2007 быв дотриманый...“

Наконець рішінём міністра културы было, же Музей русиньской културы буде в Пряшові. Тот музей є самостатнов орґанізачнов єдиніцёв Словеньского народного музея, як наприклад сучасный Музей україньской културы у Свіднику, котрый од 1. 1. 2007 так быв переменованый із Музею україньско-руськой културы.

26. фебруара 2007 у Братїславі быв конкурз на місце директора Музею русиньской културы у Пряшові, на котрім взяли участь двоє кандідаты. Конкурз выграла ПгДр. Ольґа Ґлосікова, др. н., на 2. місцї скінчів – Мґр. Ян Калиняк. Наслїдно вітяз конкурзу дістав декрет о менованю за директора Музею русиньской културы в Пряшові з платностёв од 1. марца 2007.

І так новов директорков ся стала бывша посланкыня Федерелного згромаждїня ЧСФР і сучасный высокошкольскый педаґоґ, котрый робить на Катедрї гуманітных наук і чітать лекції з розлічных сполоченьско-научных дісціплін на Факултї выробных технолоґій у Пряшові Технічной універзіты в Кошыцях. Говорить по русиньскы (што было єдным з условій конкурзу, далшыма были: безугонность і главно презентація концепції нового музю), є Русинков, родачков із села Камюнка, Старолюбовняньского окресу.

Сучаснов основнов задачов першой директоркы Музею русиньской културы у Пряшові є найти вгодну будову про новый музей.

Наконець треба додати, же функчный музей  русиньской културы з ґалеріёв – бы было  досягнутём тыж єдной з послїднїх головных задач, котры собі поставила на зачатках русиньского возродного процесу у 1991 р. Русиньска оброда на Словеньску.

Розговор із  новов директорков принесеме в наступнім чіслї Народных новинок.

-aз-

 

Русины, маме музей, але што дале?

 

Якось потихенькы ся зразу обявило в медіях мено новой директоркы Музею русиньской културы з центром у Пряшові. Роблю в културі, уменю і в умелецькій едукації уж од року 1976, з паном Зозуляком єм стояв у найрізіковішім часі „револуції“ в процесі зроду Русиньской оброды і под., але тото мено мі в нашій „компанії“ ніч не говорить (у вшыткій почливости к особі менованой на пост директоркы – ПгДр. Ольґі Ґлосіковій, др. н.). Гей, было то уж втогды, кідь многы сучасны „штуровцї“ Русинів чекали „за буком“, жебы нас у пригоднім моментї могли „повішати за ...“. В повній  мірї єм согласный із словами екзархы Хаутура, котрый „ембріалным“ історікам, теолоґам, педаґоґам і главно амбіціозным „народовцям“-етнобізнісменам у своїй одповідї на Отворене писмо (НН, ч. 13 – 16 / 2007) правдиво і ясно повів: „ ...а днесь праві тоты політіци ся часто презентують як застанцёве меншин“. Гей тоты, котры мають „кров леґіонарїв“ і за пінязі або карєру суть схопны і охотны служыти „чортови і дяблови“. Бодай бы ніт, пене о. Хаутуре, ведь они добрі знають „де пахне а де махнути“. Знають нелем то, але суть роками принціпами єдной моци зашколены, як быти в затишку, але потїговати нитками і рядити і то, котре ся здасть, же не є ряджене никым. Таке чутя мам і односно выберового конаня на пост директора нового русиньского музею.

А чом реаґую? Єм автором концепції Музею модерного уменю Енді Варгола (ММУЕВ) у Міджілабірцях і ёго закладателём, роблю в нім 16 років. Знам, кілько намагы дало пересвідчіти урядників на Міністерстві културы СР в часі зачатків ММУЕВ, жебы сьме до листины о заснованю нашого музею могли леґално увести, же музей скумать, документує, одборно спрацовлює етноґрафічны, народописны і андраґонічны дїла о етніку, з котрого походить Енді Варгол. Значіть о Русинах. Знав єм і то, же комплекснїша научна документація і выслїдкы роботы в области народопису, етноґрафії..., яка є в одношіню до Русинів у Музею україньской културы у Свіднику, ту іщі рокы не буде, а зато сьме в концепції нашого музею зволили путь выужытя той проблематікы, котра бы ся веце приклоняла ку музеоедуколоґічным аспектам (главно актівности), як ку музеолоґічным. Думам собі, же то не мушу никому веце высвітлёвати. Просто у Свіднику „треновали“ тоты аплікованы научны одборы десятьроча, а „обявити“ теперь по них в споминаній проблематіцї Америку, є бідне і допереду стане ся лапсусом. Пятнадцять років „америцько-канадьсков“ методолоґіёв гляданя „зновувозроджіня“ Русинів є, выходить, добрым ентобізнісом (про пару окремых особ), але ціла научна основа русиньского вопросу є надале на основі теорії самых себе номінованых філолоґів русиністікы з барз добрым фундаментом україньской і руськой філолоґії і под., котра не мать в основнім реалны фундаменты, „транспонованы“ до русістікы як наукы і так і про першу носительку научного тітулу „ПгД“ з русиньской наукы (высловлюю ся на основі темы дізертації, зато же тота і єй обгаїня є в доказованю здобытя научного тітулу найосновнїша) є нелем обдиву варте, але і завязуюче, што дале і з кым. Односно Др. А. Плїшковой, ПгД., і єй научного розміру на основі цертіфікату „ПгД“ не мам выграды (і кідь мій научных одбор є кус іншый, но освітов у штудійнім одборї (!) україньскый язык і література сьме на тім єднако), але не знам собі представити наслїдну онтоґенезу проблематікы і єй рішіня, котру теоретічно перед сполочнов одборнов комісіёв обгаїла. Не буде то легке, а наісто ПгДр. А. Плїшкова, ПгД., то знає. А знають то і одборници в Музею україньской културы у Свіднику.

Затоже барз подобнов ся мі явить і нечітательна наслїдна

„онтоґенеза“ русиньского музеё (по формалній і обсяговій сторінцї), особно мам обавы, же взник музею є лем ґестом когось про успокоїня іншых. Як музеолоґ і музеоедуколоґ (кібы дахто о тім самозадїлїню похыбовав, тема моёй дізертачной роботы была Уменя, перцепція, суґесція і маніпулація з підназвов Робота з умелецькым твором в музеях і ґалеріях, значіть проблематіка, котра про будучу екзістенцію музеїв і ґалерій є барз важна, главно з боку смыслуповной музеоедуколоґії) собі не знам представити будованя збірок, створёваня едукачной концепції, презентачной концепції, наукы і выскуму... в музею, котрый на розділ од ММУЕВ зачінать од нулы, а навышіня (думам якостно) той нулы буде барз тяжке, бо „штось“ подобне, як не тотожне, уж ту фунґує десятьроча у Свіднику (зміна термінів з україньскый на україньско-руськый, русиньско-україньскый ці русиньскый є лем термінолоґія, а в конечнім выслїдку можно лем словна „забавка“, і кідь назву інштітуції поважую за важну). Не знам одборны і менежерьскы скусености новой директоркы Музею русиньской културы (ёй менежерьскы способности мі вербално декларовав лем пан Зозуляк), але мам чутя, же тота панї наісто ани не знать, што днесь значіть робити новый музей, до чого іде, як є „почливо“ робота такого директора одмінёвана і под. То была радость робити на такім постї за комуністів і іщі такой по „револуції“. Кідь закладати, будовати... ся нелем обіцяло, але ай реалізовало. Уж лем факт, же 90 % (а здасть ся мі, же єм скупый на процента) матеріалів, артефактів і умелецькых творів умелців-Русинів мать підхопленый і научно спрацованый (докінця знам, же на тім робив і вызнамный русиньскый історік уменя доц. В. Ґрешлик, АртД.) музей у Свіднику. В припадї, же дойде ку делімітації артефактів і под. з того музею (моментално не знам правный, ани научный арґумент, як то зробити, а не познам завзятость бранити собі своє з боку Др. М. Сополигы, др. н., котрый у своїй научній шпеціалізації належыть к музеолоґічным особностям нелем на Словеньску) до збірок Музею русиньской културы в Пряшові, є надій, же тота інштітуція буде як-так фунґовати. То бы быв і єй одбодный фундамент, бо артефакты і іншый матеріал духовной і матеріалной културы Русинів є у Свіднику добрі научно здокументованый і спрацованый. Наконець тот музей „діспонує“ одборниками в тій проблематікы на Словеньску найосвідченїшыма, што не є ничім новым, ани несподїваным. Якыма одборныма кадрами буде діспоновати Музей русиньской културы в Пряшові, то уж є на панї директорцї, на котрый бік ся оберне, з кым буде робити.

Сумарізуючі свої скусености, знаня і погляд (є то мій субєктівный погляд і не внучую го никому!), выходить мі найлоґічнїшым то, што пропоновала директорка ММУЕВ Др. В. Мадярова, жебы ся музей, котрый рядить (ММУЕВ) переменовав на Русиньскый музей културы і уменя Енді Варгола зо створінём секції або „утвару“ народопису і етноґрафії, значіть секції в шыршім смыслї, як „утвар“ русинськой културы і уменя. Часточно то є уж в штатутї ММУЕВ. Но, выходить так, же інтересы суть іншы, і так словами Енді Варгола, можно і тот музей (Музей русинськой културы) „... буде раз (холем) 15 минут славный“. Або скінчіть делімітаціёв як обычайный „утвар“ народностного вызнаму в комплексі Музею україньской културы у Свіднику. Днесь є холем „вовк сытый і баран цілый“, но здасть ся мі, же сістемом „загыбелї ластуры“ то скінчіть лем при сытым вовкови.

Наперек мому погляду, котрый ся не згодує з поступом взнику і подобов концепції Музею русиньской културы в Пряшові (апропо, є холем даяка концепція? Кідь сьме створёвали ММУЕВ, давали сьме пропозіцію концепції на конзултацію і за граніцї Словеньска), тримлю му пальцї.

Др. Михал БИЦКО, ПгД., главный куратор ММУЕВ, 26. 4. 2007

 

 

 

 

РУСЬКЫЙ КЛУБ – 1923 І РУСЬКЫЙ ДІМ


 

 

• В тых днях актівісты Руського клубу – 1923 і МО Русиньской оброды в пряшові: (злїва). Г. Бескид, Д. Крішко, П. Крайняк, мол. і Ф. Віцо зняли таблу Сполку русиньскых писателїв Словеньска з будовы Руського дому в Пряшові зо сугласом председы СРПС, бо уж давно там не є ёго центер, але в Музею русиньской културы, де буде табла вывішена.

Фотка: А. З., 01.04.2009

 

маніфестація перед Руськым домом...

 

... на пішій зонї в центрї Пряшова, конкретно на ул. Главній ч. 62, ся одбыла 13. фебруара 2009. Зышли ся ту члены і сімпатізанты Руського клубу – 1923, на челї котрого стоїть Мґр. Гавриїл Бескид, котрый подля погляду притомных є леґітімным председом клубу.

Але тот, хто в сучасности властнить ключі од Руського дому і в часї маніфестації ся ховав за окнами замкнутого дому, є Штефан Секерак, котрый твердить, же до функції председы клубу він быв зволеный – у згодї зо законом і становами клубу і же таке леґалне є ай створїня Надації Руського дому – 1923, на заложіня котрой быв вложеный маєток в сумі скоро 10 міліонів корун, т. є. обєкт Руського дому.

Як інформовав вывішеный транспарент перед входом до Руського дому, тот перевод маєтку быв подводом а є за ним маніпулація трёх людей без будь-якой контролї. Враховано ґаздованя з фінанціями, якыма суть, наприк-лад, грошы з пронайму просторів того дому. То можуть потвердити і члены выбору клубу, векшына з котрых ани не знала о заложіню надації, причім їх підписы на списку приложенім на тот ціль были ЗНЕУЖЫТЫ.

Подля погляду многых, рїшіня тзв. членьской громады і пропонованы зміны станов суть ЗМАНІПУЛОВАНЫМА і ЦІЛЕНЫМА КРОКАМИ ЁГО ВЕДЖІНЯ, А ТО БЕЗ УЧАСТИ і ЗНАНЯ ШЫРОКОГО КРУГУ ЧЛЕНІВ ГРОМАДЫ РУСЬКОГО КЛУБУ – 1923.

Перед споминанов маніфестаціов перед Руськым домом была стрїча з новинарями у салї Пряшівской реґіоналной орґанізації Словеньского сіндікату новинарїв, котру, як і споминану маніфестацію, ініціовала Містна орґанізація Русиньской оброды в Пряшові на челї з єй председом Федором Віцом. На нїй ся говорило о кавзї Руськый дім і протестній маніфестації перед ним по новинарьскім бріфінґу. О тім участників інформовали: Федор Віцо, Мґр. Гавриїл Бескид і ЮДр. Петро Крайняк.

Єден із выступаючіх перед Руськым домом МУДр. Василь Янко, посланець Містьского заступительства в Пряшові, презентовав погляд застанцїв Гавриїла Бескида і слова на вывішенім транспарентї – РУСЬКЫЙ ДІМ НЕ СЛУЖЫТЬ ЦІЛЯМ, ПРО КОТРЫ ГО ПРЕДКЫ ПРЯШІВСКЫХ І МІМОПРЯШІВСКЫХ РУСИНІВ КУПИЛИ У 1925 РОЦЇ ЗА ПОМОЧІ ПУБЛІЧНОЙ ЗБІРКЫ і ЗА ПОМОЧІ ҐРЕКОКАТОЛИЦЬКОЙ ЦЕРЬКВИ. ГЛАВНЫЙ ЦІЛЬ ДОМУ МАВ БЫТИ – РОЗВИВАТИ КУЛТУРНЫЙ ЖЫВОТ РУСИНІВ ПРЯШІВСКОЙ ОБЛАСТИ.

О взаємнім спорї, в котрім ся чує єдна сторона укривджена і підведжена, має вырїшыти суд. Але ёго рїшіня є в недогляднім часї. Без належного одзыву зістала і скарга адресована міністрови внутрішнїх дїл СР Робертови Калинякови на незаконность поступу ёго резорту в процесї реґістрації і посуджованя змін станов Руського клубу – 1923. ПРИЯТЕЛНЇШЫМ БЫ МОЖЕ БЫЛО МІМОСУДНЕ РЇШІНЯ СПОРУ, причім бы ся скликали вшыткы членове з боку председы Г. Бескида, але тыж членове ґрупы навколо Ш. Секерака і на сполочній членьскій громадї бы ся голосовало о новім председови Руського клубу – 1923 і о судьбі цілено створеной надації. Не є несподїванём, же сучасный „кастелан“ Руського дому в Пряшові не має о таку стрїчу інтереc. (Позн. ред.: В новинках „Prešovskύ korzαr“ з 19. 2. 2009 на стор. 2 Ш. Секерак отворено говорить: „Можность, жебы ся скликала сполочна громада вшыткых заінтересованых обществ, поважую за нереалну по тількох надавках, выступах, вылучінях, обвинїнях – вы бы сьте прияли таку понуку? Міг бы єм то акцептовати, кібы там были іншы, цалком новы люде...“ Не знам, якы? Може лем такы, котры бы у вшыткім притаковали Ш. Секеракови і тричленній Справній радї Надації Руськый дім – 1923?!)

Др. Петро КРАЙНЯК, Пряшів, 26.2.2009

Рисунок Ф. Віца

 

І сниньскы Русины мають свій погляд на Руськый дім у Пряшові

Уж давнїше єм высловила свій погляд в InfoРусинї на „Чудо“, яке ся дїє уж довгы рокы коло будинку Руського дому, якый бы мав належати і служыти вшыткым Русинам Словакії.

Чом так не є, дізнаєме ся з нашых русиньскых выдань і з різных засїдань і радіа. Чітаєме о тім, же будинок, на котрый ся складали в 1925 роцї вшыткы Русины тогдышнёй нашой републікы і зo світа, днесь незаконно перевзяла до своїх рук якась тройчленна ґрупа людей і вытворила в Руськім домі зіскову надацію, через яку продовжує свій бізніс. А бідный будинок Руського дому не краснїє, але хатравіє і ніч русиньского ся в нім не дїє... Русины пряшівской области ся крутять, блукають і зглядують по Пряшові просторы на свої акції културно-освітного або научного характеру по рештавраціях.

Была уж і выголошена „Вызва ку Русинам Словеньска“. Взникла і „Мала балада о великім Руськім домі“. Підписало ся множество протестных документів. Орґанізовали ся і прямы протесты Русинів перед будинком Руського дому...

Але самозване тройчленне веджіня Надації Руського клубу – 1923 ся нам вшыткым сміє до очей і веде сі бізніс без того, жебы комусь подля законів складало рахункы?!

Многы нашы Русины уж тото вшытко поважують за дїло чудне, замотане і бесконечне. Многы ся од того вшыткого діштанцують і дослова утїкають. Лемже такым способом не вырїшыме ніч а „чудо“ коло „украдженого“ Руського дому буде „проквітати“ дале.

Дорогы нашы Русины, не утїкайме од того великого проблему а поможме в найблизшім суднім процесї у тій нещастній кавзї добити ся справедливости так, абы ся тот будинок навернув вшыткым Русинам Словакії і став ся кріпостёв і центром русиньской културы Пряшівского краю!

Я і Русины в Снинї віриме, же правда і справедливость переможе! Же кідь будеме приходити до Пряшова на різны акції, не будеме мусити, наприклад, іти одпочінути до вєтнамской або чіньской рештаврації, але собі вольный час выповниме в нашім Руськім домі, або лїпше повіджене в Русиньскім домі зо вшыткыма нашыма традіціями і културов.

Марія ҐІРОВА, Общество А. Духновіча в Снинї, 26.2.2009

 

ІНТЕРЕСНА НОВИНА!!!

Так бы сьме могли назвати інформацію, яку сьме ся дізнали зо статї опублікованій 19. фебруара 2009 в новинках „Prešovskύ korzαr“ під назвов „Што было ядром проблему подля Секерака“ (стор. 2): „Проблемы настали по тім, кідь Бескид і Секерак зачали од 2006 року посылати становы на реґістрацію на міністерство внутрішнїх дїл а по їх реґістрації ся взаємно вышмарёвали з общества. Тота сітуація ся заставила по змінї станов ч. 12, кідь „секераковцї“, по порадї з правником, затвердили у становах, же на кажду зміну станов є потребный і підпис одходжаючогого председы і підпредседы.“ Такый недемократічный пункт наісто не мають ниякы становы на Словеньску, а як такый є і протиправный, бо потім стары председа і підпредседа зістають у своїх функціях аж до смерти, як даякы „діктаторы“. Але ведь Словеньско є демократічна країна і маме рік 2009, потім як таке дашто є можне у нас схвалити?! Тым „выблоковали“ бескидовцїв. „Чом але потім перевели маєток на нонозаложену надацію?“ А теперь наслїдує тота ІНТЕРЕСНА НОВИНА, о котрій дотеперь наісто нїґда нихто не чув і не чітав: „НА МІНІСТЕРСТВІ НАМ ПОРАДИЛИ, ЖЕ КІДЬ МАМЕ ІНТЕРЕС, ЖЕБЫ МАЄТОК ЗІСТАВ КЛУБУ І ЛЮДЁМ, КОТРЫ СЯ ЗАСЛУЖЫЛИ ЗА ЁГО ВЕРНУТЯ, НЯЙ ЗРОБИМЕ ПЕРЕВОД МАЄТКУ НА НАДАЦІЮвысвітлив у споминаных новинках Штефан Секерак.

Также теперь то „выходить так“, же заложыти надацію і перевести на ню маєток Руського клубу не было ініціатівов трёх людей із Руського клубу – 1923 на челї зо Штефаном Секераком, але Міністерства внутрішнїх дїл СР!? Думаме, же тота нова інформація бы могла внести новый угол погляду до цілой кавзы і же може од нёй бы мали зачати компетентны, глядаючі правны рїшіня проблему...

А. З., 26.2.2009

 

 

Феномен Руськый дім у Пряшові

Люблю чітати статї, в котрых ся мож ді-знати о жывотї і новотах з міста Пряшова, у котрім я по войнї в р. 1945 пережыв свої штудентьскы рокы.

„Prešovskύ veθernνk“ з 16. октобра 2008 опубліковав статю під назвов „Zajtra zvolia Babku 2008 a Dedka 2008“. Тота статя была барз інтересна. Автор в нїй пише о стрїчі здравотно постигнутых жытелїв в просторах Руського дому. Были то люде із Пряшова і ёго околіцї. Они выставлёвали свої умелецькы різбярьскы роботы. На отворїню выставкы притомных привітав председа Надації Руського клубу – 1923 в Пряшові Штефан Секерак. Председкыня Окресной рады здравотно постигнутых высоко оцінила прекрасны выробкы. Oнa тыж поінформовала о ґалавечорї з културным проґрамом і вольбов „Бабкы і Дїдка 2008“, котрый 17. октобра 2008 мав быти якраз у Руськім домі.

Тїшить ня, же і на такы културно-сполоченьскы акції ся выужывають просторы Руського дому, лем мі жаль, же нове веджіня Надації Руського клубу – 1923 тоты просторы выужывать векшынов на акції комерчного заміряня і не про каждого, а не на таке дїятельство, з якым раховали основателї того културного центра, кідь в р. 1925 тот дім купили про наш русиньскый народ.

Кідь бы сьте ся, дорогы чітателї, хотїли дізнати дашто веце о інтересній і тернистій дорогі і о посланю Руського дому, продовжуйте чітати тоту статю. При навщіві того културного центра на мраморовій таблї можете прочітати, же „Русский дом“ быв купленый з дарів нашых русиньскых меценашів, америцькых Русинів і зо збірок нашого народу з русиньскых сел і містечок на выходній Словакії в р. 1925 за 280 000 Кчс.

Главным посланём Руського дому было стати ся културным центром нашой русиньской інтеліґенції так церьковной, як і світьской, нашых учітелїв, жен, штудентів і вшыткого русиньского народа. На тото посланя были приспособлены просторы дому, ёго заряджіня і продуманый проґрам дїятельства.

далe 

Інж. Іван Фріцькый, 26.02.2009

 

Руськый  дім у Пряшові мать служыти вшыткым Русинам!

 

В дусї такого мотта скликали членове ініціатівной ґрупы – Мґр. Г. Бескид, Інж. Д. Крішко, Ш. Крушко, Інж. Я. Тілняк, А. Седлачкова, Інж. М. Шутяк, Ф. Віцо і Мґр. А. Зозуляк міморядну членьску громаду, на котру были позваны представителї і членове трёх зоскуплїнь, респ. трёх орґанізацій зо скоро тотожныма назвами – Руськый клуб (навколо председы Інж. Яна Тілняка), Руськый клуб – 1923 (навколо председы Мґр. Гавриїла Бескида) і Руськый клуб – 1923 (навколо председы Штефана Секерака). Цїлём той стрїчі было надвязаня комунікації зо вшыткыма „трёма Руськыма клубами“, но тоту понуку схосновали лем два субєкты. Третїй – навколо сучастных „ґаздів“ в Руськім домі не прияв позваня, то значіть, не проявив добру волю комуніковати, хоць наперед вызерало, же дакотры особы з клубу навколо Ш. Секерака і спол. прийдуть і повідять другым членам „руськых клубів“ (навколо председы Я. Тілняка і навколо председы Г. Бескида) свою позіцію.

Так ся 10. мая 2008 в Пряшові зышли дві зоскуплїня, котры такой на зачатку проголосили, же з даным ставом навколо Руського дому (будовы в центрї міста Пряшів, котра была перед многыма роками куплена предками-Русинами і про Русинів на Пряшівщінї) не суть спокійны і суть за то, жебы в уж розбігнутім суднім спорї ся продовжовало i жебы ся дана сітуація выяснила вердіктом суду.

• На міморядній членьскій громадї руськых клубів 10. мая 2008 у Пряшові за челный стіл засїли: (злїва доправа) председа Руського клубу Я. Тілняк, П. Крайняк, мол, котрый вів засїданя, таёмник Руського клубу – 1923 Д. Крішко і председа Руського клубу – 1923 Г. Бескид, котрых уважно слухали Ш. Крушко, А. Ковач, П. Беґенї.

далe 

 Кветослава КОПОРОВА, фоткы авторкы, 15.5.2008

 

Уж ся з ним не стрїтиме на русиньскых акціях

 

● Честный Русин – Николай Ляш, родак із Баєровець, охабив навсе своїх близкых і знамых 10. апрїля 2008. Фoтка: A.З.

Много Русинів ся з ним послїдній раз видїло і за жывота „розлучіло“ у четверь, 21. фебруара 2008 року на святочнім отворїню мултіфукчных просторів Музея русиньской културы у Пряшові. Ту на рецепції многы з ним выпили і „послїднїй“ погар вина і были несподїваны, кідь їм повів, же у понедїлёк, 25. фебруара 2008, іде на важну операцію сердця, бо каждый го знав як віталного чоловіка і нихто бы му не гадав, же на плечах несе уж веце як сїм хрестиків. Зато было іщі векшым несподїванём про тых людей, кідь ся дізнали, же 10. апрїля 2008 у кошіцькім шпыталю перестало бити сердце того боёвника. Вшыткы, котры го знали і могли, пришли го выпровадити на пряшівскый цінтерь 15. апрїля. О кім є реч? О довгорічнім герцёви Театру А. Духновіча в Пряшові, популарнім розгласовім Кумови Мачанкови, найзнамішій особности револучных подїй 1989 проку в Пряшові, успішнім столнім теністови, бывшім председови Русиньской оброды на Словеньску і неунавнім русиньскім актівістови – Николаёви ЛЯШОВИ, родакови зо села Баєрівцї (окр. Сабінов), де ся народив 26. новембра 1933. Значіть, же того року бы ся быв Н. Ляш дожыв сїмдесятпяткы, лемже судьба хотїла інакше...

Мено Николая Ляша нам асоціює особность тїсно споєну такой з дакількома вызнамныма етапами жывота дакотрых културно-сполоченьскых народностных інштітуцій Русинів на выходї Словеньска, але ай із вырїшалнов етапов політічных змін в жывотї нашого штату, бывшого Чеськословеньска, перед 19 роками.

далe

 

Народна збірка на захрану Руського дому

 

Дорогы Русины! Дорогы братя і сестры!

 

Обератаме ся на Вас вшыткых дома і за граніцями нашой републікы з просьбов підпорити Народну збірку на захрану Руського дому в Пряшові.

 

Маєток будовы і фундушa Руського дому нa ул. Глaвній 62 у Пряшoві, на котрый ся складали нашы предкы і купили го в 1925 роцї в сумі 280 тісяч корун чeськыx, дїстав ся до рук горсткы людей, незнамых в русиньскій културї, якы  заложыли надацію, і такым способом пришли незаслужено ку тяжко купленому маєтку Русинів.  Маєток в сучaснoсти быв оціненый на 9, 5 міліона слoвeньскыx корун.

 

Просиме вас фінанчно підпорити снагы, абы сьме вшыткыма правныма законами, што платять в Словеньскій републіцї, доказали навернути Руськый дом вшыткым Русинам на Словеньску, абы служыв на тоты цілї, на котры быв купленый.

 

Будеме вдячны за кажду коруну од каждого Русина і в Народных новинках, і на нашій інтернетовій сторінцї ся обявить мено каждого добродителя і сума, з яков підпорив тото препотрібне дїло.

 

Грошы мoжeтe посылати на ч. рaхунку: 2625039422/1100, Tatra banka, a. s., poboθka Prešov

Выконный выбор Руського клубу – 1923

 


Звязали приємне з хосенным

 

● Участници бесіды з автором книжкы „Odsϊdenν do raja“ – Николаём Шкурлом (стоїть), котра была в просторах Музею русиньской културы в Пряшові 23. фебруара 2008: (справа) Інж. Димитрій Крішко, котрый вів бесіду, автор книжкы, ёго жена – Інж. Марґаріта Шкурлова і публіка.

23. фебруара 2008 року в просторах Музею русиньской културы в Пряшові была бісїда з писателём Николаём Шкурлом, автором книжкы на тему оптації Русинів – Одсуджены до рая (Odsϊdenν do rаja), яка вышла у Свіднику іщі в роцї 2004. Треба повісти, же тему оптації отворив автор першыраз по „нїжній“ револуції на сторінках Народных новинок, де тогды опубліковав понад 15 продовжінь того серіалу. І тот факт, як і потреба шыршого роскрытя той темы го іншпіровало к написаню книжкы.

Книга з метафорічнов назвов Одсуджены до рая ся занимать оптаціов Русинів на Україну. Николай Шкурла там одышов як сімрічный дїтвак. Через призму властну і выповідї людей, якы пережыли тоты подїї, автор вытворив правдивый образ неутїшного жывота Русинів на Українї, позначеного довгорічнов тужбов вернути ся назад до свого краю на Словакію, на родны бережкы. І хоць книжка вышла перед штирёма роками, судьба єй героїв все выкликує інтерес у чітателїв. Доказом того была і недавна бісїда о книжцї, в якій окрем автора взяла участь і ёго жена, Інж. Марґаріта Шкурлова, яка помагала при зродї книжкы. Быв притомный і брат автора Михайло Шкурла. Бісїду вів Інж. Димитрій Крішко, якый у вступі ся задумовав, подобно як іншы діскутуючі, над політічныма прічінами оптації. Автор одкрыто говорив о обаламучіню Русинів, якы потерпіли од оптації, зазнали траґедію і понижованя од дакотрых Українцїв і довго ся не могли вернути назад домів. Книжка Николая Шкурлы є документом добы. Є написана доступным штілом з нахылом к умелецькій літературї.

Окрем Н. Шкурлы, темов оптації ся довго занимать і Пряшівчан Штефан Крушко, автор уж семох книжок, якый тыж быв участником бісїды.    

Кідьже орґанізатором бісїды быв Руськый клуб – 1923, было вырїшено звязати приємне з хосенным. І так по скінчіню бісїды одбыла ся громада Руського клубу – 1923, на якій была прочітана Справа о роботї клубу, членове ся занимали Становами РК – 1923, быв зволеный новый выбор і прията Резолуція.

-рк- 3. 3. 2008

 

Є то велика несправедливость і ганьба!


Чітали сьме у Народных новинках о сітуації в Руськім клубі – 1923 і о будові Руського дому на ул. Главній у Пряшові. Не знаме порозуміти, як ся могло стати, же трём особам: Штефанови Секеракови, Конштантінови Барнови і Павлови Бірчакови ся подарив такый „гусарьскый кусок“ – вытворити надацію, наслїдно ю зареґістровати на Міністерстві внутра СР і на ню переведженый маєток – Руськый дом у Пряшові записати до катастра міста?!
Хто дав їм на то соглас? Знали о тім членове Руського клубу – 1923? Было то проїднане на членьскій громадї РК – 1923 за участи вшыткых ёго членів, ано нїт? Но а кідь нїт, то як такый маєток Русинів, оціненый на 9,5 міліона Ск, міг быти переведженый на три плус єдну особу (іщі пензісту Яна Цімбалу)? Є то велика несправедливость односно вшыткых Русинів!
А великов ганьбов є, же правду і справедливость мусять Русины глядати на судах! Є ганьба, же будова, куплена в роцї 1925 з дарів Русинів, такым ниякым шором, дакотрыма авантюрістами была одобрата од Русинів!!!
О судьбі Руського дому в Пряшові ся інтересують і честны Русины в Братїславі.

Гелена ҐАЙДОВА-ЖЫДОВСКА, Братїслава


Бой о Руськый дім продовжує, хто го выграть?

 

Высловити ся ку взнику Надації Руського клубу – 1923 – то быв главный пункт далшой громады членів Руського клубу – 1923, котру председа Мґр. Гавріїл БЕСКИД скликав на день 22. септембра 2006.

 

● 22. септембра 2006 было засіданя членьской громады Руського клубу – 1923 на челї з председом Мґр. Гавриїлом Бескидом (першый справа), котрый вєдно з таёмником клубу Інж. Димітріём Крішком, котрый вів засіданя (другый справа), і членом выбору Петром Крайняком, мол. (третій справа) засіли за председницькый стіл ● В діскусії дость зошырока выступали, наприклад, Др. Василь Латта (пятый справа) і доц. Інж. Павел Шутяк (шестый срава), котрых выступы собі выслухали притомны члены клубу.

 

Од послїднёй стрічі членів, котра была 15. юна того року, ся на світло вынесли новы факты, котры были неясны нелем про членів РК – 1923 зосередженых навколо председы Гавриїла БЕСКИДА, але, чудуй ся світе, о створіню надації не знали ани самотны членове другой ґрупы, котры властно мали быти принайменшім інформованы выбором РК – 1923, же така надація буде створена, не бісідуючі о фактї, же як платны членове РК – 1923 мали право одголосовати заложіня такой надації. Чом ся так не стало? І тото было предметом діскузії, выяснёваня позіцій і освітлёваня фактів навколо двох орґанізацій з єднаков назвов – Руськый клуб – 1923. Але подьме од початку...

Председа РК – 1923 Г. Бескид привітав вшыткых притомных і поінформовав о сітуації од послїднёй членьской громады. Ознамив, же од 4. авґуста 2006 року суть притомны членове знову зареґістрованы на Міністерстві внутра СР як платны членове РК – 1923 і за тот клуб суть на пряшівскім судї 3 судны поданя на дотеперішнїх самозваных членів выбору, котры собі в рамках „демокрації“ самы дали право властнити будову Руського дому і накладати з маєтком вшыткых Русинів подля властного уважіня, лїпше повіджено, подля властного проспіху. Обсягом єдного з уведженых подань є спохыбнїня взнику Надації РК – 1923 і наслїдного переведжіня маєтку – будовы Руського дому на тоту надацію. Притомны членове ся мали высловити к взнику надації, котра, як ся вказало в діскузії, была властно створена чотырьма особами – професорoм МУДр. Інж. Конштантіном Барном, Др. н., Інж. Павлом Бірчаком і Яном Цімбалом, котры суть членами Справной рады надації, а справцём надації ся став Штефан Секерак. Также приближме атмосферу діскузії, котра была жыва, набита множеством емоцій, але треба сконштатовати, же одкрыла і многы новы факты. Як членка Руського клубу – 1923 дозволю собі істы моменты діскузії окоментовати, знаючі дакотры факты з обидвох боків знеприятеленых таборів з надїёв, же поступно выплавать на поверьх ціла правда о Руськім клубі і Руськім домі і тота правда поможе довести дїло до кінця на хосен не дакотрой ґрупы, але на хосен вшыткых Русинів.

Як першый до діскузії ся заголосив пан Др. Василь ЛАТТА, котрый є членом РК – 1923 навколо Штефана Секерака і на громаду быв призваный паном Бескидом як рядный член РК – 1923. (Так істо были позваны і другы членове, котрых мена фіґурують на презенчных листинах з членьскых громад другой ґрупы, но не вшыткы тоту можность схосновали). Пан Латта ся вернув до історії куплїня Руського дому і припомянув, же на тот дім ся складали Русины по селах, котры были орґанізованы в Обществі А. Духновіча, напр. село Пчолине, одкы сам походить мало в обществі понад сто членів. Вказав і на особность професора Вацлавского, котрый дїяв на Лабірщінї і послав за тоту долину на Руськый дім 35 тісяч корун, котры вызберав од людей-Русинів. В новодобій історії, по новембровій револуції 1989 наслїдовали многы судны споры о власництво Руського дому, на котрый собі робив нарокы де-хто. Ту припомянув факт, же в тых спорах предложыв найважнїшый документ, котрый потвердив властництво Руського дому як маєтку Русинів професор МУДр. Інж. Конштантін Барна, Др. н., і на основі того документу быв Руськый дім навернутый Русинам, респ. Руському клубу – 1923 – ёго первісным членам, котры поступно росшырёвали членьску базу клубу о далшых членів. На основі тых фактів пан Латта высловив погляд, же членами клубу ся стали люде, котры паразітовали на Руськім домі, зато він є за ліквідацію такых еґоістічных ґруп, котры не роблять на благо вшыткых, але преферують свої пріватны інтересы. Є протїв судных спорів і думать, же сітуацію треба рішыти мімосудным вырівнанём. Ту собі дозволю такый коментарь: „Пане Латта, як то хочете зреалізовати практічно? На мімосудне вырівнаня треба мати добру дяку комуніковати. А жебы могло дійти до комунікації, мусять ся обидві стороны стрітити, бо як єдна хоче, а друга єй іґнорує, ніч з того не буде. Як членка РК – 1923 знам, же пан Бескид посылав позванкы на дакілько членьскых громад вшыткым членам, докінця і панови Секеракови, Барнови, Бірчакови і Цімбалови. На їх властну шкоду, ани на єдну громаду не пришли, не высвітлили свої „робочі поступы“ навколо Руського дому. А я як дакількорічный член клубу єм на то чекала і хотїла єм выслухати їх арґументы, а нелем ся дізнавати десь „на пути“, же тот і тот не є добрый Русин, ку тому не треба іти на громаду, а далшого треба цалком іґноровати, бо то не є нияка особность... Такы бісіды „споза плота“ про мене не мають ціну і свідчать о некомпетентности поєдных „тыж Русинів“, о котрых єм сі думала штось веце.

Другый в діскузії выступив Доц. Інж. Павел ШУТЯК, котрый повів: „Быв єм членом РК – 1923 у пана Секерака і нагодно єм ся дізнав, же взникла Надація Руського клубу. Померзило ня то, же як член єм предці мав право о тім ся дізнати на членьскій громадї, высловити ся ку тому. Видно, обышли ня, як і многых другых членів. Потім єм ся зачав дізнавати далшы дивны факты – быв украдженый трезор з фінанціями, реконштрукція ся робила якось нетранспарентно. Доволив єм сі жадати аналізу господаріня з фінанціями Руського клубу – 1923, бо єм збачів, же в тім не є порядок. Выслїдок моёй оповажливости ня несподївав. Нараз єм быв з Руського клубу вылученый з коментарём на трёх сторінках.“ Пан Шутяк не вірив властным очам, што ся о собі дочітав: „Неморалный, підпорюючій ненавість, розвертаючій тіп...“ Тихый, неконфліктный пан oстoвпів при такых обвинїнях: „Кідь буде дахто по многых роках чітати архівны матеріалы односно Руського клубу – 1923 і прочітать собі о мі тото... Што будуть думати мої правнукы? Ці я досправды такый шкодливый про сполочность чоловік? Набыв єм пересвідчіня, же панове Цімбала, Бірчак, Секерак і Барна не мають моралне право вести і коордіновати роботу Руського клубу – 1923. Не знам о їх културных ці другых актівностях на полю розвитку русиньской културы – аж на бой о Руськый клуб і Руськый дім. Дїятельство Руського клубу бы ся предці мало замірёвати на інтеґрацію вшыткых сил русиньского руху, а не лем тых, котры комусь пасують, бо мовчать і не роблять проблемы...“ ( Не роблять проблемы, лїпше повіджено не роблять ніч, суть лем кулісов, котра крыє – може і не знаючі, нечестны практікы сучасного веджіня. Кідь то так не є, вызывым вшыткых, котры мають што повісти, прийдьте на громаду і повіджте свою правду о Руськім клубі, Руськім домі і Надації РК. Каждый член Руського клубу – 1923 мать право знати, што ся дїє – позн. К.К.)

З далшых діскутуючіх, з котрых векшына ся просила, коли і хто заложыв Надацію РК, бо они, як платны членове, котры мали о взникнутій надації знати – на членьскій громадї, на котрій была надація створена, суть предці їх підписы, котры бы мали свідчіти о їх згодї із взником надації, ся о тім дізнали лем з медій. І тот факт, як і многы далшы (украдженый трезор, страта економічных документів і фінанцій РК) свідчіть о принайменшім підозрілых практіках бывшого веджіня РК – 1923.

Таке почудованя высловив і пан Штефан КРУШКО, котрый є членом РК – 1923 од 1991 року, но Становы нововзникнутой надації од штатутарїв РК – 1923 не дістав і так собі їх сам выжадав на Міністерстві внутра СР. Быв зачудованый їх обсягом і померзило го, же властно як член РК – 1923 ся сам під них, хоч і не знаючі, підписав.

Наконець, по рядї далшых выступаючіх, ЮДр. Петро КРАЙНЯК сконштатовав, же треба в першім рядї одголосовати неплатность взнику надації, бо то буде єден із далшых кроків, котры леґалным і транспарентным способом забеспечать навернутя Руського дому до рук вшыткых Русинів, а не лем малой ґрупы „выволеных“, котрым ся видить, же праві они мають на нёго право. Так ся і стало. Притомны членове РК – 1923 голосованём потвердили (аж на єдного, котрый ся стримав) неплатность взнику Надації РК – 1923, котра была створена без їх згоды.

Также на вопрос, хто выграть бой о Руськый дім хоче ся мі одповісти, же вшыткы, котрым о Русинів як народностну меншину скуточно іде. Выграють вшыткы, котры вкажуть нелем словами, але главно властныма скутками, же суть охотны помочі при возроднім процесї Русинів як народностной меншины. Выграють тоты, котры ся не ховають „поза плоты“, але суть охотны комуніковати, выяснёвати арґументами, глядати путь зъєдночіня і злагоды міджі Русинами. Вірю, же час вкаже хто є хто і кому о што іде.                      

Кветослава КОПОРОВА,

фоткы: М. МАЛЬЦОВСКА

4.10.2006


Даякы „перлы“  найновшых станов РК – 1923 Ш. Секерака

 

20. апріля 2004 были зареґістрованы на Міністерстві внутра СР послїдны (за послїднї рокы уж восьмы!!!) становы Руського клубу – 1923 на челї з ёго председом Штефан Секераком. Інтерсно было сі їх прочітати, бо в них суть і „правы перлы тоталітного ці незмыселного характеру“, но а о тоту „насолоду“ ся хочу подїлити з Вами, нашы чітателї. Цітую в перекладї зо словеньского до русиньского языка:

 

–        Статя ІІ., пункт і 1. б): „Документом тых, што хотять стати членами

клубу, є приглашка з нотарьскы овіреным підписом...“ (Позн. ред.: Таке чудо сьме не вдїли іщі ани в єдных становах!)

 

–  Тамже , ф):  „Членом Руського клубу – 1923 ся не може стать обчан, котрый мать ведучу функцію в іншых обчаньскых зружінях, клубах, орґанізаціях на Словеньску.“ (Позн. ред.: Але то ся тыкать лем дакотрых, главно тых, котры суть в опозіції. Інаше ціле звучаня того пункту є не демократічне.)

 

– Тамже, пункт 2. б): „Членьство в клубі заникать выступінём – доручінём писемного ознамлїня о вуступлїню з клубу з нотарьскы овіреным підписом...“

 

– Тамже, пункт 3. д) „Причінами занику членьства – вылучінём суть: кідь член клубу приводить моралну уйму членам клубу, во внутрї клубу побурює остатных членів..., наводить членів ку  непослушности односно клубу і выбору.“ (Позн. ред.: То є „права“ демокрація: лем тот може быть в клубі, хто тримле „губу а крок“.)

 

–        Тамже, пункт 5. б): „Член Клубу – 1923 є повинный інформовати

выбор, респ. членьску громаду о членови, респ. членах, котры побурюють остатных  членів ку незнашанливости і ку нетолератности односно членьской громады респ. выбору.“ (Позн. ред.: То є наводжованя на „ештебацьке“ доношованя каждого на каждого, чім ся наводить атмосфера страху. Днесь?!)

 

– Статя ІІІ, пункт 5. а): „... выбор може надполовиннов більшостёв притомных членів выбору одволати члена выбору, кідь: ... член выбору не дотримує мовчазность о реаліях, о котрых ся дізнав при выконї функції і о котрых в інтересі клубу не може інформовати іншы особы“. (Позн. ред.: Што то є ілеґална орґанізація за часів фашізму, же членам грозить смерть за прозраджіня?!)

 

     –Тамже, пункт 6. і): „Председа клубу (в ёго непритомности підпредседа)  

     переводить гнутельный і негнутельный маєток Руського клубу – 1923 у  

     Пряшові.“ (Позн. ред.: А причім є ту 7-членный выбор, кідь о такых важных

 дїлах може вырішыти єдна особа, што то є култ особности з часів

 соціалізму?!)

 

– То істе є в статї ІV., пункт 1. б): „Негнутельность може перевезти на іншу правницьку особу председа здружіня“ (!!!)

 

– Зась тот істый „култ особности“ в статї VI., пункт 4.: „Зміна станов

зареґістрованых Міністерством внутра СР без підписів председы і підпредседы, новозволеного председы РК – 1923 про обчаньске здружіня РК – 1923 не буде правоплатна.“ (Позн. ред.: Также тым ся забезпечів Ш. Секерак до кінця свого жывота?! Таке установлїня є по правницькій сторінцї не платне, ведь владне демокрація і обчаньскый прінціп, котры суть над даякыма трём, респ. єднов особов!)

 

–        Тамже у пункті 6. є: „Членьска громада вырішыла, же: (а теперь ся

вырахолює сім (!!!) станов РК – 1923 од 20. 2. 1992 до 3. 4. 2006, і тоты, котры были схвалёваны іншов членьсков громадов Руського клубу – 1923 на челї з Гавриїлом Бескидом.) страчають платность.“ (Позн. ред.: Мать на то членьска громада РК – 1923 на челї з Штефаном Секераком право зробити односно станов РК – 1923 на челї з Гавриїлом Бескидом. Нїт, не може єдна членьска громада рішати о рішінях іншой членьской громады!)

 

Наконець то „найлїпше“. Все єм собі думав, же Руськый клуб –1923 є про Русинів, але з найновшах станов РК – 1923 Ш. Секерака ся дознаваме у статї ІІ., пунтї 5 ц), же „Член Руського клубу – 1923 є повинный інформовати верейность о цілях і актівітах клубу, намагати ся здобывати актівістів у прилеглих областях, де жыє карпаторуське, (русиньске) і україньске жытельство...“ (Позн. ред.: Русины, котры суть на Словеньску штатом узнаны як самостатна народностна меншина, ся до станов Ш. Секерака і ёго клубу дістали лем у дужках, але неекзістуюче і в штатї в сучасности неузнане карпаторуське  жытельство є там. Парадоксно і україньске. Также, кого то є, властиво, клуб?!

А. ЗОЗУЛЯК

4.10.2006


Бой о Руськый дом продовжує

Міморядна членьска громада членів Руського клубу – 1923 была 15. юна 2006.  Скликав єй выбор під веджінём Мґр. Гавриїла БЕСКИДА, котрый членів поінформовав о моменталній сітуації і кроках, котры выбор хоче зробити у звязи з властництвом Руського дому.

По довгых періпетіях коло реконштрукції Руського дому выбор Руського клубу – 1923 на челї зо Штефаном Секераком перевів властницькы права на новый субєкт – Надацію Руськый клуб 1923, што несподївало векшыну членів РК – 1923. Зато вырішыли подати на суд жалобу о неплатности членьской громады, на котрій была спомнянута Надація без їх згоды створена і наслїдно на ню переведженый маєток – обєкт Руського дому.  Было то зроблено нетранспарентно, што выкликує похыбность о честности такого кроку.

На членьскій громадї было приятых і 11 новых членів Руського клубу – 1923, котры тыж підпорили думку, же Руськый дом мать належати вшыткым Русинам, не лем пару „выволеным“, котры собі на нёго узурповали право.  О далшім вывою сітуації будеме поступно інформовати.

К. КОПОРОВА

28.06.2006


Вступ до Руського дому ся не обышов без проявів некултурности і інціденту протїв новинарёви з боку Ш. Секерака

 

Обіцяня справцї Руського дому в Пряшові (позн. ред.: респ. Надації Руського клубу – 1923), же 15. мая 2006 буде тот дом отвореный про людей, ся наконець сповнило. Стало ся так по скоро двойрічній павзї (позн. ред.: покы мы знаме та скоро по штирїрічній), почас котрой была тота културна інштітуція Русинів заперта, бо ся реконштруовала. Фактом але є, же Руськый дом быв отвореный в першім рядї з ініціатівы Руського клубу – 1923 на челї з Гавриїлом Бескидом і з членьсков базов, котру не акцептує новозаложена Надація Руського клубу – 1923 під веджінём Конштантіна Барны. Надація мать лукратівный обєкт Руського дому з фундушом записаным у листї властництва і ґаздує з фінанціями з пронайму просторів Руського дому фірмам.

 

Главны протаґоніс­ты бурливого вступу до Руського дому в Пряшові членів Руського клубу – 1923 і новинарів 15. 5. 2006: (злїва доправа) справця Надації Руського клубу 1923 Ш. Секерак, член справной рады споминаной надації П. Бірчак і конферансьєр стрічі П. Крайняк, мл.

 

 

15. мая 2006 пришла до Руського дому приближно тридцятка Русинів, котры ся надїяли, же ідуть на културну акцію споєну з отворінём дому. Але такой вступ до обєкту спроваджали емоції, котры переросли до звад (позн. ред.: але і до великого крику і буханя по столї главно єдного члена Рады спомянутой надації Павла Бірчака, але і справцї Штефана Секерака). І так нияка културна акція ту не была, властно, ани не была в планї. На вопросы новинарїв о тім, якый мають план дїятельства, штатутарї не знали одповісти. Стрітнутя наконець мало такый характер, же ся обидва бокы ся взаємно нападали і обгаёвали платность своїх громад (сходин) і членьскых баз двох екзістуючіх Руськых клубів – 1923. Лем на марґо, Руськый клуб (РК) – навколо Конштантіна Барны і Штефана Секерака подав жалобу на Окресный суд у Пряшові і жадали потверджіня неплатности членьской громады і председництва Г. Бескида. На дві вызначены судны їднаня наконець жалобцї не пришли і жалобу стягли.

 

Проблем невырішеных одношінь зато позначів атмосферу стрітнутя. Реакція не пришла ани на пропозіцію члена Бескидового РК – 1923 Петра Крайняка,  а то жебы Надація Руського клубу – 1923 была зрушена, абы председове обидвох ґруп одступили з функцій, ґрупы жебы ся  соєдинили  і зволили нового председу. „Сьме єднозначно протїв того, жебы Надація надале фунґовала, бо взникла лем з волї штирёх людей. Пропоную, жебы справцём Руського дому в Пряшові ся став Михал Гудак, котрый ту рокы робив, мать скусености ай решпект людей“ – повів П. Крайняк. Но опоненты о пропозіціях діскутовати не хотїли. Навспак. Павел Бірчак заступаючій Надацію і другый бік підкреслив, же зрушіня Надації не приходить до увагы. „Надація взникла і зато, жебы собі прихыленцї Бескида не привластнили тот маєток. Нияк ся не заслужыли, жебы Руськый дом быв вернутый Русинам, а высуджена є затля лем єдна третина маєтку, о дві третины іщі будеме боёвати на судї“– твердив П. Бірчак. Одповідї на вопросы о тім, ці суть согласны скликати обидві членьскы базы і голосовати о новім председови, ся выгнув.

 

Намісто приємной стрічі ці планованя културных актівіт ся в салї озывав крик і пискот, котры не принесли ниякый выслїдок. Обидва таборы Русинів не нашли сполочну реч. Стихли лем на малый момент, кідь проговорив Михал Гудак. „Пережыв єм од року 1954 в Рускім домі много років, інтензівно єм в нїм робив од 1970 року. В клубовім і іншім културнім дїятельстві ся ту реалізовали мої сынове і дїти многых нашых приятелїв. Теперь ся перед нима ганьблю і чую ся неприємно, кідь приходжу на то, же ня дахто одбивать. Чекав єм, же ся соєдинять розумны люде і будуть ся старати о Руськый дом, на котрый ся поскладовали нашы предкы, же тот дом буде служыти вшыткым“ – повів з емоціями М. Гудак. Припомянув тыж, же подля ёго представы бы ся мав Руськый дом в рамках Пряшівского самосправного краю стати якымесь методічным центром і в міджінароднім контекстї, значіть і про краянів у світї.

 

Ёго погляд підпорили ай іншы участници. Сходили сьме ся ту як штуденты Руськой ґімназії, докінця ай по револуції в 1989 роцї, але уж барз довго ся ту ніч не орґанізовало. Про нас є тот дом културнов інштітуціёв, як наприклад Парк културы і оддыху – Чорный орел у Пряшові“ – реаґовала на подїї Ольґа Колларова. І Ґеорґій Бобак і ёго жена Марія підпорили єй погляд і желають собі, абы тот дом быв културным центром Русинів без роздїлу і жебы їм нихто не діктовав, хто там може, а хто не може вступити. „Підпоруєме зъєдночіня клубів і демократічне веджіня. Мадяры ся знають споїти, ай Русины бы мали тїгати за єден конець“ – додала Марія Бобакова. Но стріча потвердила, же реалность є цалком інакша і проблем зістав невырішеный.

 Анна КОШУТОВА


15. мaй 2006 – дeнь oтвoрeныx двeрeй Руськoгo дoму в Пряшoві?

 

 

На новинарьскім бріфінґу в Пряшові 27. апріля 2006 Штефан Секерак з Надації Руського клубу – 1923 як властника Руського дому на ул. Главній 62 у Пряшові, окрем іншого, повів, же „дверї до Руського дому суть вшыткым отворены“. Але так в реалностї послїдны рокы векшинов вызарають „отворены“ дверї Руського дому про людей – заверты аж на два замкы! Увивимe, як тo будe 15. мaя 2006, кідь нa oтвoріня зaднoгo трaкту Руськoгo дoму были пoзвaны вшыткы, aй нoвинaрї ?!


Чом є Руськый дом запертый і як ся став маєтком надації?!

 

То были два главны вопросы, якы резоновали на новинарьскім бріфінґу, котрый у салї засіданя Крaйскoй орґанізації Словеньского сіндікату новинарїв у Пряшові скликали члены Руського клубу – 1923 (председа Мґр. Гавриїл Бескид) на 27. апріля 2006, конкретно ёго ініціатор Федор Віцо.

 

Главных актерів – Федора Віца, ЮДр. Петра Крайняка, Інж. Дімітрія Крішка, Николая Ляша і Штефана Секерака прівітав і представив модератор того бріфінґу Петро Крайняк, мол., котрый так істо привітав притомных новинарїв. Потім як першый выступив таёмник Руського клубу – 1923 Д. Крішко, котрый в короткости розповів о історії РК – 1923 і Руського дому в Пряшові, якого властником быв праві РК – 1923. Дале підкреслив, же уж штирї рокы є Руськый дом запертый, бо в нім проходить рекоштрукція, што є „выдумка“ Ш. Секерака. На то інформовав новинарїв, же теперь тот дом став іщі веце недоступным про людей, бо ся став маєтком штирёх людей, котры на челї з МУДр. Інж. Конштантіном Барном, Др. н., заложыли Надацію Руського клубу – 1923, чім порушыли платны становы Руського клубу – 1923. Ф. Віцо припомянув, же кідь про русиньскый маґазін Словеньской телевізії хотїли перед роками накрутити репортаж о Руськім домі, так ся до нёго не дістали, бо быв запертый і втогды быв іщі маєтком міста. Кідь быв вернутый первістному властникови (Руському клубу – 1923) тот дом , та зась є все запертый. Теперь фактічно екзістують два Руськы клубы – 1923, два їх выборы і сітуація є безвыходна, а найгірше на тім є, же Русикый дом не служыть свому посланю – културно-освітному діятельству главно про Русинів пряшівского реґіону, на што быв і самыма Русинами в 1925 роцї купленый. П. Крайняк інформовав о правных аспектах переходу маєтку Руського дому на надацію і наслїдно ёго запису до катастра негнутельного маєтку уж на нового властника – надацію. Підкреслив, же сучасне веджіня Руського клубу – 1923 на челї з Г. Бескидом, котрого найновшы становы были зареґістрованы на Міністерстві внутрїшнїх дїл СР 3. апріля 2006, суднов дорогов нападе вклад маєтку – будову Руського дому на ул. Главній 62 у Пряшові і прилеглый ід тому фундуш – до властництва Надації Руського клубу – 1923, як ай заложіня самой надації, котра взникла цілено, шпекулатівно, без відомости о тім членів РК – 1923. Припомянув, же першы пореволучны становы Руського клубу – 1923 надвязали на первістны становы з 1923 року а в них ся ясно говорить, же Руськый дом мать служыти про розвой културно-освітного діятельства міджі Русинами, котры корунка ку корунцї ся складовали на тот дом і ани ся їм не снило, што ся стане з ним у 2006 роцї. Підпредседа РК – 1923 Н. Ляш підкреслив, же Русины ся 40 років не могли голосити к своїй русиньскій народности і нїчому русиньскому, 40 років сьме не мали приступ до Руського дому. По револуції 1989 року сьме ся надіяли, же ся вернеме до свого Руського дому, але стары силы, судны тяганины і люде, што ся достали до чела РК – 1923 під веджінём Ш. Секерака, ізоловали ся а ани лем  членьскы громады довгы рокы не скликовали, што вєдно мало за наслїдок, же Русикый дом зістав надале про Русинів запертый. Зато ініціатівна ґрупа РК – 1923 9. апріля 2005 скликала міморядну членьску громаду РК – 1923, на котрій ся притомны єдноголосно поставили за то, жебы веджіня на челї з Ш. Секераком было одкликане. Потім настав колобіг засідань єдной і другой ґрупы і схвалёваня все новых і новых станов РК – 1923, але Руськый дом быв все запертый, зато сьме там хотїли вступити уж і насилу. Но дом є надале запертый з „причіны“, же надале проходить ёго реконштрукція, але кілько уж стояла пінязей, най то здокументує, кідь вообще може, пан Секерак, котрый все веде тоту рекоштрукцію. Член выбору РК – 1923 П. Крайняк, мол. дав пропозіцію, же треба обидві ґрупы споїти на єднім сеймі і продовжовати в дїлї нашых передходців, ведь не може ся іґноровати історічна контінуіта. Увів і приклад, як ся недавно хотїли дїстати до Руського дому, але кідь ся о тім дознав п. Секерак, так такой одышов з Руського дому і замкнув го без будь-якого высвітлїня. Выступаючій новинарям указав і копію своёй жадости о приятя за члена Руського клубу – 1923, котру послав п. Секеракови 18. мая 2005, але не дістав на то жадну одповідь од нёго. Аж кідь ся єй особно домагав, так дістав одповідь од п. Секерака, же ёго жадость дістали, але він не може быти приятый до клубу, бо є їх неприятель. Также, як видно, выбор РК – 1923 под веджінём Ш. Секерака не потребує новых членів, так яка є потім ёго перспектіва?!

 

 

Дакотры главны актеры новинарьского бріфінґу в салї засіданя КО Словеньского сіндікату новинарїв у Пряшові 27. апріля 2006: (злїва доправа) Николай Ляш, Дімітрій Крішко, Петро Крайняк і Штефан Секерак.

 

Тоты выступы были до дїла і без уражок і інвектів. Праві навспак выступав Ш. Секерак, котрый зачав уражати і нападати спомянутых вышше выступаючіх перед ним і ёго выступлїня было без ладу і складу, будь-якой прямой одповідї на настолены вопросы речників перед ним і новинарїв. Ани на єден вопрос не одповів прямо і конкретно, лем все річі замолжував, хоць якбы ся снажыв высвітлити і оправдати главно найважнішу реалность – заложіня Надації Руського клубу – 1923 і перевод маєтку Руського клубу – 1923 (Руськый дом і ку тому одповідный фундуш) на тоту надацію, котра, як і єй маєток, є в руках штирёх особ, а не трёх, як сьме дотеперь знали. Увів, же на челї надації є Конштантін Барна і далшыма членами суть Павел Бірчак, Ян Цімбала і він. Єднов із „вершин“ёго выступлїня было, кідь на настойчівый вопрос новинарїв, на што были поужыты фінанції здобыти з пронайму просторів, котры суть частёв Руського дому, одповів, же главна часть іде на судны споры. А теперь указав на мене і повів: „Ай на судну жалобу ту протів Зозулякови за ёго статю о надації і за ганїня такой вызнамной особности, яков є пан Конштантін Барна, в ёго смердячіх новинках сьме дали 18 тісяч корун...“ Новинарї собі то зазначіли і тот факт ся обявив у пресі і електронічных медіях. Также теперь я можу жаловати Ш. Секерака за уражку Народных новинок і мам на то 15 свідків, притомных на новинарьскім бріфінґу!!! Наісто собі каждый знать представити і лїпше выужытя фінанцій, ведь сучасный выбор Руського клубу – 1923 під веджінём Ш. Секерака не приправив ани єну народностну културно-освітну акцію. Хвалив ся чуджім пірём, же приправили три научны семінарї!? Але такой му было одповіджено, же тоты приправив Мґр. Гавриїл Бескид, котрый є на челї теперішнёго веджіня Руського клубу – 1923, становы котрого были зареґістрованы 3. 4. 2006. Дало бы ся іщі дале говорити, што вшытко вышло з рота п. Секерака, але шкода простору на тото. Спомяньме на конець холем дакілько „перлин“:

 

  1. Увів, же їх клуб мать вышше 24 тісяч членів!!! (позн. автора: Тілько ся приголосило к русиньскій народности при послїднїм списованю людей в 2001 роцї на Словеньску, але наісто то перегнав, жебы тілько Русинів выбор РК – 1923 під веджінём п. Секерака прияв до свогo „елітного“ клубу?!)

  1. Дале перед новинарями повів, же маєток їх надації буде служыти народу (позн. автора: Є то красне выголошіня, але затля в реалности служыть штирём членам ведучого орґану Надації Руського клубу – 1923, в найлїпшім припадї выбору ёго Руського клубу – лем на їх засіданя, але главно ёму самому, бо він ся ту „уквартелёвав“ як у властнім домі.)

  2. Бомбастічно тыж выголосив, же дверї до Руського дому в Пряшові суть отворены про вшыткых. Але на прямый вопрос єдного з новинарїв, ці мають там приступ і тоты панове за верьх столом (позн. автора: Ф. Віцо, П. Крайняк, Д. Крішко, Н. Ляш і П. Крайняк, мол.) одповів: „Нїт, тоты там не мають приступ, бо суть нашыма неприятелями“!!!

  3. Інтересне было, кідь новинарї все повторяли вопрос, же коли властно  Руськый дом уж буде отвореный про людей, одповів „притиснутый ку муру“: „15. мая 2006 буде отвореный задный тракт Руського дому про громадьскость, вітаны сьте там і Вы, притомны новинарї“. Тоты одповіли, же наісто там у тот день прийдуть! (позн. автора: Лем п. Секерак забыв повісти годину отворіня!)

  4. На самый конець то найлїпше: Ш. Секерак на конець свого „брілатного“ выступлїня попросив: „Прошу Вас, притомны новинарї, жебы сьте з того новинарьского бріфінґу нїч не публіковали“. (позн. автора: Ведь потім нашто быв тот новинарьскый бріфінґ?! Ведь п. Секерак прямо вызывав, абы новинарї собі не повнили свою повинность і не робили свою роботу – інформовати громадьскость! Мав бы собі стояти за каждым своїм словом, ай кідь не все є тото слово мудре, потім бы ся не мусів бояти, же дашто з того новинарї опублікують. Як ся мав можность п. Секерак пересвідчіти, в далшых днях новинарї не послухали ёго просьбу, ани я нї. А не замовчіть ня ани судне дїло протім менї...)

Aлександер ЗОЗУЛЯК,

фотоґрафії автора


Обговорили бaрз важну сітуацію

 

8. апрїля 2006 у Пряшові-Соліварї было засїданя выбору Руського клубу – 1923, котре вів председа Мґр. Гавриїл Бескид

 

Выбор ся занимав барз важнов сітуаціёв, яка з вины неґатівного приступу бывшого председы РК – 1923 Штефана Секерака мать за наслїдок комплікованый правный став, котрый є споєный із незаконным діспонованём Руськым домом з боку споминаного Ш. Секерака, як і з фінанчным господарїнём, рїшінём судных спорів, пожадавков на ужываня пивнічных просторів Руського дому з боку „VD Jednota COOP Prešov“, но главно з реалізаціёв културного і народностного посланя Руського клубу – 1923. Окреме быв обговореный способ перевзятя Руського дому правоплатным веджінём на челї з председом Г. Бескидом. Подля рїшіня выбору РК – 1923, будуть пожадавкы Єдноты рїшены по перевзятю Руського дому  формов особного рокованя за участи выбраных членів РК – 1923 і представителїв Єдноты з цїлём, жебы была досянута мімосудна догода.

ЮДр. Петро КРАЙНЯК, Пряшів


Як „штирёмe мушкaтырїв“ „окрали“ русиньскый народ?

 

Просто. І в рамках законів нашой „дїравой“ леґіслатівы. О чім є реч? О трёх „мушкaтырёx“, котры были, як є тo в рoмaнї Aлeксaндрa Думaсa, в скутoчнoсти штирёмe. A тoты „шпeкулaнты“ хотїли выбабрати з новым веджінём Руського клубу – 1923, а „выбабрали“ зо вшыткыма Русинами на Пряшівщінї, „выбабрали“ з цілым русиньскым народом!!! Наісто, ся теперь „в гробі обертають“ тоты Русины, котры ся поскладовали властныма пінязями, жебы могли купити будову на ул. Масаріковій, теперь Главній 62, у Пряшові про потребы розвоя културно-народностного жывота Русинів на Пряшівщінї, жебы в тій будові міг быти „Русский дом“ про Русинів.

 

Треба вірити, же тоты „вітечници“ будуть раз за свої „гріхы“ пoкaрaны. Холем бы мали, кідь є вышша міць. Не може каждый собі робити, што хоче! Але за прикладами не треба далеко ходити, стачіть слїдовати справы у радію і телевізії, чітати новинкы і часописы, там ся дізнаме, же вшытко є можне на тім Словеньску. А кідь собі хоцьшто можуть доволити дакотры посланцї Народной рады СР, дакотры члены влады СР ці челны політіци на Словеньску як репрезентанты жытелїв-волічів Словеньска, чом бы сі дашто подобне не могла доволити штырёмe „чортів у баранячім кожуху“. Так бы ся образно дало повісти о штирёx тыж людях – ШТЕФАНОВИ СЕКЕРАКОВИ і ЯНOВИ ЦІМБAЛOВИ з Пряшова, КОНШТАНТІНОВИ БАРНОВИ і ПАВЛОВИ БІРЧАКОВИ з Кошіць, котры, будучі іщі правоплатныма членами Руського клубу – 1923, заложыли НАДАЦІЮ РУСЬКOГO КЛУБУ – 1923. А жебы єй могли заложыти, то мусили зложыти пів міліона корун (а скады?!) i дати до залогы маєток Русинів Пряшівщіны, а то будову Руського дому  в Пряшові і великый фундуш із ним споєный (пoдля уряднoгo знaлцa в цілкoвій сумі 9,5 міліoнa Ск). А тоту надацію потім леґално зареґістровали на Міністерстві внутрішнїх дїл СР а по реґістрації, як новый властник у штирёх особах, дали тот маєток записати на новый субєкт – Надацію Руськoгo клубу – 1923 до катастра негнутельного маєтку в Пряшові. І тым не порушыли закон, але штирёмe люде без ганьбы і сумлїня „окрали“ вшыткых Русинів!!!

 

Кідь додобіду 10. апрїля 2006 сучасне платне веджіня Руського клубу – 1923 на челї з Гавриїлом Бескидом пришло на Окресный суд у Пряшові, там ся дізнало, же Штефан Секерак стяг жалобу на нёго односно правоплатности міморядной громады  РК – 1923 із 9. апріля 2005. А чом бы ся і натїговав з дакым, кідь „мать в кешенї“ маєток а може собі з ним робити, што ся му хоче, ай із трёма „штатістами“:  завтра тот маєток може продасть за пару міліонів, або, наприклад, возыме собі увер з банкы на такых „малых“ десять міліончіків і заручіть ся за нёго векшым маєтком новой надації. А кібы не сплачовали тот увер „штирёмe мушкaтырї“, ніч бы ся не стало: банка бы їм взяла будову Руського дому і фундуш ку тому, але десять міліончіків бы їм зістало!!!

 

Также, як видно, вшытко є можне, а дакотры люде суть і вшыткого схопны, докінця , може,  і спокійно в ночі сплять. Но на каждого раз дойде! Холем треба в то вірити, бо інакше не мать вызнам дашто робити, трапити ся на тім світї. І так сповнили ся їх слова, же „їм не треба членство, не треба нияку културно-освітну ани културно-народностну роботу міджі Русинами і  про Русинів, їм треба бізніс“. А теперь вшыткым указали, як ся то робить. Браво, браво, „молодцы“, лем так дале, може, же скоро „продате вшыткых Русинів“, як сьте сі „привластнили“ їх маєток. Ведь вы „сьте уж їх продали“, і самы сьте ся так „запродали“!!!

 Александер ЗОЗУЛЯК


В дусї одказу нашых предків

(Одбыла ся членьска громада РК –1923)

 

17. децембра 2005 року в Пряшові была міморядна членьска громада Руського клубу –1923, (дале РК – 1923) яка была скликана выконным выбором РК –1923 на основі Станов клубу, Статі V. 5/а. На громадї взяло участь 34 людей. Николай Ляш прочітав проґрам засїданя, якый быв єдноголосно приятый. Дале слїдовали вольбы мандатной, волебной і пропозічной комісії, характерістіка кандідатів на членство в РК – 1923 і  їх притя.

 

В далшій части была Гавриїлом Бескидом прочітана оцїнка роботы выбору РК – 1923 од міморядной членьской громады 9. 4. 2005. Як ся конштатовало в головній справі, скликаня міморядной членьской громады 9. апріля 2005 р. было дуже потребне, абы ся заставили нездоровы тренды в роботї бывшого веджіня РК –1923 на челї із Штефаном Секераком і ёго найближшыма підпорователями. Міморядна членьска громада з 9. 4. 2005 р. вказала на нереґулерность волеб главных функціонарів в септембрі 2001 р. Тогды, як конштатує справа, на уровню засїданя выбору, в роспорі із Становами РК –1923 і законом 83 Зб. з. быв зволеный до функції председы Ш. Секерак. Дале ся говорило о грубім порушованю Станов РК – 1923, кідь были одосланы Становы РК – 1923 на реґістрацію Міністерства внутрішнїх дїл в юну 2004 року, чім было тото  міністерство уведжене до омылу, бо Становы не были одобрены на інформатівній челньскій громадї 13. 1. 2004, на што суть і доказы. Крітічный быв ай погляд на реконштрукчны роботы в будові обчаньского здружіня РК – 1923 в Руськім домі, якы ся проводять без конкурзу на архітектонічны зміны такой історічной будовы, без сугласу членьской громады, робота здружіня фунґовала без контролных механізмів, з чого выпливала самовольность у поужываню фінанцій обчаньского здружіня бывшым председом РК – 1923. Зато му, як і цїлому выконному выбору  на міморядній членьскій громадї 9. 4. 2005 была высловлена недовіра. Наперек тому бывшый председа выналожыв много сил на то, абы здіскредітовав новый выбор розлічныма трестоправныма кроками і оговарянём нового председы орґанізації Г. Бескида  і далшых  членів, што має  своє продовжіня і в сучасности.

 

В діскузії, в якій выступило 11 членів,  ся конштатовало, же міморядна членьска громада 9. 4. 2005 была склиакана завчасу, абы мож было передыйти нагромадженым проблемам за веце як  5 років од послїднёй членьской громады в децембрі 1999 року. По плодній діскузії, яка ся дотыкала ряду културно-націоналных вопросів Русинів Словеньска, слїдовали вольбы выбору РК – 1923, контролной і ревізной комісії, схвалїня Станов РК – 1923. Быв зволеный новый выбор РК –1923 на челї зо староновым председом Мґр. Гавриїлом Бескидом, заступцём ся став Николай Ляш, а таёмником Інж. Димітрій Крішко. Громада взяла до відома прияты узнесіня.

 

Погляд на часть участників міморядной членьской громады Руського клубу – 1923 17. децембра 2005 у Пряшові

 

Єднов з важных задач, о якых ся говорило на громадї і якы суть надміру актуалны про Русинів на Словеньску, было їх духовне і людьске зближованя. Якраз Руськый клуб – 1923 із своїм новым выконным выбором, културно-освітне общество при Руськім домі в Пряшові, на Главній уліцї 62 мали бы ся стати тов зьєдночуючов силов, тым поганяючім мотором вшыткых русиньскых орґанізацій, абы робота в націоналнім дїлі ішла успішно в економічнім і културнім напрямі. Таку скуточность бы мав підпорити каждый добрый Русин, кому лежить на сердцю одказ нашых предків, Руськый дом быв купленый великыма русиньскыма душпастырями, будителями, але ай обычайныма людми з валалів. Быв купленый на то, абы ся в нім розвивала богата културно-освітна робота на хосен вшыткых Русинів. Днесь тот одказ треба до точкы выповнити і змобілізовати вшыткы силы на дотримованя порядку в правнім штатї.

Іван ЦИМА


Руськый дім уж конечно не буде лем про „еліту“!

 

Так бы сьме могли повісти по 30. юні 2005, кедь тот дім на Главній ул. ч. 62 перевзяв новый выбор Руського клубу – 1923 на челі з новым председом Гавриїлом Бескидом. Дотеперь Руськый дім быв закрытый про шыроку русиньску громаду, счасти зато, бо ся реконштруовав, але счасти прото, же члены бывшого Руського клубу – 1923 як справцёве Руського дому твердили, же тот клуб є про „еліту“, не про каждого Русина, хоць первістна ідея того дому є діаметрално іншака, Руськый дім быв купленый зато, жебы служыв вшыткым Русинам (нелем якійсь „выдуманій еліті“), бо пінязі на купліня дому дали многы лем з тым, же буде домом Русинів на Пряшівщіні!

 

У спомянутый день старый председа Руського клубу – 1923 Штефан Секерак не хотів передати ключі новому председови Руського клубу – 1923 Гавриїлови Бескидови, як рядно зволеному председови на громаді, котра была 9. апріля 2005 у Пряшові і де были схвалены вшыткых потребны документы, меджі нима і новы Становы Руського клубу – 1923  у Пряшові. Тоты становы на Міністерстві внутрішніх діл СР были рядно зареґістрованы, і  на основі того новый председа вымагав од старого ключі од Руського дому. Але тот їх не хотів дати, же  то му не доволює рішіня старого выбору РК – 1923 і то, же цілый спор подав на Окресный суд у Пряшові. Лемже преуказати „предбежным“ судным рішінём о тім не міг, лем потверджінём, же діло подав на суд. Также в праві быв новый председа як штатутарь, і так їднав: вступив до просторів Руського дому, до котрых  жадали вступити притомны як  члены нового выбору РК – 1923, так і  рядовы члены того клубу. Но старый председа тото не доволив, также народ не мав право вступити до Руського дому, де ся на пару років уж „забетоновала лем еліта“ – старый выконный выбор РК – 1923 на челі з председом і носителём різных фукції того клубу в єдній особі – Ш. Секераком.

 

Теперь ключі од Руського дому, окрем канцеларій, де мать свої річі і документы Ш. Секерак, суть в руках нового председы РК – 1923 Г. Бескида і тот буде приступати ку далшым ділам подля рішіня нового выбору, самособов, буде решпектовати і рішіня суду. Але дотогды він хоче зробити вшытко, жебы просторы Руського дому были штонайскорше приступны вшыткым Русинам і жебы 1. октобра 2005 ся у великій салі того дому зреалізовав научный семінарь ку 110. річніці Пряшівской півцёучітельской семінарії і к 80-річному діятельству Руського дому в Пряшові. Віриме, же потім буде множество акцій у тім домі - про Русинів і про остатні народности, бо інакше то дале буде „мертвый дім“. Меджі тым ся роблять різны обштрукції з боку старого выбору на челі з ёго председом, але, віриме, же то діло марне і же дім буде в руках тых, котры го хотять одкрыти про Русинів, про котрых быв купленый!

 

Інтересным історічным фактом є, же скоро в тім самім часі ся рішала судьба Русинького народного дому в Ужгороді, котрый є маєтком Културно-освітного общества А. Духновіча в Ужгороді. В тых днях была скликана громада, на котрій быв зволеный тыж новый выбор на челі з староновым председом – Людвіком Філіпом. Але што найглавніше, же Общество підписало договор з меценашом Штефаном Чепом о фінанцованю реконштрукції того дому, по якій бы ся мав стати репрезентатівнов інштітуціёв в културно-народностнім жывоті  Русинів на Підкарпатю і мав бы так само належати і служыти досправды Русинам, але і іншым народностям, якы бы собі ёго просторы пронаїмали на конкретны акції. Мали сьме щастя, же 13. юла 2005 сьме могли  быти в Руськім народнім домі, котрый в минулости ніс мено нашого будителя – А. Духновіча, і виділи сьме, же будова є просторна, але чекать ю много оправ в рамках реконштрукції.

 

Также наконець, по вшыткых періпетіях і закінчіню рекоштрукцій обидва домы віриме, же будуть служыти свому цілю – розвитку културно-народностного жывота Русинів на бывшій Підкарпатьскій і Пряшівскій Руси.

Александер ЗОЗУЛЯК


РУСИНЬСКЕ КУЛТУРНО-ОСВІТНЕ ОБЩЕСТВО А. ДУХНОВІЧА В ПРЯШОВІ

 

Одкрывать припадане порохом

Русиньске културно-освітне общество А. Духновіча, Словеньска асоціа-ція русиньскых орґанізацій а Музей русиньской културы в Пряшові і Реґіоналный клуб Русиньской оброды в Бардеёві 26. фебруара 2009 р. в просторах Музею русиньской културы в Пряшові зорґанізовали научный семінарь під назвов Одказ жывота і творчости Еміла Кубека, священика, поета, першого русиньского романописця про сучасность, якый быв присвяченый 70. народенинам ПаедДр. о. Франтїшка Данцака, того часу віцеканцеларя Пряшівской ґрекокатолицькой метрополії.

• На семінарї о отцях духовных Ф. Данцакови і Е. Кубекови в Музею русиньской културы у Пряшові 26. 2. 2009 ся зышло много інтересуючіх ся. Самособов, главнов особов быв о. Ф. Данцак (на фотцї четвертый злїва), але і Г. Бескид. М. Ксеняк і М. Мальцовска.

О. Франтїшек Данцак – знамый русиньскій громадї главно тым, же одкрыв про ню забытого русиньского писателя Еміла Кубека (1857 – 1940), якый жыв і творив у Снакові, Бардеёвского окресу, скады в р. 1904 одышов до Америкы, де вмер і быв похованый. Він перевыдав на властны кошты ёго поезію, повіданя, пєсы, є сполуавтором з І. Бандурічом сценаря к ДВД о Емілови Кубекови, а тыж сполузоставителём з М. Мальцовсков книжкы осучасненых повідань Е. Кубека Єдна стріча.

Семінарь отворила і вела ПгДр. Марія Мальцовска, асітентка Інштуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты, яка привітала юбіланта о. Франтїшка Данцака, председу Русиньского културно-освітного общества А. Духновіча Гавриїла Бескида, председу Сполку русиньскых писателїв Словеньска Миколая Ксеняка і вшыткых участників, якых ся в МРК зышло файно.

По одзвучаню рефератів – М. Мальцовска: Вплив духовно-літературной творчости Е. Кубека на особность Ф. Данцака, Г. Бескид: Оцінка жывота і творчости кубеколоґа Ф. Данцака, приговору Миколая Ксеняка (публікуєме ниже) од Сполку русиньскых писателїв Словеньска і директоркы МРК О. Ґлосіковой, яка про робочі повинности не могла быти на семінарї, ся роскрутила жыва бісїда з юбілантом. Вопросы ся дотуляли ёго жывота і творчости, але і реліґійных тем звязаных з дотримованём старославяньского і русиньского обрядового языка в нашых церьквах. По ґратулаціях і по промітнутю філму о Е. Кубекови юбілант вшыткых притомных, міджі котрыма была і ёго родина з Андріёвой, брат Павел, позвав на малу гостину, де бісїда в милім і приятельскім дусї продовжовала.

Споминаный семінарь быв єднов з актівіт, якы робить Русиньске културно-освітне общество А. Духновіча в Пряшові. В резерві суть приготованы далшы, а то нелем в Пряшові, але і в Снинї, де дїє ёго філіалка на челї з Маріёв Ґіровов.

-ММ- , фоткы А. З.

 

Вдяка главно за захованя і выдаваня творчости о. Е. Кубека і о нім самім

(Выступ на семінарї председы Сполку русиньскых писателїв Словеньска Миколая Ксеняка присвченім 70. народенинам Франтїшка Данцака 26. фебруара 2009 у МРК в Пряшові.)

 

• Юбілант о. Франтїшек Данцак, котрому сьме вдячны, же одкрывать і публікує цінны матеріалы о Емілови Кубекови.

Фотка: А. З.

Почливый председо Русиньского културно-освітного общества А. Духновіча Гавриїл Бескид, почливый отець духовный Франтїшек Данцак, почлива громадо! Довольте, отче духовный, ку вашому вызнамному юбілею пожелати вам од Сполку русиньскых писателїв Словакії (СРПС) і од директоркы Музею русиньской културы (МРК) Др. Ольґы Ґлосіковой, др. н, як і од мене самого, певне здоровя, велё оптімізму і творчіх успіхів.

Мы Русины належыме к народам з богатов історіов. Не мусиме ся ганьбити за нашых предків ани за сучасників. Няй доказом того буде і МРК, і хоць в нїм іщі здалека не є вшытко, што є заплановане і што собі заслужить, жебы ту было. То лем доказує, же в нічім сьме не одставали, а кідь, та лем в голоснім і неперерывнім признаваню ся к своїй народности. Бо нашу віру, духовну і матеріалну културу нам многы-премногы завидять. А може і то была прічіна, чом многы о нашій културї, літературї, реліґії не хотїли знати, не хотїли єй узнавати.., а были і снагы цалком єй неґовати і зліквідовати. Так было і на Словакії по другій світовій войнї. Є то смутный факт, бо были ту офіціалны крокы културу, школы, реліґію Русинів зліквідовати, як і носителїв русиньской културы, віросповіданя, отцїв духовных. Така ліквідачна сітуація была аж до добы Александра Дубчека, і фактічно аж до „нїжной“ револуції.

дале

 

Минуло 125 років од народжіня Николая Бескида...

 

• За челный стіл семінаря засїли: (злїва) директорка Музею русиньской културы в Пряшові ПгДр. О. Ґлосікова, др. н., председа Русиньского културно-освітного общества А. Духновіча в Пряшові Мґр. Г. Бескид, гость із Мадярьска Др. Т. М. Поповіч, к. н., і член МО РОС у Пряшові Мґр. П. Крайняк.

... і зато Русиньске културно-освітне общество А. Духновіча в Пряшові в сполупрацї із Словеньсков асоціаціов русиньскых орґанізацій, Музеём русиньской културы і Містнов орґанізаціов Русиньской оброды в Пряшові зорґанізовало 13. децембра 2008 научный семінарь з нагоды спомянутых роковин вызначного русиньского історіка, літературознателя – Др. Николая Бескида (29. 6. 1883 – 10. 12. 1947). Знаме го як автора історічных робот Карпатская Русь, Карпаторусская древность, Карпаторусская правда с семью картами, Історія Пряшевской ґреко-католической епархії, писав о Духновічови (Духновичъ и его поэзия, Духновичи), Попрадови (Поэзия Попрадова, Юлій І. Ставровскій Попрадовъ), зложыв Словарь мадярско-русский, написав ряд творів з жывота Русинів. Семінарь із міджінароднов участёв свідчів о тім, же ёго творчость неперестанно є в центрї увагы русиніс-тів як на Словакії, так і за єй граніцями.

Участників семінаря привітав председа Русиньского културно-освітного общества А. Духновіча в Пряшові Мґр. Гавриїл Бескид, а то окреме ПеадДр. Франтїшка Данцака, віцеканцеларя Пряшівской ґрекокатолицькой метрополії, ПгДр. Ольґу Ґлосікову, др. н., директорку Музею русиньской културы, в просторах котрых быв семінарь, і цінного гостя з Мадярщіны – Др. Тібора Міклоша Поповіча, к. н. Послїднёго з них Г. Бескид представив окреме, а то нелем зато, же у р. 2008 ославив свою сїмдесятку, але і зато, же він много зробив про пропаґацію Николая Бескида в Мадярщінї, як і цілой бескидіады в Болдоґкеваралї, Абауйсантові, в містах, якы суть споєны з менами Бескидів. Він оцінив ёго дїятельство в процесї возроджіня Русинів у Мадярщінї. Т. М. Поповіч стояв при зродї Русиньского научного інштітуту в Мадярщінї, културно-освітного общества „Будителї“, зорґанізовав много научных семінарїв, акцій, якы были присвячены А. Духновічови, А. Павловічови, А. Кралицькому, Йосифови Ґаґанцёви, Емілови Кубекови, але і П. Р. Маґочіёви і іншым. (Юбілант быв обдарованый квітками і скромным подарунком і притомны му заспівали На многая лїта).

Сам Т. М. Поповіч детално поінформовав о роботї і актівітах русиньского общества „Будителї“ в Будапештї, якого є председом. У своїм выступі аналізовав окремы етапы свого жывота, рокы штудій на Ломоносововій універзітї в Москві, де досягнув тітул доктора ґеоґрафії і історії, проблематічны і тяжкы зачаткы  по скінчіню высокошкольскых штудій у бывшім СССР в Закарпатьскій области, скады є родом. По роспадї СССР ся актівно запоїв до возродного процесу Русинів у Мадярщінї, якому зістав вірный доднесь. Окреме го ословила тема бескидіады, о чім з почливостёв росповів притомным.

З актуалнов темов на семінарї выступив Мґр. Петро Крайняк, мол., якый ся занимав зачатками Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії і оцінков єй вызнамных особностей подля історічных робот Николая Бескида. У своїм выступ-лїню говорив о прічінах роздїлїня Мукачевской єпархії. Як повів, же молодша сестра Мукачевской єпархії мала подля цілей тогдышнїх владных кругів  нарушыти народну святыню, але, дякуючі такым особностям як Й. Ґаґанець, І. Валій, пізнїше П. Ґойдіч не подарило ся нарушыти  інтересы як церькви, так ани народа. Высока оцінка была дана нашым будителям Духновічови, Павловічови, Добряньскому, якы дбали на інтересы церькви і народа.

Як выплинуло із семінаря, думкы Николая Бескида все суть актуалны. І хоць минуло125 років од ёго народжіня, все ся мож вертати к ёго творам, черьпати силу, енерґію про наше русиньске дїло, церьковный обряд і русиньску ідентіту. З того боку семінарь сповнив свій ціль.

М. МАЛЬЦОВСКА, фотка авторкы, 26.02.2009

 

ВЫЗВА К РУСИНАМ НА СЛОВЕНЬСКУ,

прията участниками міджінародного научного семінаря Обявность історічных робот Николая Бескида 20. септембра 2008 у Пряшові

 

Дорогы Русины, братя і сестры!

Мы, участници днешнёго міджінародного научного семінаря, поважуючі сучасну сітуацію коло кавзы народного дому Русинів (Русский дом) на Главній ул. ч. 62 у Пряшові за барз важну, обертаме ся на Вас із тов вызвов.

В роцї 1923 нашы предкы, котры у своїм сердцю мали любов к свому народу, своїм кіріло-мефодьскым традіціям, заложыли Руськый клуб а о рік пізнїше Руське културно-освітне общество А. Духновіча в Пряшові. Они порозуміли, же лем через такы културно-народностны орґанізації докажуть боёвати за інтересы свого русиньского народу, піднимати ёго націоналну гордость, розвивати народну ідентічность, русиньску културу, школство, язык. Жебы тоты орґанізації могли ефектівнїше розвивати своє дїятельство, за шырокой підпоры Русинів Словеньска, Підкарпатьской Руси і краянів з Америкы, за помочі народной збіркы в роцї 1925 купили красну будову на тогдышнїй Масариковій ул. ч. 62 із прилеглым фундушом аж по Словеньску ул. за 280 тісяч корун чесько-словеньскых. Нашы предкы тоту будову назвали Руськым народным домом, в котрім ся розвинула шырока културно-освітна робота многых русиньскых орґанізацій, ту мали приступ вшыткы Русины.

Тот дім але в роцї 1965 быв протиправно сконфішкованый штатом, але і потім ся ту орґанізовали културны акції. По „нїжній“ револуції, по довгорічных судных спорах, у роцї 2002 наконець тота святыня народной културы Русинів была вернута первістному Руському клубу – 1923. Русины нелем на Словеньску, але і краяне в Америцї, з великов радостёв прияли справу, же тот дім знову буде служыти културным цілям вшыткых Русинів і їх орґанізаціям. Але тота радость не тримала довго, бо мала ґрупа особ на челї зо Штефаном Секераком і Конштантіном Барном подводом і кламством знеужыла тогдышнї платны становы Руського клубу – 1923 і тайно, без того, жебы о тім знали вшыткы тогдышнї членове выбору клубу і членьска громада, обсадили челны позіції у выборї того клубу. Пізнїше в тайности, мімо вшыткых членів выбору РК – 1923 і ёго членьской громады, тота „елітарьска ґрупочка“ на челї зо Ш. Секераком, К. Барном і П. Бірчаком дала оцінити будову того народного дому, выготовила надачный документ і створила тройчленну справну раду а з потребныма документами заложыла Надацію Руського клубу – 1923, і на ню, зась тайно, без інформованя і схвалїня членьсков громадов Руського клубу – 1923, перевели цілый маєток на нову надацію і дали го записати до катастра. І так новыма властниками народного дому вшыткых Русинів ся стала 3-членна горстка особ а цілый маєток справує ёго справця, єдиный „ґазда“ – Штефан Секерак!!! Мож то сміло назвати „крадежов строча“ міджі Русинами, хоць панове перед урядами якбы не порушыли ниякы законы?!    

Русины ся інтересують о кавзу Руського народного дому у Пряшові і о выслїдкы судных спорів коло того, зато участници днешнёго міджінародного научного семінаря обертають ся з вызвов на „елітарьску“ ґрупу на челї зо Штефаном Секераком з такыма вопросами, на котры бы мали верейно одповісти, кідь мають чісте сумлїня:

1. Як сьте ся дістали до челных функцій выбору Руського клубу – 1923, пізнїше до Справной рады Надації Руського клубу – 1923?

2. Хто вам дав суглас заложыти Надацію Руського клубу – 1923?

3. Было то обговорене і одсугласене членьсков громадов Руського клубу – 1923?

4. Кідь нїт, та як было можне маєток Русинів, купленый з фінанчной збіркы народа, котрый ся в сучасности оцінює на 9 міліонів словеньскых корун, перевести на три плус єдну особу?

Є то велика несправедливость в одношіню ку вшыткым Русинам! І є то велика ганьба, же правду і справедливость Русины мусять глядати на судах! Є то величезна несправедливость і підлость, же будова, куплена в 1925 роцї з фінанчных дарів Русинів, такым ганебным способом была одобрана малов ґрупов, ласкаво повіджено – авантурістів!

Єдночасно обертаме ся на вшыткых честных Русинів, жебы верейно одсудили тот несправедливый і протиправный акт малой ґрупы особ, котра бы мала за тот скуток одыйти з рядів Руського клубу – 1923 і Справной рады Руського клубу – 1923!!

Пряшів, 20. септембра 2008

 Участници міджінародного научного семінаря

 


СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУСИНІВ

 

МАВЗОЛЕЙ ПРО В. ПРОТИВНЯКА

Минули скоро два рокы од 10. Світового конґресу Русинів. І нічім важным ся тоты рокы не запамнятали. Фактічно, мусиме говорити о знижіню престижы міджінародной русинськой орґанізації, што видно мінімално з того, як Світова рада Русинів (дале – СРР) приправила ся на стрїчі з владами у тых державах, де проходили її засїданя. І в Братїславі, і в Ужгородї, і в Києві – в орґанізованю тых стрїч у повній мірї зазнала фіаско!

Кідь члены СРР 20. новембра 2010 пришли до Братїславы, лем там (по фрыштику) дізнали ся, же в Урядї влады Словацькой републікы їх нихто не чекать! (Смішно было позерати, як Владимір Противняк, орґанізатор стрїчі, оправдовав уряд – же мають много старости на голові, так ани десятый заступця не може прияти делеґацію СРР).

Тото саме было почас засїданя СРР на Українї. Не знати нашто было 5-членній делеґації іти до Києва, кідь не мали потверджено, же україньска влада наісто їх прийме!? Надїяли ся на україньске чудо? Із такым орґанізованём досправды лем на чудо ся мож надїяти! Так істо 21. марца 2011 делеґацію СРР не прияла ани омбудсманка Україны Нїна Карпачова, ани председа Верьховной Рады (парламенту) Україны  Володимир Литвин. (Позн. ред.: В „ІnfoРусинї“ ч. 5 – 6 / 2011 у статї „Члены Світовой рады Русинів в Кієві“ на 1. стор. написано: „ ... 4. Навщівили Уряд Влады Україны в Кієві.“) (?!)

дале

Мґр. Валерій ПАДЯК, к. н.,

председа надації „Русинська школа“

 

 


РУСИНЬСКA ОБРОДA НA СЛOВEНЬСКУ

 

У Пряшові быв юбілейный Духновічів Пряшів

Дотык iз материньскым словом є красный

• Лавреатом 10. річника конкурзу Духновічів Пряшів ся став Ерік Ґунар із Пріватной ґімназії у Снинї, котрому заґратуловали: председа Русиньской оброды на Словакії В. Противняк, таёмнічка РОС С. Лысинова і ведуча Школьского уряду міста Пряшова А. Бемерова.

Суть розлічны формы як прискіплёвати дїтём любов ку свому материньскому слову. Найп