info@rusynacademy.sk

         
 

Akadémia

Akcie

Andy Warhol

Аrchitektúra

Asociácia

Cirkev

Dedina

Divadlo

Etnografia

Film

Fotografia

Geografia

História

Hudba

Internet

Jazyk

Kongres

Literatúra

Mesto

Mládež

Ocenenia

Organizácie

Politika

Rozhlas

Spev

Sponzorstvo
Štipendia
Televízia
Tlač
Výtvarníctvo
Vzdelávanie

 

 

Obyvatelia Slovenska potrebujú lepšie bývanie

 

STEVEN CHEPA - NARODIL SA V HAMILTONE, V PROVINCII ONTÁRIO. POCHÁDZA Z VEĽMI ZAUJÍMAVEJ RUSÍNSKEJ RODINY, V KTOREJ NIKDY NEBOLA NUDZA NA DRAMATICKÉ ŽIVOTNÉ UDÁLOSTI. JEHO MAMA SA NARODILA V POĽSKU (USCIE GORLICKIE). AKO DEVäŤROČNÁ OSTÁVALA SAMA DOMA A STARALA SA O SVOJICH SÚRODENCOV. POČAS SVETOVEJ VOJNY JEJ OTCA UVäZNILI RUSI, Z VäZENIA SA VRÁTIL AKO ZLOMENÝ MUŽ A ČOSKORO ZOMREL. DO KANADY EMIGROVALA V ROKU 1929. OTEC PANA CHEPU SA NARODIL V DEDINE MALÉ BEREZNE (MALYJ BEREZNYJ), KTORÁ HRANIČÍ ZO SLOVENSKOM. KEDYSI TOTO ÚZEMIE PATRILO RAKÚSKO-UHORSKU, POTOM ČESKOSLOVENSKU A DNES JE AK0 ZAKARPATSKA OBLASŤ SÚČASŤOU UKRAJINY. IBA KRÁTKY POBYT V KŇAZSKOM SEMINÁRI, KDE ŠTUDOVAL A PôSOBIL AKO KANTOR, MU STAČIL NA TO, ABY PODĽAHOL DEZILÚZII O NEEXISTENCII KORUPCIE V CIRKVI, STRATIL SVOJU VIERU A V ROKU 1927 EMIGROVAL DO KANADY AKO ČESKOSLOVENSKY ŠTÁTNY OBČAN. PO ÚVODNÝCH ŤAŽKOSTIACH SI NAŠETRILI DOSŤ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, ABY SI NESKôR KÚPILI MALÚ PEKÁREŇ V HAMILTONE. STEVEN AKO CHLAPEC TRÁVIL CELÉ NOCI V PEKÁRNI A CEZ DEŇ ROZNÁŠAL CHLIEB ZAKAZNÍKOM.

 

"Moji rodičia mi vždy zdôrazňovali, aké je dôležité vzdelanie. Pomôže človeku porozumieť tomuto svetu a žiť naplno," spomína na svoje detstvo Steven Chepa, ktorý získal titul bakalára v oblasti obchodu na McMasterskej univerzite. Potom sa zapísal na ontarijský inštitút (Price Waterhouse), aby sa stal kvalifikovaným účtovníkom - finančníkom. Čoskoro získal zamestnanie vo veľkej medzinárodnej spoločnosti (Alarm Division of Chubb Industries Ltd) so zameraním na zabezpečovacie zariadenia. Keď mal tridsať rokov, povýšili ho do funkcie viceprezidenta a generálneho manažéra tejto korporácie.

V roku 1972 sa mu naskytla možnosť výhodne kúpiť skrachovanú firmu. Neodolal a dal sa na podnikanie, v ktorom pokračuje dodnes. Osobne riadi firmy v Kanade, ktoré navrhujú a konštruujú elektronické zariadenia a následne ich vyrábajú nielen v Kanade, ale aj v Mexiku a Číne. Tieto výrobky sú distribuované po celom svete. V súčasnosti v Kanade vlastní a prevádzkuje väčší počet súkromných firiem a päť verejných korporácií s rôznym zameraním - od výroby reakčných motorov po navigačné pomôcky, domácu elektroniku a bezpečnostné systémy až po biometrické identifikátory odtlačkov prstov, bioanalytické laboratóriá a vývoj nových liekov.

 

Pán Chepa, ste skúsený človek, ktorý už prešiel takmer všetkým, čo mu život ponúkol a priniesol. Málo čo vás už prekvapí. Máte ešte svoje vízie a ciele?

Počas môjho života sa svet stal lepším miestom pre človeka. Je pravdou, že bola vynájdená atómová bomba, prežili sme hrôzy vojen a zverstvo páchané na ľudoch, dno, strašné veci sa dejú aj teraz, neexistuje žiadna sila, ktorá by dokázala zastaviť genocídu na takých miestach, ako je napríklad Darfur.

Je pravdou, že máme nové problémy s ochranou životného prostredia a samotnej planéty, aby si naďalej zachovala podmienky pre život. V súčasnosti žijú ľudia podstatne lepšie ako v minu­losti. Predpokladajme, že ľudia si pamätajú obete, ktoré museli podstúpiť, boli ochotní ťažko pracovať, obetovať sa pre budúce generácie a dokonca aj zomrieť, ak to bolo potrebné, len aby ubránili našu slobodu a vytvorili pre človeka podmienky na lepší život, ktoré by sme mali naďalej zlepšovať. Internet nám poskytuje možnosti širokospektrálneho vzdelávania, ktoré je omnoho dostupnejšie v porovnaní s minulosťou. Som si istý, že akékoľvek fundamentalistické názory a ich predstavitelia postupne stratia svoju schopnosť klamať a kontrolovať myšlienky svojich nasledovníkov. Verím, že už nikdy sa nebude opakovať história a žiadny nový Hitler alebo Stalin sa neujme moci. Uvedomujem si však, že mnohí sa o to ešte pokúsia. Zároveň si uvedomujem, že súčasný stav na Blízkom a Strednom východe je hrozbou pre celé ľudstvo. Ja som mal v živote štastie, finančne sa mi darí. Chcem, aby moje bohatstvo, ktoré som nazhromaždil, pomohlo urobiť z tohto sveta ešte lepšie miesto pre život. Budem sa snažiť zo všetkých síl, tak dlho ako len budem môcť.

 

Úspešný rusínsky podnikateľ a filantrop z Kanady – Steven Chepa pri stretnutí s vtedajším predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom v Bratislave.

 

Prečo ste sa rozhodli investovat na Slovensku?

Plne podporujem procesy vývoja a rozvoja nových produktov a procesov, ktorými sa zvýši aj produktivita človeka. Na druhej strane, som aktívnym členom hnutia, ktorého cieľom je zachovaf rusínsky jazyk a mapovať rusínsku kultúru v historickej vlasti v Karpatoch. Rusinska kultúra je bohatá na hudbu, literatúru, rešpektuje človeka a jeho vnútorný svet.

Všetko sa to začalo v roku 2001 na VI. Svetovom kongrese Rusínov (môj prvý) v Prahe. Inicioval som udeľovanie rusínskeho Oskara, ktorý bol udelený predchádzajúcim víťazom Ceny Alexandra Duchnoviča za literatúru - Vasiľovi Turokovi, riaditel'ovi Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, a Volodymyrovi Mykytovi, široko uznávanému a váženému rusínskemu umelcovi. Po ukončení konferencie som mal tú česť odcestovat do Užhorodu a osobne odovzdať Cenu A. Duchnoviča za rok 2001 lvanovi Kalynychovi. Využil som túto príležitosť a precestoval som Slovensko, od Bratislavy cez Prešov, Košice až po Vysoké Tatry a potom aj Ukrajinu. Bol som očarený milým privítaním na každom kroku, bol som fascinovaný prírodnými krásami patriacimi tejto 5-miliónovej krajine. Vďaka reformám Mikuláša Dzurindu a prijatiu Slovenska do EÚ sa Slovensko stalo atraktívnym pre zahraničných investorov s prijatel'nou úrovňou politického rizika.

 

Vašim prvým investičným a developerskym projektom na Slovensku je výstavba rodinných domov v Košiciach pre náročnejšiu klientelu v lokalite mestskej časti Ka­večany. Prečo ste sa rozhodli investovať práve do rozvoja kvality bývania?

Všimol som si, že Slováci potrebujú lepšie bývanie. Je isté, že kanadské stavebné a manažérske techniky by mohli znížiť náklady jednej rodiny a umožniť, aby domy alebo byty boli predávané za ceny, ktoré by mohli byf dostupné pre viac Slovákov. Začali sme veľmi opatrne. Náš prvý projekt v Kavečanoch zahŕňa 24 domov, ktoré budú postavené v duchu slovenských tradícií, ale s vel'mi vysokým štandardom. Tieto domy sú určené tým, ktorí to ocenia a môžu si dovoliť to najlepšie. Náš druhý projekt bude zahŕňať výstavbu menších domov postavených podl'a kanadských stavebných techník v hodnote 5 miliónov korún a s luxusným vybavením.

 

 

Typy rodinných domov, ktoré ponúka firma S. Chepu.

 

Norstone poskytuje svojim klientom komplexné developerske služby a zabezpečuje výstavbu týchto domov na kľúč. Veríte tomu, že na Slovensku prelomíte konzervativ­ne a skór odmietavé myslenie voči developerom?

Stále sú a budú existovať ľudia, ktorí túžia po vlastnom dome postavenom svojpomocne, s vlastnými rukami a prostriedkami. Avšak väčšina I'udí uprednostňuje, ak im niekto dom postaví za predpokladu, že dostanú to, čo chcú - dom postavený v súlade s ich vkusom, v požadovanej kvalite a za prijateľnú a čo možno najnižšiu cenu. Jediný spôsob ako to dosiahnuť, je osloviť dodávatel'a, ktorý poskytuje komplexné služby. Kúpiť si takýto dom po častiach, predstavuje značne vel'ké nákupy v maloobchodných cenách, pričom všetok potrebný materiál individuálny staviteľ ani nemusí zohnať. Poskytovatel' komplexných služieb má medzinárodný dosah, nakupuje väčšinu materiálu vo vel'kom za nižšie ceny ako na Slovensku, preto môže tieto domy predávať za podstatne nižšie a pre klienta prijateľnejšie ceny. Poskytovatel' komplexných služieb je schopný poskytnúť klientovi najlepšiu cenu domu v akejkoľvek lokalite.

 

Každý developer, osobitne zahraničný, sa doteraz pokúšal uskutočniť dobrý projekt prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti, ktorú založil pre tento účel. Častokrát je to spoločnosť s ručeným obmedzením, ktorá ukončí svoju činnosť hned' po skončení projektu. Z pohl'adu klienta je však vel'mi dôležité vedieť, kto alebo ktorá spoločnosť im bude potom garantovať kvalitu práce a postaveného domu?

Norstone je seriózny partner, žiadny kupujúci a klient nemusí maf obavy. Dohoda s nami nás zaväzuje poskytnúť dohodnuté služby. Naše zmluvy sú plne garantované. Moja dlhodobo nadobúdaná povesť a rešpekt sú pre mňa omnoho dbležitejšie než akékoľvek množstvo peňazí. Strata dôvery klientov v dôsledku akéhokol'vek nášho neprofesionálneho konania je pre mňa nemyslitel'ná.

 

Aké sú vaše doterajšie skúsenosti na slovenskom trhu?

K dnešnému dňu holi moje skúsenosti na slovenskom trhu dobré aj zlé. Stretol som sa s mnohými veľmi príjemnými ľuďmi, ktorí zarábajú na svoje živobytie ťažko a poctivo, aby významne prispeli k životu „nového Slovenska". Žial', mal som aj to neštastie, že som zaplatil za nehnuteľnosť vo Vysokých Tatrách, ale vlastnícke práva k nej zostávajú v rukách iných ľudi.

 

Čo sa stalo?

V tomto konkrétnom prípade spoločnosť Norstone súhlasila, že kúpi budovu a pozemok okolo nej, ktorý mal slúžit' ako parkovisko. Pri príprave dokladov ma informoval pán Hirjak, v tom čase výkonný riaditel' firmy Norstone na Slovensku, že náš vtedajší právnik, ktorý nám oznámil na začiatku rokovania, že je taktiež právnikom pôvodného predávajúceho, mu naznačoval, že by predávajúci chcel previesť vlastnícke práva na sprostredkovateľa, ktorý by následne previedol vlastnícke práva na nás výmenou za kúpnu cenu v oficiálnych peniazoch z našej banky. V októbri 2004 mi pán Hirjak hlásil, že sprostredkovatel' požadoval, aby sme previedli celú nákupnú cenu za nehnuteľnosť na sprostredkovateľa, i keď neboli predložené potrebné do­kumenty na prevod vlastníckeho práva. Taktiež mi oznámil, že náš právnik, ktorý bol taktiež právnikom pôvodného predávajúceho, nás informoval o tom, že kvôli tomu, že si náhodou zabudol vyžiadať schval'ovací dokument zo Sekcie kultúrneho dedičstva na Ministerstve kultúry SR za účelom povolenia na pokračovanie v tejto transakcii (zabezpečenie dokumentu bolo povinnosťou predávajúceho), by sa mohol prevod vlastníckeho práva na budovu omeškať o niekoľko dní.

 

Stále nerozumiem, v čom bol problém? Nemali ste uzavretú kúpno-predajnú zmluvu alebo váš právnik hral na dve strany?

V pisomnej dohode o kúpe naša spoločnosť Norstone Development Tatry, s.r.o. súhlasila s prevodom celej kúpnej ceny v oficiálnych peniazoch zo svojho bankového účtu na účet sprostredkovateľa akonáhle bude návrh na prevod vlastníckeho práva (na budovu aj pozemok pre parkovisko), ktorý bol predtým zaregistrovaný na katastri nehnuteľností v Poprade, náležite doložený všetkými dokumentmi, ktoré požadoval úrad katastra na úradný prevod vlastníckeho práva na spoločnosť Norstone Development Tatry, s.r.o. Pán Hirjak mi však oznámil, že náš právnik mu vysvetlil, že prevod vlastnickeho práva na parkovisko by sa mal odsunúť do doby, kým sa nepripraví a nepredloží nový geometrický plán s tým, že je to iba formálna záležitosť a že vlastnícke práva sa prevedú, akonáhle sa zaregistruje tento dokument. Potrebné dokumenty z Ministerstva kultúry SR prišli o niekoľko dní neskôr, ako sme očakávali. Vlastrnícke práva na budovu boli prevedené na Norstone Development Tatry, s.r.o. a celá kúpna cena bola zaplatená sprostredkovateľovi podľa predchádzajúcej dohody.

 

Takže ste zaplatili za budovu aj parkovisko, ale dodnes sprostred­kovatel' nepreviedol na vašu spoločnosť vlastnícke práva... Prečo?

O pár dní po tom ma pán Hirjak informoval, že sprostredkovateľ požadoval kompenzáciu za to, že údajne prišiel o šancu si zarobiť približne 17 miliónov korún kvôli tomu, že nemohol kúpiť pohľadávky voči istej tirme, lebo musel niekol'ko dní čakať na peniaze od firmy Norstone.

Firma Norstone odmietla uvažovat o tomto smiešnom nároku, pretože sprostredkovateľ bol podl'a slovenských zákonov zodpovedný za zabezpečenie tohto potrebného dokladu, ktorý bol predpokladom pre prevod peňazí z bankového účtu firmy Norstone. Čo sa týka pozemku na parkovanie, potrebný geometrický plán bol včas zaregistrovaný a pôvodný predávajúci hned' potom previedol vlastnícke práva na spoločnosť sprostredkovateľa.

 

Podali ste žalobu na právnika a sprostredkovatel'a?

Vo februári 2005 som obdržal odkaz od pána Hirjaka, že sprostredkovateľ navrhol prepustenie pozemku na parkovisko výmenou za 10 miliónov korún. Tento prípad sme predniesli na občiansky súd v Poprade a teraz čakáme na výsledok procesu.

 

Aký rozsudok očakávate?

Ak tunguje právny systém na Slovensku, súd potvrdí, že sme oprávnenými majitel'mi pozemku parkoviska z dôvodu, že sme zaplatili predchádzajúcim majitel'om dohodnutú predajnú cenu v plnej výške. Ak právny systém netunguje, tento prípad bude obrovským červeným výstražným svetlom pre všetkých zahraničných investorov. V každej krajine sú problematickí ľudia. Avšak tam, kde vládne právo, dokážu sa vysporiadat s takýmito probtematickými ľuďmi. Bez vlády zákona budú trpieť čestní ľudia.

 

Myslíte si, že sa bývalé komunistické krajiny ešte stále nevyrovnali s problémom korupcie v justícii a pôsobením nečestných právnikov?

Je rovnako dôležité, aby reálna či imaginárna, ale široko vnírnaná historická korupcia súdnictva a existencia nečestných právnikov, ktoré sú dedičstvom minulosti a ktoré budú prenasledovať východoeurópske krajiny dovtedy, kým systém každej z týchto krajín sa preukázatel'ne od nich neočistí. Právnické organizácie na Slovensku musia kontrolovať svojich členov v otázke ich etiky, akceptovatel'ného správania sa a potrebnej úrovne ich kvalifikácie predovšetkým pre dobro právnickej profesie a slovenského národa ako celku.

 

Plánujete investovať aj na Ukrajine?

Zaliaľ som tam neinvestoval, keď že som nebol ochotný podstúpiť riziko politického vývoja v krajine. V tomto regióne sa síce objavujú náznaky zlepšenia, nie sú však dostatočné pre investície do nehnuteľností. Inou záležitosťou je výroba pre svetový trh. Norstone vedie so svojimi partnermi rozhovory o projekte, v ktorom by usmerňoval príchod klientov a obchodných partnerov na ukrajinský trh. Akýkoľvek podnik na Ukrajine strati na svojej hudnole, ak by ukrajinská strana striktne trvala na tom, aby si Norstone v rámci pôsobenia na ukrajinskom trhu musel vyhrať len ukrajinského partnera. Musí existovat pluralita výberu obchodného partnera. Ak by bol na Norstone naďalej vyvíjaný nátlak, spoločnosť by stratila svojich zákazníkov, robotnici prácu a ukrajinskú stranu by to len ochudobnilo. Nastala situácia, keď Ukrajina naliehavo potrebuje pracovné miesta. Korupčné zásahy iba spôsobia, že každý investor na Ukrajine sa za neistých podmienok bude musieť zaoberať a rokovať so skorumpovanými jednotlivcami. Som však optimista a verím, že čoskoro podpíšeme dohodu s prvým našim závodom. Mám pre túto krajinu slabosť. Rád by som pomohol veľmi chudobným ľuďom, ktorí žijú v zanedbanom a zaostalom regióne Zakarpatskej Ukrajiny.

Róbert Matejovič

15.8.2006

Vyšlo v časopise DIMENZIE, uverejnené so súhlasom S. Chepu