info@rusynacademy.sk

         
 

Akadémia

Akcie

Andy Warhol

Аrchitektúra

Asociácia

Cirkev

Dedina

Divadlo

Etnografia

Film

Fotografia

Geografia

História

Hudba

Internet

Jazyk

Kongres

Literatúra

Mesto

Mládež

Ocenenia

Organizácie

Politika

Rozhlas

Spev

Sponzorstvo
Štipendia
Televízia
Tlač
Výtvarníctvo
Vzdelávanie

 

back

Štátu, čo je štátne, národu, čo je národné, alebo škoda, že Rusíni nie sú ako Maďari

Pragmatická „lyofilizácia“ ducha kapitálom, alebo dobrovoľná rezignácia?

Zo zápisnice z rokovania Rady vlády SR pre národnostné menšiny

NA ZAKARPATSKU UZNALI RUSÍNOV ZA SAMOSTATNÚ NÁRODNOSŤ!

Rozdelenie menšiny – aká je pravda?

Vyšla ďalšia cenná odborná publikácia o Rusínoch, ...

Skončil sa trojročný štátny výskum národností

 

Štátu, čo je štátne, národu, čo je národné, 

alebo škoda, že Rusíni nie sú ako Maďari

 

Situácia, ktorá sa vyvinula okolo zákona o štátnom jazyku je všeobecne známa. Vo všeobecnosti sa obviňujú Maďari reprezentovaní predsedom SMK Csákym za vzniknuté napatie medzi Slovenskom a Maďarskom. K tým, ktorí kritizujú Maďarov za ich postoje patria aj mnohí naši Rusíni. Až som prekvapený s akou nenávisťou sa mnohí vyjadrujú na ich adresu a hlavne na adresu Csákyho, ale aj Bugára. Niektorí z nich sú agresívnejší ako najortodoxnejší Slováci zo Slovenskej národnej strany. Ale pýtam sa, prečo toľko nenávisti a kritiky práve zo strany Rusínov? Prečo práve Rusíni obhajujú zákon o štátnom jazyku, pričom pravdepodobne prevažná väčšina jeho znenie ani nepozná. Veď sme to práve my Rusíni, ktorí máme skúsenosť s tvrdou asimiláciou, protirusínskymi postojmi a urážkami na adresu Rusínov, hlavne z minulosti na čo mnohí trpia dodnes a k svojmu rusínskemu pôvodu sa preto nehlásia. A čo slovakizácia liturgických obradov v našich rusínskych parochiách, irónia a podceňovanie veriacich, ktorí sa hlásia k svojmu materinskému jazyku a  požadujú jeho užívanie v cirkevnom živote? Nemôžeme predsa súhlasiť s názorom – na Slovensku po slovensky! Pre národnostné menšiny je to likvidačná teória. Maďari hovoria aj za nás o dodržiavaní národnostných práv, o rešpektovaní a rozvíjaní materinského jazyka každej národnostnej menšiny na Slovensku. Pochopiteľne, že majú na zreteli v prvom rade svoje záujmy, ale ich požiadavky sú aj našimi požiadavkami a v tom, čo sa týka aj našich problémov ich podporme, alebo buďme aspoň diplomati a zdržme sa takých výrokov, že sme so všetkým spokojní a nový zákon o štátnom jazyku sa nás netýka! Prirodzene, ako slovanský národ ináč vnímame slovenský jazyk ako Maďari (Ugrofíni), veľmi dobre ho ovládame a bežne ním hovoríme. Ale zhodnime sa na tom, že ak zákon komusi veľmi chýbal, bol  prijatý v tom najnevhodnejšom čase a zbytočne vyvolal napätie. Treba povedať aj to, že v mnohých jeho ustanoveniach je  nejasný a  výklad niektorých paragrafov môže byť zneužitý tými, ktorí ho budú uplatňovať. Priznajme si, Slovensko v dnešnej dobe má plno iných vážnejších problémov, ako je jazykový zákon! Prirodzene, môžeme diskutovať o mnohých výrokoch Csákyho, o politike Budapešti, o tom, či je skutočne ohrozovaná celistvosť územia Slovenska a či pochodovanie gardistov za Dunajom je reálna hrozba našej štátnosti. Nie so všetkým musíme súhlasiť.  V každom prípade Csáky ako predstaviteľ národnostnej menšiny je človek, ktorý vie čo chce, stojí si za svojou národnosťou, obhajuje jej práva, je na ňu hrdý a nehanbí sa to verejne povedať. Na rozdiel od nás Rusínov, ktorí sú so všetkým spokojní a majú problém sa verejne prejaviť (ešte tak na folklórnych festivaloch svojimi piesňami a tancami).  Ak by sme boli ako Maďari, naša cirkevná vrchnosť napr. by si nedovolila slovakizovať naše obrady a ignorovať požiadavky svojich rusínskych veriacich. Ale aj v širšom, historickom kontexte -  bilancia existencie Rusínov ako európskeho národa by bola iná.

Na záver chcem zdôrazniť, že ako Rusíni, nie sme za rozbíjanie republiky, sme proti nacionalizmu a prejavom násilia. Ale stojme na strane tých, ktorí majú väčšiu odvahu ako my, obhajujú národnostné menšiny, ich národnostné práva, lebo jedna vec je byť dobrým občanom Slovenskej republiky, iná vec hrdým príslušníkom národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku s jej ústavnými právami!  Platí - Štátu, čo je štátne, národu, čo je národné!

Dr. Peter KRAJŇÁK, Prešov, 22. 9. 2009

 

Pragmatická „lyofilizácia“ ducha kapitálom, alebo dobrovoľná rezignácia?

 

Musím to povedať na úvod: Nemám dobrý pocit z „prehupu“ 20. do 21. storočia, ak deň čo deň  mi niekto kladie pod nos „haraburdie“ minulosti. Tá minulosť nie je v podobe aspoň nanovo „okresaného“,  ale v podobe  priesvitne sa tváriace nové ako nič nové - staré. Tomáš Štrauss túto premenu podáva v knihe „Toto posrané 20. storočie“. Súhlasím, aj keď úplne sa súhlasiť nedá ani sám so sebou. Vo všetkej úcte k našim predkom, kultúrnemu a duchovnému dedičstvu musím  (subjektívne!) dať najavo, že sme momentálne národom  veľmi chabým, labilným v prijímaní hodnôt a naivným  vo vzťahu k pravde a k „pravde“. Tešíme sa tomu, keď niekto hovorí to, čo chceme počuť, ale nezaujíma nás, či to myslí aj vážne. Politická garnitúra našej spoločensko-ekonomickej formácie je obrazom toho, čomu by  sa už laicky dalo povedať neistota. Ale tlieskame aj tomu!  Náš premiér Fico v nezávideniahodnej situácii retušuje  lapsusy niektorých pre úrad nezrelých členov vlády, a napriek jeho dobrému úmyslu  (verím, že Fico je jeden z mála politikov, ktorí dnes ešte skutočne majú, u iných bez základu v otrepaných frázach o sociálnom cítení, skutočné sociálne cítenie) mu to akosi nejde (alebo veľmi ťažko). Ten koaličný „sobáš z rozumu“ so stranou, ktorú vedie arogantne a často nepremyslene  prezentujúci sa jeden z „veľkých“ Slovákov, ale aj so stranou, ktorá nedokázala dôkladne očistiť svoju „hlavu“ od v médiách prezentovaných  rôznych záležitostí  nekalého vizuálu, mu zrejme uberá neskutočne veľa síl. No chválabohu (alebo žiaľ?), lepší premiér Vlády SR vo vzťahu k prostému občanovi tu nebol. Pravda, nemôžeme to isté povedať aj o jeho manšafte od najvyšších po terciárnych. Nie každý je mu podobný. Ale tá „búrka“ a „slnko“ tam kdesi hore, kde pospolita ani nedovidí, je  pre neho nečitateľná a dezorientáciou bulváru ho iba odrádza od problému veci. Skôr ho interesuje jeho vlastné bytie, ktoré má okrem neho každý „vyvolený“ voľbami v „trúbke“. Svetová kríza? Ako dobre pre výhovorky tých, ktorí v nej „žili“ a ryžovali už od divokej  privatizácie tesne po „revolúcii“. Však, čo tu bolo v tej našej terciárnej spoločensko-ekonomickej rovine? Vzniky a zániky. Veľké haló a nič! Exekúcie, dražby, konkurzné konania, kšefty, daňové prázdniny, štátne zákazky... Pravda, nie každý a nie všetci aj keď moje domnienky sú iné (dúfam, že ešte nebola novelizácia trestného zákona a za domnienky sa stále netrestá). Rád by som počul odborný a korektný argument, že  trhový systém  po „revolúcii“ postavil Slovensko  oproti komunistom na nohy (čo nekontrolovateľne sa množiace finančné mimobankovky a skupiny, lapsusy ich krachov, kolabujúce zdravotníctvo, v zlých reformných rukách školstva, živoriaci priemysel, služby, poľnohospodárstvo...?). Asi by ma dotyčný veľmi rozosmial. Áno, postavil na nohy pár jedincov, ktorým sa ani nesnívalo, že  raz budú multimilionári, ale aj tých v tých „dolnejších“ kvázi kapitalistických skupinách, čo si  odjakživa nemali kde ani kopu sena nakosiť a zrazu sú veľkostatkári a majitelia  neskutočného majetku lesov, ornej pôdy a pasienkov... Nešťastný katasterportal.sk odhaľuje pravdu a zároveň jasne argumentuje o zlom „šití“ zákona  ako si nahonobiť majetok napríklad podpismi dvoch  alkoholikov - svedkov  v krčme  pred pochybným starostom, ktorý tiež celý život i jeho predkovia nemali ani ten priestor na nakosenie  pomyselnej kopy sena a istý notár si nedal ani trochu námahy porovnať tri rozdielne kaligrafie nemenovaného starostu (zrejme na jeho úrade „búchal pečiatky kto chcel a rovnako jeho meno aj podpisoval „úradne“...). No zákon káže, že to vraj môže byť a je to. Zem neznámych vlastníkov (to je termín ako keby niekto povedal, že telo neznámej  osoby)  rafinovane  do veci zasvätených  sa premenili na majetky  v súlade so zákonom. Napadnuteľné? Áno, ale ak máte garanciu, že si požijete ešte aspoň 10 rokov. Zajtra to určite nebude, a  „poctiví“ nadobúdatelia nehnuteľností  ako „tela neznámych  osôb“ sa môže usmievať. Zákon je na ich strane. Zatiaľ! No a potom nasleduje paľba  „guľometu“ ráže TV Markíza a šup ho! Príspevky k relácii sa anonymne množia ako kobylky. Každý „hrdina za bukom“ si vybíja svoje komplexy, ale tak ako tí, čo „prijali“ za svoju zem „neznámych vlastníkov“, aj oni sú bezmenní a  „neznámi“. Podpísať sa pod svoj názor? Nie, to skôr anonym! Nikdy nevieš, ako sa ti to môže vrátiť. Ako sa môže? Iba tak, že „psy štekajú a kravina ide ďalej“! Človek je zrejme najzbabelejší tvor živej ríše. „Šteká“ iba keď ho nik nevidí, alebo v tme. Skôr v tej tme, tak ako píše K. Peteraj: „ ...v tme sme jeden, na svetle dvaja, svetlo rozdeľuje a tma spája“. Tak radšej zostaňme v tme a kričme anonymne o pomoc do nekonečna. Alebo inak, slovami istého karikaturistu: „Jedzte, pite a kritizujte!“- systém, krčmovej politiky „seľskovo sajuza“. Nuž a keď prídu tie ďalšie voľby, vyjdime z tmy pod „umelé svetlo“, vygumujme si pamäť a v úžase počúvajme sľuby, a so „spadnutou“ sánkou sledujme, ako sa tesne pred voľbami čosi nové deje na cestách, buduje sa, opravuje sa (možno konečne už aj deravá strecha MMUAW, ktorá už v apríli mala byť opravená, ale zrejme kríza), zrazu tu máme aj tých, čo sme ich nevideli celé volebné obdobie, usmiatych a „od srdca“ nám želajúcich iba to „najlepšie“. Mestský rozhlas nás dennodenne bude ubíjať „samohrajkovými“ gýčmi a hláseniami, že  tam a tu, ten alebo onen robí výpredaj, že  tam a tu ktosi  organizuje „umelecky“ vrcholné podujatie súťaže o miss od prenatálneho veku až po  „sešlost“. Na pódiá  nám znovu po čase vystúpia kandidáti, častejšie ich uvidíme na uliciach, možno o chvíľu budú aj lipy sadiť, kuť rýle, variť guláše ako „záujmovoumeleckú činnosť“ pre všetkých od „srdca“, prerezávať pásky  po dokončení  virtuálneho sveta svojich sľubov. Dámy a  páni, aké šťastie, že máme demokraciu, že existuje netrestanie, nestíhanie za názor, domnienky, že politika sa nemieša do odbornosti, do života slobodných ľudí... Relatívne. Len škoda, že  intelekt spí, kultúru prerástla burina, city chamtivosť, slušnosť arogancia  a skutočné vzdelanie nespočetné kvantitatívne možnosti ako si získať  školu. To je jedno akú, ako, ale školu. Pravda, vysokú!  No napriek všetkému verím, že existujú aj iní ľudia, dobrí, otvorení, čestní, bohabojní... Ale nebuďte ma, prosím! Howk!

 

P.S.:Vraj bude šrotovné v oblasti intelektu a schopností?

 

Dr. Michal Bycko, PhD., 26.8.2009

 

Zo zápisnice

z rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny dňa  30. júna 2008 na Úrade vlády SR

 

4. Informácia o podpore kultúry národnostných menšín z grantového systému Ministerstva kultúry SR v roku 2008.

 

Jana Kresáková, generálna riaditeľka sekcie regionálnych a menšinových kultúr MK SR

1/ Poskytla informácie o grantovom systéme v roku 2008:

-          rok 2008 je na MK SR v štádiu vyhodnotenia a pripravuje sa aj vyúčtovanie;

-          na kultúru príslušníkov národnostných menšín bolo vyčlenených 99, 296 mil. Sk, proti roku 2007, keď bolo vyčlenených 87 mil. Sk;

-          vo februári 2008 sa na MK SR konalo zasadnutie jednotlivých grantových komisií, v ktorých sú zastúpení príslušníci národnostných menšín. Uvedené komisie rozhodli o poskytnutí finančných prostriedkov grantového programu pre príslušníkov jednotlivých národnostných menšín;

-          nárokovateľné a nenárokovateľné položky: v roku 2008 sa zachovala podpora stravy do výšky 10%; 

-          takmer všetky národnostné menšiny už vyčerpali pridelené finančné prostriedky.

2/ Informovala o plánovanom grantovom systéme na rok 2009:   

-          na základe podnetov od zástupcov národnostných menšín sa bude pripravovať grantový systém;

-          na budúci rok by grantové komisie mali určovať priority podpory, pretože každá národnostná menšina má svoje špecifické problémy a požiadavky;

-          priority MK SR: podpora kultúrnych aktivít zameraných na deti a mládež; podpora kultúrnych aktivít s dlhoročnou tradíciou; podpora kultúrnych aktivít s originálnym nápadom; vydávanie najmenej 1 periodika; vydávanie diel národnostných autorov; projekty podporené aj z iných zdrojov; 

-          v súčasnosti sa v spolupráci s predstaviteľmi národnostných menšín prehodnocujú zástupcovia grantových komisií na rok 2009, ktorí budú zverejnení na internetovej stránke MK SR v októbri 2008;

-          podmienky na grantový program 2009 budú zverejnené začiatkom októbra 2008;

-          termín uzávierok bude november 2008;

-          výnos MK SR bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania (v termíne od  29.5.2008 do 19.6.2008);

-          je zachovaná možnosť podávania projektov počas celého roka;

-          štruktúra grantových programov: je snaha s menšími obnovami ju zachovať; 

-        v rámci živej kultúry by sa podporili aj dokumentárne filmy a výskum;

-               v rámci kultúrnej politiky by boli len projekty zamerané na multikultúrnu oblasť;  

-          nárokovateľné a nenárokovateľné položky: v roku 2009 by grantové komisie mali zhodnotiť, komu môžu poskytnúť podporu stravy do výšky 10%; podpora poštovného do výšky 5% zostáva zachovaná; novinkou bude zavedenie telefónnych kariet na konkrétne projekty; vstupenky na podujatia národnostných múzeí, divadiel, jaskýň, hradov a zámkov pre detské a mládežnícke tábory; 

-          problémom je financovanie činnosti jednotlivých organizácií: zákon o hospodárení neziskových organizácií neumožňuje takéto financovanie, je potrebné spoločne riešiť túto otázku v rámci medzirezortných stretnutí a rokovaní..

 ďalej

 

NA ZAKARPATSKU UZNALI RUSÍNOV ZA SAMOSTATNÚ NÁRODNOSŤ!

 

Po troch nevydarených predchádzajúcich pokusoch dostať sa so svojimi žiadosťami k hluchonemej vláde v Kyjeve, 7. marca 2007 Zakarpatská oblastná rada v Užhorode svojim rozhodnutím na území Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, na historickej Podkarpatskej Rusi – uznala národnosť RUSÍN!

Teraz Rusíni sú už uznaní aj na Zakarpatsku, ktoré je časťou samostatnej Ukrajiny len od roku 1991, a to aj vďaka hlasovaniu miestnych Rusínov v referende za nezávislú Ukrajinu. Ale kyjevsko-haličský „zákonní zlodeji“ a politici otvorene okrádali Zakarpatsko a diskriminovali zakarpatských Rusínov na ich rodnej historickej zemi! A tak 15-ročná epopeja boja Rusínov Zakarpatska za svoje práva v samostatnej Ukrajine bola korunovaná úspechom: 80 % poslancov oblastnej rady, využívajúc právo orgánov miestnej samosprávy, aj napriek hrozbám z Kyjeva, nebojácne prijali rozhodnutie o uznaní rusínskej národnosti, čím zmyli hanbu z Ukrajiny ako nedemokratického štátu.

Gratulujeme všetkým Rusínom k víťazstvu!

Na rade sú ďalšie demokratické zmeny na Ukrajine a Zakarpatsku ako v záujme Rusínov, tak aj Ukrajincov a všetkých  iných národností štátu. Strašiak rusínskeho separatizmu, vymyslený v Kyjeve špeciálnymi službami na objednávku haličských nacionalistických radikálov, dlhú dobu motal hlavy mnohým. Čas ukáže, že kyjevský strašiak je dôkazom prestrašenej vlády v Kyjeve.

Nijaký rusínsky separatizmus si Rusíni neželali a neželajú! Už prišiel čas zložiť masku z haličských zlodejov a kyjevských oligarchov, ktorí mali zlodejské bandy na Zakarpatsku.

Sláva Ukrajine, a česť i úcta Karpatskej rusínskej Rusi!

Gratulujeme všetkým demokratickým silám Ukrajiny, Európy, Ameriky a Ruska za podporu Rusínov Zakarpatska. To je aj Vaše víťazstvo, priatelia!

Prot. Dîmîtrij SîDOR,

predseda Snemu podkarpatských Rusínov,

člen Svetovej rady Rusínov za Ukrajinu

 

Rozdelenie menšiny – aká je pravda?

 

V rôznych vydaniach a v Slovenskej televízii v dosť krátkom časovom horizonte bol prezentovaný názor, že rozdelenie jednej národnostnej menšiny na dve skupiny, na Rusínov a Ukrajincov, sa považuje za dosť negatívny jav, ktorý urýchľuje proces asimilácie. To sú slová pána Mikuláša Mušinku v publikácii Spoločensko-vedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach, ako aj v Slovenskej televízii v relácii Kvarteto, kde taktiež „Ukrajinci“ – páni Čorňák a Krajňák boli nespokojní so súčasným stavom.

 

Všetkým takýmto odborníkom na históriu treba povedať, že Rusíni v strednej Európe žijú viac ako tisíc rokov. Majú svoju históriu, svoj materinský jazyk, v ktorom sa učili v rusínskych školách už za Rakúsko-Uhorska. Mali svoju gréckokatolícku cirkev, ktorá od 16. storočia bola ich matkou a školou. Keď písal prvé šlabikáre Alexander Duchnovič pre Rusínov, Ukrajina nebola. Rusíni neboli na Ukrajinu internovaní. Sám pán Mušinka tvrdí, že terajší Ukrajinci boli Rusínmi. Má pravdu, ale bolo to v tom čase, keď panovala Veľká Litva.

 

Veľký Stalin sa z Ázie obrátil na západ, do Európy a začal sovietizáciu, a tak sa stali Lotyši či Estónci sovietskymi, a tak sa začal meniť aj osud Rusínov. Situáciu urýchlil sám generál Bendera, Haličán, ktorý otvorene vystupoval proti sovietizácii. Do regiónov, ktoré boli domovom Rusínov, bola importovaná ukrajinizácia: rusínske školy boli zmenené na ukrajinské, bol zakázaný materinský jazyk. Proces ukrajinizácie bol po vojne prenesený aj na územie východného Slovenska, dôsledkom čoho bol založený Kultúrny spolok (neskôr zväz) ukrajinských pracujúcich, ktorý mal v politických intenciách doviesť ukrajinizáciu k spokojnosti sovietskeho vedenia.

 

Naši ľudia – Rusíni, verní odkazu svojich predkov, neprijali ukrajinizáciu, avšak rusínske školy boli premenené na ukrajinské a začalo sa z ukrajinizáciou rusínskych žiakov. Veľká časť Rusínov zostala mlčiacou väčšinou, stavala sa k veci pasívne. Avšak po zamatovej revolúcii roku 1989 sme naplno povedali, že Rusíni nezabudli na odkaz svojich predkov, a tak roku 1991 bola založená Rusínska obroda v Česko-Slovenskej federatívnej republike (dnes v Slovenskej republike). V tom roku pri sčítaní ľudu sme jasne povedali, že sme Rusíni. Dali sme možnosť našim ľuďom prezentovať sa „kto je kto“. My sme sa s nikým nerozdeľovali, ale sme jasne povedali, že nie sme Ukrajinci, ale Rusíni.

 

Preto prosím vás, učení kandidáti vied, my sme nezrušili Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich, a že jeho 40-ročná ukrajinizačná činnosť bola márna, nad tým už je neskoro plakať. Ľudia, ako Mušinka, Sopoliga a iní, ktorí píšu vedecké práce o histórii a kultúre Ukrajincov na Slovensku, sú svojej dobe poplatní. Dostali ukrajinské vzdelanie a stali sa Ukrajincami. Lenže páni odborníci na problematiku Rusínov v Haliči, Podkarpatsku a na východnom Slovensku, treba písať o tom pravdu, ktorú je potrebné hľadať v uhorských archívoch, kde by ste sa dozvedeli, prečo sa panovník východnej časti Uhorska – Rákocsi nazýval kráľom Rusínov.

 

Na Ukrajine do „perestrojky“ vláda problém Rusínov nepoznala, lebo ho riešila sovietizácia a ukrajinizácia. Pri hľadaní pravdy treba poznať aj dokument jej vlády z 16. 3. 2006, kde sa hovorí o tajnom pláne na likvidáciu Rusínov. Helsínsku zmluvu o právach národov na národnostných menšín podpísal ešte sám L. Brežnev, a ako ho bude realizovať Ukrajina, to ukáže čas, keď chce vstúpiť do Európskej únie. Ale pýtame sa, ako tam žijú Rusíni, Slováci, Maďari, Rómovia či iní, ktorí boli prehlásení za Ukrajincov.

 

A čo sa týka procesu asimilácie, páni vedci, ten nastal už na začiatku 50. rokov minulého storočia, keď sa ukrajinizáciou zrušili rusínske školy, gréckokatolícku cirkev, nebolo dovolené hlásiť sa k Rusínom a oficiálne používať svoj materinský rusínsky jazyk. Tu sa začal proces asimilácie. V rusínskych obciach vyrástla generácia rusínskych Slovákov.

 

Nehovorte o tom, že sa rozdelil Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich (dnes Zväz Rusínov-Ukrajincov v Slovenskej republike), on sa po „perestrojke“ len identifikoval, a tak si vystavil kredit svojej práce. Nik z nás Ukrajincov neberie za spoločníkov, oni  zostali sami a parazitujú na Rusínoch. Oni vravia, len si spievajte po rusínsky, my vás evidujeme ako Ukrajincov. No to už je problém, či to dovolíme.

 Michal BURCÍN, Humenné

21. 8. 2006


Vyšla ďalšia cenná odborná publikácia o Rusínoch, ...

 

... konkrétne Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 – 1995)  – Výber z dokumentov I. (UNIVERSUM, Prešov, 2005, 210 s.). autorov PaedDr. Mariána GAJDOŠA, CSc. a PhDr. Stanislava KONEČNÉHO, CSc., historikov zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Autori sú zároveň aj členmi tímu riešiteľov štátneho programu pod názvom Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformujúcej sa spoločnosti. V rámci tohto projektu predtým už boli vydané tri publikácie hlavného riešiteľa nazvaného projektu, pracovníka spomenutého ústavu, dnes aj riaditeľa Ústavu regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity – prof. PaedDr. Štefana ŠUTAJA, Dr.Sc, o ktorých sme písali v našich Narodnych novînkach roku 2004 a v č. 1 – 5 / 2006, ale môžete si o nich v krátkosti prečítať aj na našej webovej stránke, v tejže rubrike pod týmto článkom.

 

V úvode tejto publikácie sa okrem iného píše:

 

„... Najčastejšou charakteristikou spoločenského vývoja po roku 1989 v našich podmienkach sa stal termín „transformácia“ . V súčasnosti predstavuje veľmi komplikovaný viacvrstvový proces základných zmien v mnohých sférach života spoločnosti... Legislatíva a exekutíva transformácie dostatočne rešpektuje ekonomické a sociálne dopady reforiem na niektoré špecifické regióny a skupiny obyvateľstva. Tieto sú z objektívneho pohľadu a prióri znevýhodnené a vlastnými silami nie sú schopné sa s negatívnymi stránkami realizovaných zmien vyrovnať na sociálne únosnej a spoločensky prijateľnej úrovni. Ide o zaostávajúce oblasti, penzistov, mladé rodiny, zdravotne postihnutých občanov, ale do istej miery aj o rasové a etnické skupiny.

 

Problematika národnostných menšín dodnes predstavuje celý komplex otázok, ktorých demokratické riešenie má pre Slovensko vždy veľký význam. Etnické minority nielen vplývajú na mnohé aspekty vnútornej politiky, život a celkovú atmosféru v spoločnosti, ale výrazne determinujú aj vzťah iných štátov k Slovenskej republike, jej medzinárodné postavenie, prestíž a celkovú autoritu v demokratickom svete. Z tohto pohľadu rastie aktuálnosť vysokého štandardu menšinovej politiky založenej na princípoch občianskej slobody a demokracie...

 

V súčasnosti je pre Rusínov a Ukrajincov typické, že v ich vedomí došlo k  svojbytnému spojeniu v istom zmysle pochopiteľného pocitu historickej nespravodlivosti s reálnymi krivdami vyvolané skutočnými a zdanlivými problémami súčasnosti. Ich poznanie a pochopenie je vážnym predpokladom úspešného riešenia. Práve to nás viedlo k rozhodnutiu publikovať výber z dokumentov, ktoré sa týkajú života Rusínov a Ukrajincov na Slovensku v najnovšom období histórie, ktorá sa začína udalosťami v novembri 1989...“

 

A skutočne sa oplatí prečítať si v najnovšej publikácií úvodný článok pod názvom Vývoj Rusínov a Ukrajincov Slovenska a ich reflexie, potom článok Rozdelenie menšiny či Demografické, ekonomické a spoločenské podmienky v prvých rokoch transformácie, ale taktiež aj výber dokumentov (niektoré sú dnes už cenné), ktoré začínajú takými, ako: 28. november 1989, Prešov: Stanovisko Predsedníctva a Sekretariátu Ústredného výboru Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich; 27. november 1989, Prešov: Článok Alexandra Zozuľáka v novinách Nove žîtťa, v ktorom informuje o prvej schôdzi Iniciatívnej skupiny Rusínov-Ukrajincov ČSSR za prestavbu,  ako aj rad iných, ktoré zaiste zaujmú všetkých, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú históriou Rusínov a Ukrajincov na území Slovenska po revolučnom roku 1989. Táto kniha by nemala chýbať v knižnici nikoho, kto pracuje v sfére rusínskeho hnutia. Publikáciu vážni záujemcovia môžu dostať len v Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach. Treba pripomenúť, že čoskoro vyjde aj druhý diel tejto publikácie.

A. Z.


Skončil sa trojročný štátny výskum národností

 

Minulý rok sa skočilo riešenie trojročného projektu (2003 – 2005) štátneho programu výskumu a vývoja pod názvom Národ, národnosti a etnické skupiny v procese transformácie spoločnosti, riešiteľom ktorého bol Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied pod vedením prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc.  Na projekte spolupracovalo okolo 40 vedcov z 12 vedných odborov a z 16 inštitúcií, vrátane Ústavu regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, Oddelenia rusínskeho jazyka a kultúry. Počas trvania projektu boli zorganizované tri vedecké konferencie, na ktorých sa prezentovali výsledky výskumov z rozličných aspektov života a vzájomného vzťahu medzi majoritným slovenským národom a národnostnými menšinami, vrátane rusínskej. Ich výsledkom bolo vydanie troch zborníkov z výskumnými správami, ktoré by mali poslúžiť ako základ pre budúce riešenie vytýčených problémov v etnických a medzietnických vzťahoch v Slovenskej republike. Po zborníku Národ a národnost. Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy (2004), roku 2005 vyšli ďalšie dva: Národ a národnosti na Slovensku v trasformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty Národnostná politika na Slovensku po roku 1989, všetky v redakcii Š. Šutaja. V zborníkoch sú uverejnené aj materiály riešiteľského kolektívu, ktorý pracoval nad subtemou postavenia Rusínov a Ukrajincov na Slovensku, členmi ktorého boli: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. a PhDr. Stanislav Konečný, CSc. (história), PhDr. Mikuláš Mušinka, DrCs. (etnológia), PhDr. Peter Žeňuch, CSc, Mgr. Peter Šoltes, PhD. a PhDr. Anna Plišková (všetci jazykoveda).

A.P.