info@rusynacademy.sk

         
 

Akadémia

Akcie

Andy Warhol

Аrchitektúra

Asociácia

Cirkev

Dedina

Divadlo

Etnografia

Film

Fotografia

Geografia

História

Hudba

Internet

Jazyk

Kongres

Literatúra

Mesto

Mládež

Ocenenia

Organizácie

Politika

Rozhlas

Spev

Sponzorstvo
Štipendia
Televízia
Tlač
Výtvarníctvo
Vzdelávanie

 

back

RUSÍN A ĽUDOVÉ NOVINY

Po 13 rokoch vyšiel druhý diel bibliografie

Rusínska misia v dvoch rusínskych obciach

Pozitívna odpoveď z Ministerstva kultúry SR...

Sme nespokojní s nespravodlivým rozdelením financií...

 

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Historická udalosť: Otvorenie prvej expozície Múzea rusínskej kultúry v Prešove

PhDr. Oľga Glosíková, DrSc. – prvá riaditeľka...

Rusíni, máme múzeum, ale čo ďalej?

 

RUSKÝ KLUB – 1923

Boj o Ruský dom pokračuje, kto ho vyhrá?

Vstup do zrekonštruovaného Ruského domu poznačili vášne

15. máj 2006 – deň otvorených dverí Ruského domu v Prešove?

Prečo je Ruský dom zatvorený a ako sa stal majetkom nadácie?!

Ruský dom - príčina sváru Rusínov

Spor o lukratívny objekt Ruského domu graduje

Zaoberali sa veľmi vážnou situáciou

Ako „traja ruskí bohatieri“ „okradli“ rusínsky národ?

 

RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU

Na čele ROS – staronový predseda Vladimír Protivňák

Budú mať Rusíni svoje múzeum?!

Chcú prehĺbiť kontakty s Rusínmi a rusínskymi organizáciami

Aby naša práca bola kvalitnejšia a prinášala úžitok Rusínom

 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RUSÍNSKYCH ORGANIZÁCII

Zаsadnutie predstaviteľov SARO

 

SPOLOK RUSÍNSKYCH SPISOVATEĽOV SLOVENSKA

Schôdza rusínskych spisovateľov

 

RUSÍNSKY KULTÚRNO-OSVETOVÝ SPOLOK
A. DUCHNOVIČA V PREŠOVE

 

RUSÍNSKE KULTÚRNE A VEDECKÉ ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE

 


RUSÍN A ĽUDOVÉ NOVINY

 

Po 13 rokoch vyšiel druhý diel bibliografie

 

Pýtate sa akej? Ide o Bibliografiju narodnych spivanok i narodnoj poeziji Rusîniv vychodnoho Sloveňska II. nebohého PhDr. Michala Hirjaka, CSc., práca nad vydaním ktorej sa začala ešte za jeho života, ale nedočkal sa jej objavenie na svetle božom. No keď sme ho vyprevádzali na poslednú púť 23. marca 2007, tak v rozlúčkovom príhovore som prisľúbil za seba a za jeho syna Slava, že táto kniha vyjde. Stalo sa, a to za pomoci financovania Slavomíra Hirjaka a redaktorskej pomoci Alexandra Zozuľáka.

Takže prvý deň akcií v rámci 9. Svetového kongresu Rusínov 21. júna 2007 v Sighetu Marmaţiei v Rumunsku bola táto kniha predstavená ako jedna z dvoch najnovších, ktoré vyšli na Slovensku. Vydalo ju občianske združenie Rusín a Ľudové noviny ako svoju 18. publikáciu (alebo 75. publikáciu pripravenú redakciou pod tým istým názvom).

Druhy diel bibliografie má 376 strán. Je možné si ju objednať na adrese: Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, alebo na č. tel.: 0905 470 884, e-mailom: rusyn@stonline.sk za sumu 300 Sk. Kniha poslúži všetkým tým, ktorí sa zaoberajú a zaujímajú o rusínske ľudové piesne a ľudovú poéziu Rusínov. Je tu aj časť venovaná zápisu rusínskych piesní známej, dnes nebohej Anny Jaburovej zo Stakčína.

A. Z., 16. 7. 2007

 

Rusínska misia v dvoch rusínskych obciach

 

Jedným z najúspešnejších projektov občianskeho združenia Rusín a Ľudové noviny za minulý rok bolo vydanie knihy rusínskych rozprávok dvoch handicapovaných sestier – Márie a Eriky Kostových z Kurova. Cieľom tohto projektu bolo nielen knižku vydať, ale hlavne ju spropagovať, čo v našom prípade znamená doniesť ju priamo do MŠ a ZŠ, a tým motivovať predškolákov, žiakov, ale aj ich rodičov a učiteľov  rozvíjať národnostnú uvedomelosť u mladej generácie Rusínov. Hoci financie na projekt série besied po rusínskych obciach neboli schválené, členovia OZ Rusín a Ľudové noviny, rusínski entuziasti sa rozhodli nezastaviť sa na polceste, ale doviesť svoj zámysel do konca. Začali teda vlastnými silami a prostriedkami organizovať sériu besied o národnostnej identite, prezentujúc pritom novo vydanú knihu  „Prîpovidky na dobru nič“ (Rozprávky na dobrú noc). Sestry Kostové túto iniciatívu len privítali, lebo aj pre nich je nezabudnuteľným zážitkom stretnutie s detským čitateľom, ktorému je táto knižočka adresovaná.

 

Beseda so sestrami Erikou a Máriou Kostovými z Kurova, autorkami knihy Prîpovidky na dobru nič (Rozprávky na dobrú noc), ktorú vydalo občianske združenie Rusín a Ľudové noviny. Táto beseda bola v priestoroch Materskej škôlky v Beloveži Bardejovského okresu, ale boli na nej prítomní aj žiaci základnej školy. Okrem spomínaných sestier (zľava) na besede boli aj redaktori Rusîna a Narodnych novînok: PhDr. Kvetoslava Koporová (hlavná organizátorka vydarenej akcie), PhDr. Mária Maľcovská a Mgr. Alexander Zozuľák. Beseda je zo série, na ktorú odborná komisia MK SR pre rusínsku národnostnú menšinu nenavrhla prideliť financie zo štátnej dotácie. Ale táto beseda, ako aj ďalšie, sa zrealizujú! Aj bez financií z Ministerstva kultúry SR a „milosti pánov“ zo spomenutej „odbornej“ komisie.

 

Beloveža má v úcte tradície svojich predkov, ale...

 

Prvé stretnutie s rusínskou rozprávkou v Beloveži bude pre miestnych škôlkárov a školáčikov iste nezabudnuteľné, zapamätajú si iste aj  dve autorky – Eriku a Mariku, ktoré prijali pozvanie na besedu. Rozprávka o Mrzutom kocúrovi, ktorú z rozprávkovej knižky prečítala spisovateľka, kolegyňa dvoch handicapovaných autoriek Mária Maľcovská, sa deťom zapáčila a hneď sa rozvinula „vážna diskusia“, ktoré z detí má doma mačku, alebo kocúra, dozvedeli sme sa aj to, že jeden kocúr v Beloveži má zlomenú labku a ktovie, ako to s ním dopadne...

Nevieme, ako to bude i s detičkami v Beloveži, lebo hoci rusínskej komunikácii dobre porozumeli, skoro ani jedno dieťa nevedelo po rusínsky zareagovať na naše otázky. Rodičia (aspoň tí, čo sa zúčastnili besedy) pripustili, že hodinu rusínskej komunikácie formou, prístupnou deťom predškolského veku by prijali. To znamená, cez rozprávky, veršíky, následnú komunikáciu o prečítanom, ale aj cez folklór, rusínske tradície – veľkonočné, vianočné atď., možno aj belovežské deťúrence by sa mohli priblížiť ku svojim predkom a začali by udržiavať a pestovať toto najcennejšie duchovné bohatstvo, ktoré s každým ďalším pokolením mizne.  Predškoláci by popri latinskej grafike začali spoznávať aj písmenká azbuky. Budeme radí, keď sa dopočujeme, že nielen rusínskym folklórom je Beloveža verná tradíciám svojich predkov, ale že aj školáci v belovežskej ZŠ vedia, kto to bol A. Duchnovič, A. Pavlovič, ktorí tu pôsobili, že budú vedieť, že v ich dedine je veľká tradícia košikárstva, ale aj to, že aj významný umelec pop-artu Andy Warhol bol tiež Rusín, tak ako bol Rusín aj ich nedávno zosnulý krajan, folklorista Vincent Fedor atď...

A že sú obyvatelia Beloveže šikovní, ale aj štedrí a pohostinní ľudia, o tom nás presvedčila pani starostka Ing. Eva Pobořilová, ktorá našu rusínsku misiu náležite spropagovala, ale postarala sa aj o to, aby belovežskí podnikatelia pomohli svojim krajankám z Kurova splniť ich sen – vydať ďalšiu knižku. Preto sa chceme poďakovať obecnému úradu, pánovi J. Sorokovi, ktorí finančne prispeli dievčatám, ale aj podnikateľom P. Mikulovi, J. Pipasovi, B. Vlastimilovi a J. Kosturovi. Vidno, že Rusíni aj keď je ako ťažko, vedia si navzájom pomôcť.

 

• Druhá beseda v ten istý deň bola v ďalšej obci Bardejovského okresu – Chmeľovej, kde už neboli prítomné sestry Kostové, lebo to by bolo pre nich náročné v jeden deň, ale redaktorky Narodnych novînok a Rusîna – PhDr. Kvetoslava Koporová a PhDr. Mária Maľcovská (vpravo), ako aj šéfredaktor Mgr. Alexander Zozuľák, ktorých v škole privítala jej riaditeľka Anna Dzubáková (na fotke stojí).

 

Chmeľová: Starý mlyn, rusínsky folklór a „Dni chleba“, ukrajinský jazyk, pravoslavná cerkov s poslovenčenou liturgiou a obyvatelia dediny – Slováci...

 

S takými paradoxmi sme sa stretli pri svojej rusínskej  misii v ďalšej obci bardejovského okresu – Chmeľovej. Pán starosta Ján Železný (pôvodom Slovák, ale jeho rusínska komunikácia svedčí o tom, že s obyvateľmi obce sa zžil na sto percent) nám chcel čo najviac porozprávať o svojich aktivitách vo všetkých oblastiach života dediny. Z tých najvýznamnejších to je získanie 3,5 milióna korún na realizáciu malých domových čističiek odpadových vôd – tento projekt prebrali z dediny Pichne, ktorá tiež pre malý počet obyvateľov nemala možnosť ináč vyriešiť svoju situáciu s odpadovou vodou. Zrekonštruovaná budova neďaleko MŠ je pripravená pre potenciálnych  turistov, ktorí tu môžu prenocovať, svoje miesto tu má aj klub mladých so satelitným kinom, ale aj knižnica, ktorú sme doplnili titulmi z rusínskej literatúry. Hneď na druhej strane – za vodou nás upútal starý mlyn, v ktorom, mimochodom, nakrúcala  jednu sériu o varení televízia Paprika (samozrejme s rusínskymi národnými jedlami). Pán starosta prezradil, že každý rok v septembri organizujú v obci „Dni chleba“ – rusínsky folklórny festival, súčasťou ktorého je aj demonštrácia procesu pečenia chleba v starom mlyne, tak ako to kedysi robili naši predkovia. Nemohli sme sa nezastaviť v materskej škole, ktorú navštevuje 16 po slovensky komunikujúcich detí. Učiteľky len bezradne krčia plecami – tak to chcú rodičia... V škole, kde sme sa vybrali na besedu, bola situácia podobná, no s ešte väčším paradoxom. Škola je vedená ako národnostná – s vyučovaním ukrajinského jazyka, no zdá sa, že ten ukrajinský jazyk je tu skôr pre miestne obyvateľstvo ako strašiak, a nie ako ich materinský jazyk, ktorý by z úprimného srdca chceli a tým demonštrovali svoju národnostnú príslušnosť. Ako nám povedal starosta dediny, žiakov je tu málo. Dúfajú, že by ich školu začali navštevovať žiaci z neďalekého Zborova, kde je veľká koncentrácia rómskej populácie, no poniektorých odrádza práve ukrajinský jazyk. A ako dopadla beseda v jedinej „národnostnej škole“  v bardejovskom okrese?  Od žiakov-Slovákov sme nepočuli ani jedno rusínske slovo (aby tu niekto komunikoval po ukrajinsky, to už vôbec nie), hoci jedna dievčina sa nám priznala, že jej staršia sestra navštevuje školu v Becherove a začala komunikovať po rusínsky. Ziniciovali sme žiakov ku spolupráci, aby nám posielali svoje práce. Učia sa predsa azbuku a možno aj tu vyrastajú nejaké talenty, len ich treba objaviť a podporiť...

Pani riaditeľka Anna Dzubáková je z toho faktu skormútená, mrzí ju aj to, že pravoslávny pop, keď prišiel po prvý krát do školy na hodinu náboženstva, začal komunikovať s deťmi po slovensky... Jej prioritou je ale udržanie školy v dedine za každú cenu, otázka materinského jazyka v situácii, keď bojujú o každú korunu, je v tomto prípade druhoradá.

Z Chmeľovej sme odišli v nádeji, že aspoň na hodinách ukrajinského jazyka budú učiteľky ako ukážku ich materinského jazyka v kodifikovanej podobe čítať žiakom z rozprávkovej knižky ich krajaniek – sestier z Kurova. S pani riaditeľkou sme sa dohodli na fakte, že do škôl treba chodiť s takými aktivitami častejšie, lebo učitelia sú tu bezradní, osamotení...

Kvetoslava KOPOROVÁ, Prešov, Fotky: A. Z., 18. 4. 2007

 

Texty pod foto:

 

Beseda so sestrami Erikou a Máriou Kostovými z Kurova, autorkami knihy Prîpovidky na dobru nič (Rozprávky na dobrú noc), ktorú vydalo občianske združenie Rusín a Ľudové noviny. Táto beseda bola v priestoroch Materskej škôlky v Beloveži Bardejovského okresu, ale boli na nej prítomní aj žiaci základnej školy. Okrem spomínaných sestier (zľava) na besede boli aj redaktori Rusîna a Narodnych novînok: PhDr. Kvetoslava Koporová (hlavná organizátorka vydarenej akcie), PhDr. Mária Maľcovská a Mgr. Alexander Zozuľák. Beseda je zo série, na ktorú odborná komisia MK SR pre rusínsku národnostnú menšinu nenavrhla prideliť financie zo štátnej dotácie. Ale táto beseda, ako aj ďalšie, sa zrealizujú! Aj bez financií z Ministerstva kultúry SR a „milosti pánov“ zo spomenutej „odbornej“ komisie.

 

Pozitívna odpoveď z Ministerstva kultúry SR...

 

... prišla na moje listy zo dňa 3. mája 2006 štátnej tajomníčke Ágnes Biró a reakcia na článok Sme nespokojní s nespravodlivým rozdelením štátnych financií, ktorý bol uverejnený v Narodnych novînkach č. 18-21/2006 a aj na našej webovej stránke (pozri nižšie).

 

Uvádzal som, že na moje listy ohľadom zvýšenia štátnej dotácie na Narodny novînky (žiadal som 300 tisíc) a časopis Rusîn (269 tisíc) nebola daná do 30 dní písomná odpoveď, hoci je už 6. júna 2006, čo je porušením zákona. Teraz musím vás informovať, že odpovede na moje dva listy prišla od generálneho riaditeľa Sekcie menšinových kultúr MK SR Roberta Dohányosa 8. júna 2006, ale boli s dátumom 2. júla 2006, čo je presne podľa zákona. Následne prišli dva dodatky k zmluvám medzi MK SR a mnou ako štatutárnym zástupcom občianskych združení Rusín a Ľudové noviny a Svetový kongres Rusínov. Dodatky boli s dátumom 30. júna 2006 a podpísané kompetentnou v tej veci osobou – Ágnes Biró a my sme ich dostali 10. júla 2006. V nich sa uvádza, že nám predchádzajúcu dotáciu na Narodny novînky zvýšili o 150 tisíc Sk a na Rusîn o 50 tisíc Sk. Nie je to toľko, koľko som žiadal, ale aj to je dobré. Takže ďakujeme a uvádzam tieto fakty podrobne preto, aby som uviedol veci na pravú mieru.

A. ZOZUĽÁK


Sme nespokojní s nespravodlivým rozdelením financií...

 

... odbornou komisiou pre rusínsku národnostnú menšinu ako poradného orgánu generálneho riaditeľa Sekcie menšinových kultúr Ministerstva kultúry SR, ktorá zasadala 27. apríla 2006 v Bratislave v takomto zložení:  Marián Marko (predseda) za Divadlo A. Duchnoviča v Prešove, Mgr. Anna Trenčényová (podpredsedníčka) za odbor kultúry Prešovského samosprávneho krajaPhDr. Anna Plišková (členka) za Oddelenie rusínskeho jazyka a kultúry Ústavu regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity a Jana Sivá-Truščinská (členka) za rusínsky tím Hlavnej redakcie národnostno-etnického vysielania Slovenského rozhlasu v Košiciach a Ján Lipinský z Bratislavy (nie je známe za akú inštitúciu, keď sa tohto roku pri zostavovaní komisie rešpektoval princíp zastúpení inštitúcií, ktoré majú niečo spoločné s Rusínmi, lebo odpovede na túto otázku sme sa z MK SR nedočkali?!)

 

Ako štatutárny zástupca občianskeho združenia Rusín a Ľudové noviny som sa obrátil na kompetentnú osobu v tejto záležitosti, ktorá má určiť definitívnu sumu štátnej dotácie z MK Srna jednotlivé projekty – štátnu tajomníčku Ágnes Biró listom 3. mája 2006 so žiadosťou o zvýšenie dotácie na jediný kultúrno-spoločenský týždenník Rusínov Slovenska – Narodny novînky, ktoré 21. augusta 2006 oslávia 15 rokov od vydania svojho prvého čísla. Tak isto v ten istý deň som poslal spomenutej tajomníčke ďalší list ako štatutárny zástupca občianskeho združenia  Svetový kongres Rusínov, konkrétne žiadosť o zvýšenie štátnej dotácie pre jediný kultúrno-kresťanský časopis Rusínov Slovenska – Rusîn a na pridelenie dotácie na vydanie pre Rusínov Slovenska veľmi dôležitej a potrebnej odbornej publikácie hlavne pre študujúcu mládež a všetkých, ktorí sa zaujímajú rusínskym jazykom – Jazyk Rusínov na Slovensku.

 

Na tieto dva listy podľa zákona by mala odpovedať do 30 dní, to je do 3. júna 2006, avšak dnes máme 6. júna 2006 a to považujeme za nezákonný postup a ignoráciu potrieb Rusínov na Slovensku! Už asi neodpovie, keď pred voľbami každý politický nominant má vlastné problémy ako si „nájsť zahumienok“ v novom parlamente, vláde alebo v štátnej správe?! Uvidíme, možno sa stane zázrak, a ešte väčším by bolo, keby jej odpoveď na naše listy bola pozitívna! Ale zázraky sa dejú len v rozprávkach.

 

V obidvoch žiadostiach sme vyslovili nespokojnosť s riešením, resp. návrhom spomínanej odbornej komisie (ako aj predchádzajúcej) na rozdelenie vyčlenených 4.9 milióna slovenských korún na rozvoj rusínskej kultúry v roku 2006. Spomínaní členovia komisie prevažne preferovali projekty Rusínskej obrody na Slovensku, samozrejme po 100-percetnom uspokojení svojich vlastných požiadaviek (nižšie uvádzame tabuľku rozdelenia dotácie, ktorá je na internetovej stránke MK SR). Vďaka tomu najväčšiu sumu, konkrétne 2 milióny slovenských korún, sa navrhlo prideliť Rusínskej obrode na Slovensku, a to na jediné noviny a 16 kultúrnych aktivít, väčšinou folklórnych. Takže ako za socializmu, tak aj teraz za kapitalizmu v rámci rusínskej organizácie sa bude väčšinou spievať a tancovať, bez aktívnej kultúrno-osvetovej práce medzi Rusínmi?! Spievať a tancovať sa bude aj po nás, na to nie je potrebná žiadna organizácia, lebo folklórne festivaly aj tak organizujú hlavne mestá a obce a Rusínska obroda na Slovensku má len takú úlohu, že prispeje na ne finančne a prispeje finančne aj sebe, konkrétne tým (podľa daných aj „nedaných“ kritérií), ktorí pripravili projekt a nejakou mierou, aspoň malou čiastkou sa podieľali na príprave a priebehu takýchto akcií!

 

Takže občianske združenie Rusín a Ľudové noviny a občianske združenie Svetový kongres Rusínov už tretí rok pociťuje krivdu, lebo z požadovaných projektov komisia dá vždy taký návrh, aby čo najviac zabezpečila Rusínsku obrodu na Slovensku a svoje organizácie a inštitúcie, a až potom „niečo“ hodí „ako obhryzenú kosť“ ostatným rusínskym organizáciám, znamená aj spomenutým  dvom rusínskym občianskym združeniam. Keby  všetci podali projekty, tak z celkovej sumy (okrem Rusínskej obrody, ktorej navrhovali prideliť najviac, to je vyše 50 percent) ostatným navrhovali len po 10 percent! Dokonca dve občianske združenia – Rusín a Ľudové noviny a Svetový kongres Rusínov predseda komisie spojil do jednej organizácie, to je každej z nich by pridelil len po 5% z celkovej sumy! Takže konkrétne by to znamenalo, že obidve by mali dostať 490 tisíc spolu. A prečo takéto počty, nik nevie?! Veď ide o dve organizácie, alebo možno niekto nevie napočítať do dvoch? Našťastie nakoniec obidvom organizáciám bolo navrhnuté viac finančných prostriedkov, ale len preto, lebo niektoré občianske združenia nepodali svoje vlastné projekty! To sú tiež „odborné“ argumenty.  Scénaristom tohto „projektu rozdeľovania“ štátnych financií, „podľa daných indícií“, nie je terajší predseda komisie, ale bývalý a možno doživotný člen tejto komisie a iných komisií a výborov – Ján Lipinský, ktorý rozdelenie financií „konzultoval“ s predsedom dozornej rady ROS Pavlom Dupkaničom.

 

Zaiste je viac zaujímavých momentov v „kuchyni“ spomínanej „odbornej“ komisie ako poradného orgánu na MK SR, ale nie všetko by Vás, naši milí čitatelia, zaujímalo, a aj  sám už nemám veľkú chuť o týchto záležitostiach písať, ale musel som  aspoň nejakú informáciu o tak závažnej záležitosti napísať a trocha ju skomentovať. Takže, keď Vás to nudilo, nezaujímalo alebo niekoho aj nazlostilo, naši drahí čitatelia, tak prepáčte. Už tohto roku sa o tom na našej webovej stránke písať nebude. Možno, zase o rok? Ale už za novej vlády a nového zloženia ministerstva kultúry a možno – aj nového zloženia komisie pre rusínsku národnostnú menšinu na MK SR?!

A. ZOZUĽÁK


Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

 

Historická udalosť:

Otvorenie prvej expozície Múzea rusínskej kultúry v Prešove

 

● Hlavné vystúpenia na slávnostnom otvorení prvej expozície Múzea rusínskej kultúry v Prešove mali zástupca generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea P. Mešťan (za mikrofónom) a riaditeľka Múzea rusínskej kultúry v Prešove O. Glosíková (vľavo od neho). Jednou súčasťou expozície bola aj výstava 19 akvarelových portrétov významných osobností Rusínov od Národného umelca Ukrajiny V. Skakandija, ktoré zaujali aj nášho rusínskeho maliara A. Smoľáka (na snímke pri Portréte Gabriela Kostelníka).

 

21. februára 2008 pre návštevníkov boli otvorené multifunkčné priestory Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove na ul. Masarykovej č. 10. Návštevníci ktorí prišli nielen z Prešova, ale aj  zďaleka, dokonca zo zahraničia, hlavne Rusíni, boli pozvaní do múzejných a klubových priestorov s knižnicou, na otvorenie výstavy Rusínska identita v svetle ikon a starých cirkevných písomností na Slovensku, na prezentáciu kníhy akademika Paula Roberta Magociho Národ znikadiaľ: ilustrovaná história karpatských Rusínov v preklade do slovenského jazyka PhDr. Anny Pliškovej, PhD. a prvej častí publikácie 100 významných Rusínov očami súčasníkov zostavovateľky PhDr. Márie Maľcovskej. (Obidve publikácie je možné si objednať na našej  e-mailovej adrese: rusyn@stonline.sk, na písomnej adrese: Alexander Zozuľák, Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, alebo telefonicky na čísle: 0905 470 884.) Obohacujúcimi súčasťami slávnostnej otvorenia prvej expozície múzea boli: výstava Rusíni Slovenska, výstava Knihy v rusínskom jazyku vydané v rokoch 1989 – 2007 obohatená sériou portrétov laureátov Ceny Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru, výstava Portréty významných osobností Rusínov od Národného umelca Ukrajiny  Vasiľa Skakandija, ako aj Výstava cirkevných artefaktov  zapožičaných od Gréckokatolíckeho a Pravoslávneho biskupstva v Prešove, z obcí Topoľa, Kamienka a iných.

ďalej

M. MAĽCOVSKÁ, fotky K. KOPOROVEJ, 29. 2. 2008

 

PhDr. Oľga Glosíková, DrSc. – prvá riaditeľka...

... Múzea rusínskej kultúry v Prešove. A že takéto múzeum bolo zriadené, o tom sme písali v č. 44 – 46 / 2006 našich Narodnych novînok, kde okrem iného bolo uvedené: „Ako povedal minister kultúry SR Marek Maďarič, MK SR rozhodlo o zriadení Múzea rusínskej kultúry s pôsobnosťou od 1. januára 2007 v rámci Slovenského národného múzea na Slovensku. Otázkou je. kde múzeum bude. Navrhnuté sú Svidník alebo Prešov... Ministerstvo kultúry SR s konečnou platnosťou rozhodne o sídle nového múzea na základe odborných návrhov tak, aby termín 1. 1. 2007 bol dodržaný...“

Nakoniec rozhodnutie ministra kultúry bolo, že Múzeum rusínskej kultúry bude v Prešove. Toto múzeum je samostatnou organizačnou jednotkou Slovenského národného múzea, ako napríklad Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktoré od 1. 1. 2007 na takéto bolo premenované z Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry.

26. februára 2007 v Bratislave bolo výberové konanie na miesto riaditeľa Múzea rusínskej kultúry v Prešove,  ktorého sa zúčastnili dvaja kandidáti. Toto konanie vyhrala PhDr. Oľga Glosíková, DrSc., na 2. mieste skončil Mgr. Ján Kaliňák. Následne víťaz výberového konania dostal dekrét o vymenovaní za riaditeľa Múzea rusínskej kultúry v Prešove s platnosťou od 1. marca 2007.

A takto novou riaditeľkou sa stala bývalá poslankyňa Federálneho zhromaždenia ČSFR a súčasný vysokoškolský pedagóg, ktorý pracuje na Katedre humanitných vied a prednáša rozličné spoločensko-vedné disciplíny na Fakulte výrobných technológií v Prešove Technickej univerzity v Košiciach. Hovorí po rusínsky (čo bolo jednou s podmienok výberového konania), je Rusínkou, rodáčkou s obce Kamienka v okrese Stará Ľubovňa.

Súčasnou hlavnou úlohou prvej riaditeľky Múzea rusínskej kultúry v Prešove je nájsť vhodnú budovu pre nové múzeum.

Nakoniec treba dodať, že funkčné múzeum rusínskej kultúry s galériou – bolo by dosiahnutím jedného s cieľov, ktoré si na začiatku rusínskeho obrodeneckého hnutia v roku 1991 vytýčila pred seba Rusínska obroda na Slovensku.

A.Z., 26.4.2007

 

Rusíni, máme múzeum, ale čo ďalej?

Akosi potichúčky sa zrazu objavilo v médiách meno novej riaditeľky Múzea rusínskej kultúry so sídlom v Prešove. Pracujem v kultúre, umení a v umeleckej edukácii od roku 1976, s pánom Zozuľákom som stál v najrizikovejšom čase „revolúcie“ v procese zrodenia Rusínskej obrody a pod., ale to meno mi v  našej „brandži“ nič nehovorí (vo všetkej úcte k osobe menovanej na post riaditeľa). Áno, bolo to už vtedy, keď mnohí súčasní „štúrovci“ Rusínov čakali „za bukom“, aby nás vo vhodnú chvíľu mohli „povešať za ...“. Úplne súhlasím so slovami biskupa Chautura, ktorý „embriálnym“ historikom, „teológom“, pedagógom a hlavne ambicióznym  „národovcom“-etnobiznismenom v svojej odpovedi na „Otvorený list“ (NN, 13 – 16 / 2007) pravdivo a jasne povedal: „ ...a dnes práve tí politici sa často prezentujú ako veľkí zástancovia menšín“. Áno tí, ktorí majú „krv legionárov“ a za peniaze alebo kariéru sú schopní a ochotní slúžiť „čertu i diablu“. Bodajby nie, pán o. Chautur, však oni dobre vedia  „kde páchne a kde machnúť“. Vedia nielen to, ale sú rokmi zásadami jednej moci vyškolení, ako byť v pozadí, ale ťahať nite a riadiť aj to, ktoré sa zdá, že je riadené niekým iným. Takýto pocit mám aj v súvislosti s výberovým konaním na post riaditeľa nového rusínskeho múzea.

A prečo reagujem? Som autorom koncepcie MMUAW v Medzilaborciach i jeho zakladateľom a pracujem v ňom 16 rokov. Viem, koľko námahy dalo presvedčiť úradníkov na MK SR v čase počiatku MMUAW, aby sme do zriaďovacej listiny mohli legálne uviesť, že múzeum skúma, dokumentuje, odborne spracováva etnografické, národopisné a andragogické záležitosti o etniku pôvodu Andyho Warhola. Teda o Rusínoch. Vedel som aj to, že komplexnejšia vedecká dokumentácia a vôbec výsledky práce v oblasti národopisu, etnografie..., aká je v súvislosti s Rusínmi v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, tu ešte roky rokúce nebude, a preto sme v koncepcii nášho múzea volili takú cestu využitia  tejto problematiky, ktorá by sa viac prikláňala k muzeoedukologickým aspektom (hlavne aktivita), ako  k muzeologickým. Myslím, že to nemusím nikomu viac vysvetľovať. Proste vo Svidníku „trénovali“ tieto aplikované vedné odbory desaťročia, a „objaviť“  teraz po nich  v spomínanej problematike Ameriku je vopred chabé a odpísané citeľným lapsusom. Pätnásť rokov „americko-kanadskou“ metodológiou  hľadanie „znovuzrodenia“ Rusínov je zrejme dobrý etnobiznis (pre pár jednotlivcov), ale celá vedecká základňa rusínskej otázky je stále na základe teórie samých seba nominovaných filológov rusinistiky s veľmi dobrým základom ukrajinistickej a rusistickej filológie a pod., ktorá nemá v podstate reálne základy, „transponovanej“ do rusinistiky ako vedy (?), a tak aj pre prvú  držiteľku vedeckej hodnosti „PhD.“ z rusínskej vedy (vyjadrujem sa na základe témy dizertácie, pretože tá a jej obhájenie je v dokazovaní získania vedeckej hodnosti najdôležitejšia) je nielen obdivuhodné, že to dokázala, ale aj záväzné, čo ďalej a s kým. Voči Dr. Pliškovej, PhD., a jej vedeckému rozmeru na základe certifikátu „PhD.“ nemám výhrady (aj keď môj vedný odbor je trošku iný, no vzdelaním v študijnom odbore(!) ukrajinský jazyk a literatúra sme na tom rovnako), ale neviem si predstaviť následnú ontogenézu problematiky a jej riešenie, ktorú teoreticky pred spoločnou odbornou komisiou obhájila. Nebude to ľahké a zrejme Dr. Plišková, PhD., to aj vie. A vedia to aj odborníci v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

Pretože  veľmi podobne sa mi javí aj nečitateľná následná „ontogenéza“ rusínskeho múzea (po formálnej i obsahovej stránke), osobne mám obavy, že vznik múzea je iba gesto kohosi pre upokojenie iných. Ako muzeológ a muzeoedukológ (ak by niekto o tom sebazadelení pochyboval, téma mojej dizertácie bola  „Umenie, percepcia, sugescia a manipulácie“ s podkapitolou „Práca s umeleckým dielom v múzeách a galériách“,  teda problematika, ktorá pre budúcu existenciu múzeí a galérií je veľmi dôležitá hlavne zo strany zmysluplnej muzeoedukológie) si neviem predstaviť budovanie zbierok, vytváranie edukačnej koncepcie, prezentačnej koncepcie, vedy a výskumu... v múzeu, ktoré na rozdiel od MMUAW začína od nuly, a navýšenie (myslím kvalitatívne) tej nuly  bude veľmi ťažké, pretože „čosi“ podobné, ak nie totožné, už tu funguje desaťročia vo Svidníku (zmena termínov z ukrajinsky na ukrajinsko-rusínsky, rusínsko-ukrajinsky, či rusínsky je iba terminológia v konečnom dôsledku možno iba slovná „hračka“ aj keď vážnosť názvu inštitúcie považujem za dôležité). Nepoznám odborné i manažérske skúsenosti novej riaditeľky Múzea rusínskej kultúry (jej manažérske schopnosti mi verbálne deklaroval iba pán Zozuľák), ale  mám pocit, že tá pani zrejme ani netuší, čo dnes znamená robiť nové múzeum, do čoho ide, ako je „úctivo“ práca takého riaditeľa odmenená a pod. To bola radosť pracovať na takomto poste za komunistov a ešte trochu po „revolúcii“, kedy  zakladať, budovať... sa nie iba sľúbilo, ale aj realizovalo. Už len fakt, že 90% (a zdá sa mi, že som skúpy na percentá) materiálov, artefaktov i umeleckých diel umelcov-Rusínov má podchytené a umenovedne spracované (dokonca viem, že na tom pracoval aj významný rusínsky historik umenia Doc. Grešlík, ArtD.) múzeum vo Svidníku. V prípade, že dôjde k delimitácii artefaktov  a pod. z tohto múzea (momentálne nepoznám právny, ani vedecký argument, ako to urobiť, a poznám obetavosť brániť si svoje zo strany Dr. Sopoligu, DrSc., ktorý vo svojej vedeckej špecializácii patrí k muzeologickým osobnostiam nielen na Slovensku) do zbierok Múzea rusínskej kultúry v Prešove, je nádej, že táto inštitúcia bude ako-tak fungovať. To by bol aj jej odborný základ, pretože artefakty a iný materiál duchovnej i materiálnej kultúry Rusínov je vo Svidníku obdivuhodne vedecky zdokumentovaný a spracovaný. Koniec koncov múzeum „disponuje“ odborníkmi v tejto problematike na Slovensku najvzdelanejšími, čo nie je nič nové, ani prekvapujúce. Akými odbornými kádrami bude disponovať Múzeum rusínskej kultúry v Prešove je už na pani riaditeľke, na ktorú stranu „šľahne“, s kým to bude robiť. 

Sumarizujúc svoje skúsenosti, poznatky i názor (je to môj subjektívny názor a nevnucujem ho nikomu!) mi vychádza najlogickejšie to, čo navrhovala riaditeľka MMUAW Dr. Maďarová, aby sa múzeum, ktoré riadi (MMUAW) premenovalo na „Rusínske múzeum kultúry a umenia Andyho Warhola“ so zriadením sekcie alebo útvaru národopisu a etnografie, teda útvaru v širšom zmysle ako útvar rusínskej kultúry a umenia. Z časti je to už v štatúte MMUAW. No zrejme záujmy sú iné, a tak, slovami Andyho Warhola, možno aj toto múzeum (Múzeum rusínskej kultúry) „ ...bude raz (aspoň) 15 minút slávne“. Alebo skončí delimitáciou ako obyčajný útvar národnostného významu  v komplexe Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Dnes je aspoň „vlk sýty a baran celý“, no zdá sa mi, že systémom „záhuby lastúry“ to skončí iba pri „sýtom vlkovi“.

Napriek môjmu názoru, ktorý sa nezhoduje s postupom vzniku i podobou koncepcie Múzea rusínskej kultúry v Prešove  (apropos, je vôbec voľajaká? Keď sme zriaďovali MMUAW dávali sme návrh koncepcie na konzultácie aj do zahraničia), držím mu palce.

Dr. Michal BYCKO, PhD., hlavný kurátor MMUAW, 26. 4. 2007

 


RUSKÝ KLUB – 1923

 

 

Národná zbierka na záchranu Ruského domu

 

Drahý Rusíni! Drahí bratia a sestry!

 

Obraciame sa na Vás všetkých na Slovensku a za jeho hranicami s prosbou podporiť Národnú zbierku na záchranu Ruského domu v Prešove.

 

Majetok budovy a pozemku Ruského domu na ul. Hlavnej 62 v Prešove, na ktorý sa zbierali naši predkovia a kúpili ho v roku 1925 za sumu 280 tisíc korún českých, dostal sa do rúk hŕstky ľudí neznámych v rusínskej kultúre, ktorí založili nadáciu, a takýmto spôsobom prišli nezaslúžene k ťažko kúpenému majetku Rusínov. Majetok v súčasnosti bol ocenený na 9,5 milióna slovenských korún.

 

Prosíme Vás, aby ste finančne podporili snahu, žeby sme všetkými právnymi zákonmi, ktoré sú v platnosti v Slovenskej republike, dokázali prinavrátiť Ruský dom všetkým Rusínom na Slovensku, aby slúžil na tie ciele, pre ktoré bol kúpený.

 

Budeme vďační za každú korunu od každého Rusína a v Narodnych novînkach a na našej webovej stránke sa objaví meno každého dobrodinca a suma, akou podporil toto prepotrebné dielo.

 

Peniaze môžete posielať na č. účtu: 2625039422/1100,

Tatra banka, a. s., pobočka Prešov.

 

Výkonný výbor Ruského klubu – 1923

 

 

Boj o Ruský dom pokračuje, kto ho vyhrá?

 

Vysloviť sa ku vzniku Nadácie Ruský klub – 1923 v Prešove – to bol hlavný bod členskej schôdze Ruského klubu – 1923, ktorú predseda Mgr. Gabriel BESKYD zvolal na 22. septembra 2006.

 

 

Od posledného stretnutia členov, ktoré bolo 15. júna 2006, sa na svetlo sveta dostali nové fakty, ktoré boli nejasné nielen pre členov RK – 1923 sústredených okolo predsedu Gabriela Beskyda, ale, čuduj sa svete, o stvorení nadácie nevedeli ani samotní členovia druhej skupiny okolo Štefana Sekeráka. Prinajmenšom mal byť o zámere založiť nadáciu napred informovaný aspoň výbor, nehovoriac o tom, že to mali odhlasovať členovia klubu na členskej schôdzi, veď išlo o veľmi závažnú vec, aj ide!

 

V úvode predseda RK – 1923 G. Beskyd informoval prítomných o situácii od poslednej členskej schôdzi. Oznámil taktiež, že od 4. augusta 2006 sú prítomní členovia zase zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR ako právoplatní členovia RK – 1923 a za tento klub sú na Okresnom súde v Prešove tri súdne podania na doterajších samozvaných  členov výboru, ktorí v rámci „demokracie“ si sami uzurpovali právo vlastniť budovu Ruského domu na ul. Hlavnej č. 62 v Prešove  a nakladať s majetkom všetkých Rusínov podľa vlastného uváženia, lepšie povedané, pre vlastný prospech. Obsahom jedného z podaní je  spochybnenie vzniku Nadácie RK – 1923, ktorá, ako sa ukázalo v diskusií, bola vlastne stvorená štyrmi osobami – prof. MUDr. Ing. Konštantínom Barnom, DrCs., Ing. Pavlom Birčákom a Jánom Cimbalom, ktorí tvoria Správnu radu nadácie a správcom nadácie je Štefan Sekerák.

 

Zaujímavá bola diskusia na schôdzi, hlavne vystúpenie doc. Ing. Pavla ŠUŤÁKA, ktorý okrem iného povedal: „Bol som členom RK – 1923 u pána Sekeráka a náhodne som sa dozvedel, že vznikla Nadácia Ruského klubu – 1923 v Prešove. Pomrzelo ma, že ako člen predsa mám právo o tom sa dozvedieť na členskej schôdzi, vysloviť sa k tomu. Vidno, obišli ma, ako aj mnohých iných. Potom som sa začal dozvedať ďalšie divné fakty – bol ukradnutý trezor s financiami, rekonštrukcia Ruského domu sa robila netransparentne. Dovolil som si požiadať o analýzu hospodárenia s financiami Ruského klubu – 1923, lebo som zbadal, že v tom je neporiadok. Výsledok mojej „opovážlivosti“ ma prekvapil: hneď som bol z Ruského klubu – 1923 vylúčený...“ (!!!)

 

Isté začudovanie vyslovil aj pán Štefan KRUŠKO, ktorý je členom RK – 1923 od roku 1991, ale stanovy novostvorenej nadácie od štatutárov RK – 1923 nedostal a tak si ich vyžiadal na Ministerstve vnútra SR. Bol prekvapený ich obsahom a pomrzelo ho, že vlastne ako člen RK – 1923 sám, hoci o tom nevediac, sa pod nich podpísal.

 

Na záver JUDr. Peter KRAJŇÁK skonštatoval, že je potrebné v prvom rade odhlasovať neplatnosť vzniku nadácie, lebo to bude jeden z ďalších krokov, ktoré legálnym a transparentným spôsobom zabezpečia vrátenie Ruského domu do rúk všetkých Rusínov, a nielen malej skupinky „vyvolených“, ktorým sa vidí, že práve oni majú právo na neho. Tak sa aj stalo. Prítomní členovia hlasovaním potvrdili (až na jedného, ktorý sa zdržal hlasovania) neplatnosť vzniku Nadácie Ruský klub – 1923, ktorá bola stvorená bez ich súhlasu.

 

Takže na otázku kto vyhrá boj o Ruský dom chce sa mi odpovedať, že všetci, ktorým o Rusínov ako národnostnú menšinu skutočne ide. Vyhrajú všetci, čo ukážu nielen slovami, ale hlavne vlastnými skutkami, že sú ochotní pomôcť v obrodeneckom procese Rusínov ako národnostnej menšiny. Vyhrajú tí, ktorí sa „neskrývajú poza ploty“, ale sú ochotní komunikovať, vyjasňovať veci argumentmi, hľadať cestu zjednotenia a súladu medzi Rusínmi. Verím, že čas ukáže, kto je kto a komu o čo ide.

 

PhDr. Kvetoslava KOPOROVÁ, členka Ruského klubu – 1923

(Skrátené a upravené A. Z., celý článok pod názvom „Boj o Rus´kyj dim prodovžuje, chto ho vyhrať?“ je možné prečítať v rusínskej verzii našej webovej stránky v rubrike ORGANIZÁCIE – Ruský klub – 1923.)

4. 10. 2006


Vstup do zrekonštruovaného Ruského domu poznačili vášne

 

Prešov - Verejný sľub súčasného správcu prešovského Ruského domu Štefana Sekeráka o tom, že pre verejnosť bude otvorený od polovice mája, sa naplnil. Stalo sa tak po takmer dvojročnej pauze, počas ktorej bol tento kultúrny stánok zatvorený pre rekonštrukciu. Faktom však je, že za otvorením Ruského domu bola predovšetkým iniciatíva Ruského klubu 1923 okolo Gabriela Beskyda s členskou základňou, ktorú neakceptuje novozaložená Nadácia ruského klubu 1923 pod vedením Konštantína Barnu. Nadácia má totiž lukratívny objekt Ruského domu zapísaný na liste vlastníctva a hospodári s financiami z prenájmu priestorov firmám.

Hlavní protagonisti búrlivého vstupu do Ruského domu v Prešove, členov Ruského klubu – 1923 a novinárov 15.5.2006: (zľava doprava) správca Nadácie Ruského klubu 1923 Š. Sekerák, člen dozornej rady P. Birčák a konferanciér stretnutia P. Krajňák, ml.

Foto: A.Z.

Včera do Ruského domu prišla asi tridsiatka Rusínov očakávajúc, že idú na kultúrne podujatie pri príležitosti otvorenia domu. Vstup do priestorov bol však poznamenaný vášňami, ktoré vyústili do hádky. Žiadne podujatie sa nekonalo a ani nebolo v pláne. Na novinárske otázky o tom, aký majú plán činnosti a podujatí, štatutári nevedeli odpovedať. Stretnutie bolo napokon len o tom, že sa obe strany navzájom napádali a obhajovali platnosť ustanovujúcich schôdzí a členskej základne dvoch existujúcich Ruských klubov 1923. Mimochodom, Ruský klub (RK) 1923 okolo Konštantína Barnu a Štefana Sekeráka podal žalobu na Okresný súd v Prešove a žiadal o potvrdenie neplatnosti členskej schôdze a predsedníctva G. Beskyda. Na dvoch vytýčených pojednávaniach sa však nezúčastnili a napokon žalobu stiahli.

Problém nevyriešených vzťahov preto poznamenal atmosféru stretnutia. Reakcia neprišla ani na návrh člena RK 1923 okolo Beskyda Petra Krajňáka, ktorý navrhol, aby bola Nadácia Ruského klubu zrušená, aby predsedovia oboch členských základní odstúpili, zjednotili sa a hlasovali za nového predsedu. "Sme jednoznačne proti tomu, aby Nadácia ďalej fungovala, lebo vznikla na základe svojvôle štyroch ľudí. Navrhujem, aby sa správcom Ruského domu stal Michal Hudák, ktorý tu roky pracoval, má skúsenosti aj rešpekt verejnosti," prehovoril P. Krajňák. Odporcovia však o návrhu odmietli diskutovať. Naopak. Pavol Birčák zastupujúci Nadáciu a druhý tábor Rusínov zdôraznil, že jej zrušenie neprichádza do úvahy. "Nadácia vznikla aj preto, aby si prívrženci Beskyda neprivlastnili tento majetok. Ničím sa o vrátenie Ruského domu nezaslúžili a vysúdená je zatiaľ len jedna tretina majetku, o dve tretiny ešte budeme bojovať na súde," tvrdil P. Birčák. Odpovedi na otázky o tom, či súhlasia so zvolaním oboch členských základní a hlasovaní o novom predsedovi sa vyhýbal.

Namiesto príjemného stretnutia či plánovania aktivít sa v sále ozýval krik a piskot, ktorý napokon nepriniesol žiadny výsledok. Oba tábory Rusínov nenašli spoločnú reč. Stíchli iba na malú chvíľu, keď prehovoril Michal Hudák. "Prežil som od roku 1954 v Ruskom dome veľa rokov, intenzívne som v ňom pracoval od roku 1970. V klubovej a inej kultúrnej činnosti sa tu realizovali moji synovia a deti mnohých našich priateľov. Teraz sa pred nimi hanbím a cítim sa nepríjemne, keď zisťujem, že ma niekto odstrkuje. Čakal som, že sa zjednotia rozumní ľudia a budú zveľaďovať dom, na ktorý sa poskladali naši predkovia, že bude slúžiť všetkým," povedal so dojatím v hlase. Pripomenul tiež, že podľa jeho predstavy by sa Ruský dom v rámci Prešovského kraja mal stať akýmsi metodickým centrom a mal by pôsobiť medzinárodne, teda aj pre krajanov vo svete.

Jeho názor podporili aj iní účastníci. "Schádzali sme sa tu ako študenti Ruského gymnázia, dokonca aj po revolúcii v roku 1989, ale už dlho sa tu nič nedialo. Pre nás je tento dom kultúrnym stánkom porovnateľným s PKO," reagovala na udalosti Oľga Kollárová. Georgi Bobák a jeho manželka Mária sa priklonili k jej názoru a želajú si, aby bol tento dom kultúrnym strediskom pre Rusínov bez rozdielu a aby im nikto nediktoval kto tam môže vstúpiť a kto nie. "Sme za zjednotenie klubov a demokratické vedenie. Maďari sa vedia spojiť, aj Rusnaci by mali ťahať za spoločný povraz," dodala Mária Bobáková. Stretnutie však potvrdilo, že realita je celkom odlišná a problém ostal otvorený.

Anna KOŠUTHOVÁ


15. máj 2006 – deň otvorených dverí Ruského domu v Prešove?

 

 

Na tlačovej besede s novinármi v Prešove 27. apríla 2006 Štefan Sekerák z Nadácie Ruského klubu – 1923 ako vlastníka Ruského domu na ul. Hlavnej 62 v Prešove okrem iného povedal, že „dvere do Ruského domu sú všetkým otvorené“. Ale tak v skutočnosti posledné roky väčšinou vyzerajú „otvorené“ dvere Ruského domu pre ľudí – zatvorené na dva zámky.

Uvidíme, ako to bude  15. mája 2006, keď na otvorenie zadného traktu  Ruského domu boli ním pozvaní všetci, aj novinári ?!


Prečo je Ruský dom zatvorený a ako sa stal majetkom nadácie?!

 

To boli dve hlavné otázky, ktoré rezonovali na tlačovej besede, ktorú v zasadačke Krajskej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove zvolali členovia Ruského klubu – 1923 (predseda Mgr. Gabriel Beskyd) na 27. apríla 2006, konkrétne jej iniciátor Fedor Vico.

 

Hlavných aktérov –  Fedora Vica, JUDr. Petra Krajňáka, Ing. Demetra Kriška, Mikuláša Ľaša a Štefana Sekeráka privítal a predstavil moderátor tlačovej besedy Peter Krajňák, ml., ktorý taktiež privítal prítomných členov novinárskej obce. Potom ako prvý vystúpil tajomník Ruského klubu – 1923 D. Kriško, ktorý v krátkosti oboznámil novinárov s históriou RK – 1923 a Ruského domu v Prešove, ktorého vlastníkom bol práve RK – 1923. Potom upozornil na skutočnosť, že už štyri roky  je Ruský dom zatvorený pre jeho rekonštrukciu, čo je „výmysel“ Š. Sekeráka. Na to informoval novinárov, že teraz sa tento dom stal ešte viac nedostupným pre verejnosť, lebo sa stal majetkom štyroch ľudí, ktorí na čele s MUDr. Ing. Konštantínom Barnom, DrSc. založili Nadáciu Ruského domu – 1923, čím porušili platné stanový Ruského klubu – 1923. F. Vico pripomenul, že keď pre rusínsky magazín Slovenskej televízie chceli pred rokmi natočiť príspevok o Ruskom dome, tak sa do neho nedostali, lebo bol zatvorený a vtedy bol ešte majetkom mesta. Keď bol vrátený pôvodnému vlastníkovi (Ruskému klubu – 1923) tento dom, zase je stále zatvorený. Teraz fakticky existujú dva Ruské kluby – 1923, dva ich výbory a stav je bezvýchodiskový a najhoršie na tom je to, že Ruský dom neslúži svojmu účelu – kultúrno-osvetovej činnosti hlavne pre Rusínov prešovského regiónu, načo bol aj samotnými Rusínmi v roku 1925 kúpený. P. Krajňák informoval o právnych aspektoch prechodu majetku Ruského domu na nadáciu a následne jeho zápisu do katastra nehnuteľnosti už na nového vlastníka – nadáciu. Zdôraznil, že súčasné vedenie Ruského klubu – 1923 na čele s G. Beskydom, ktorého najnovšie stanovy boli zaregistrované na MV SR 3. apríla 2006, súdnou cestou napadne vklad majetku – budovy Ruského domu na ul. Hlavnej 62 v Prešove a priľahlý k tomu pozemok – do vlastníctva Nadácie Ruského klubu – 1923, ako aj založenie samotnej nadácie, ktorá vznikla účelovo, špekulatívne, bez vedomia členskej základne RK – 1923. Pripomenul, že prvé porevolučné stanovy Ruského klubu – 1923 nadviazali na pôvodné stanovy z roku 1923 a v nich sa jasné hovorí, že Ruský dom ma slúžiť na rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti medzi Rusínmi, ktorí sa korunka ku korunke skladali na tento dom a ani sa im nesnívalo, čo sa stane s ním v roku 2006. Podpredseda RK – 1923 M. Ľaš zdôraznil, že Rusíni sa 40 rokov nemohli hlásiť k svojej rusínskemu národnosti a ničomu rusínskemu, 40 rokov sme nemali prístup do Ruského domu. Po revolúcií v roku 1989 sme sa nádejali, že sa vrátime do svojho Ruského domu, ale staré sily, súdne prieťahy a ľudia, čo sa dostali do čela RK – 1923 pod vedením Š. Sekeráka, izolovali sa a ani len členské schôdze dlhé roky nezvolávali, čo spolu malo za následok, že Ruský dom ostával naďalej pre Rusínov zatvorený. Preto iniciatívna skupina členov RK – 1923 9. apríla 2005 zvolala mimoriadnu členskú schôdzu RK – 1923, na ktorej sa prítomní jednomyseľne postavili zato, aby vedenie na čele s Š. Sekerákom bolo odvolané. Potom nastal kolobeh schôdzi jednej a druhej skupiny a schvaľovanie vždy nových a nových stanov RK – 1923, ale Ruský dom bol stále zatvorený, preto sme tam chceli vstúpiť už aj násilím. No dom je naďalej zatvorený pod zámienkou, že naďalej prebieha jeho rekonštrukcia, ale koľko už stála finančných prostriedkov, nech to zdokumentuje, ak vôbec môže, pán Sekerák, ktorý stále vedie túto rekonštrukciu. Člen výboru RK – 1923 P. Krajňák, ml. navrhol, že treba obe skupiny spojiť na jednom sneme a pokračovať v diele našich predchodcov, veď sa nemôže ignorovať historická kontinuita. Uviedol aj príklad, ako sa nedávno chceli dostať do Ruského domu, ale keď sa o tom dozvedel p. Sekerák, tak hneď odišiel z Ruského domu a uzamkol ho bez vysvetlenia. Vystupujúci novinárom ukázal aj kópiu svojej žiadosti o prijatie za člena Ruského klubu – 1923, ktorú poslal p. Sekerákovi 18. mája 2005, ale nedostal na to žiadnu odpoveď od neho. Až keď sa jej osobne domáhal, tak dostal odpoveď od p. Sekeráka, že jeho žiadosť dostali, ale on nemôže byť prijatý do klubu, lebo je ich nepriateľ. Takže, ako vidieť, výbor RK – 1923 pod vedením Š. Sekeráka nepotrebuje nových členov, nechce do Ruského domu pustiť ani Spolok rusínskej mládeže Slovenska, tak aká je potom jeho perspektíva?!

 

 

Niektorí hlavní aktéri tlačovej besedy v zasadačke KO Slovenského syndikátu novinárov v Prešove 27. apríla 2006: (zľava doprava) Mikuláš Ľaš, Demeter Kriško, Peter Krajňák a Štefan Sekerák.

 

Tieto vystúpenia boli vecné a bez urážok a invektív. Pravým opakom bolo vystúpenie Š. Sekeráka, ktorý začal urážať a napádať spomenutých predrečníkov a jeho nesúrodé vystúpenie bolo bez akejkoľvek priamej odpovede na nastolené otázky predrečníkov a novinárov. Ani na jednu otázku neodpovedal priamo a konkrétne, len stále veci zahmlieval, hoci akoby sa snažil vysvetliť a ospravedlniť hlavne najzávažnejšiu skutočnosť – zriadenie Nadácie Ruského klubu – 1923 a prevod majetku Ruského klubu – 1923 (Ruský dom a k tomu náležitý pozemok) na túto nadáciu, ktorá, ako aj jej majetok, je v rukách štyroch osôb, a nie troch, ako sme doposiaľ vedeli. Uviedol, že na čele nadácie je Konštantín Barna a ďalšími členmi sú Pavel Birčak, Ján Cimbala a on. Jedným z „vrcholov“ jeho vystúpenia bolo, keď na nástojčivú otázku novinárov, načo boli použité finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, ktoré sú súčasťou Ruského domu, odpovedal, že hlavná časť ide na súdne spory. A teraz ukázal na mňa a povedal: „Aj na súdnu žalobu tu proti Zozuľákovi za jeho článok o nadácii a za hanobenie takej významnej osobností, akou je pán Konštantín Barna, v jeho smradľavých novinách sme dali 18 tisíc korún...“ Novinári si to poznamenali a tento fakt sa objavil aj v tlači a elektronických  médiách. Takže teraz ja môžem žalovať Š. Sekeráka za urážku Narodnych novînok (Народных новинок) а mám na to 15 svedkov, prítomných na tlačovej besede!!! Zaiste si každý vie predstaviť lepšie využitie finančných prostriedkov, veď súčasný výbor Ruského klubu – 1923 pod vedením Š. Sekeráka nepripravil ani jedno národnostné kultúrno-osvetové či vzdelávacie podujatie. Chválil sa cudzím perím, že pripravili tri vedecké semináre!? Ale hneď mu bolo odpovedané, že tieto pripravil Mgr. Gabriel Beskyd, ktorý je na čele terajšieho vedenia Ruského klubu – 1923, stanovy ktorého boli zaregistrované 3. 4. 2006. Dalo by sa ďalej hovoriť, čo všetko vyšlo z úst p. Sekeráka, ale škoda priestoru na to. Spomeňme na záver aspoň niektoré perličky:

 

  1. Uviedol, že ich klub má vyše 24 tisíc členov!!! (pozn. autora: Toľko sa prihlásilo k rusínskej národností pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2001 na Slovensku, avšak naisto to prehnal, žeby toľko Rusínov výbor RK – 1923 pod vedením p. Sekeráka prjal do svojho „elitného“ klubu?!)

  2. Ďalej pred novinármi povedal, že majetok ich nadácie bude slúžiť národu (pozn. autora: Je to pekné prehlásenie, ale zatiaľ v skutočnosti slúži štyrom členom vedúceho orgánu Nadácie Ruského klubu – 1923, v najlepšom prípade výboru jeho Ruského klubu – len na ich schôdze, ale hlavne jemu samotnému, lebo sa tu „zabýval“ ako vo vlastnom dome.)

  3. Bombasticky taktiež prehlásil, že dvere do Ruského domu v Prešove sú otvorené pre všetkých. Avšak na priamu otázku jedného z novinárov, či majú tam prístup aj títo páni za vrch stolom (pozn. autora: F. Vico, P. Krajňák, D. Kriško, M. Ľaš a P. Krajňák, ml.) odpovedal: „Nie, títo tam nemajú prístup, lebo sú našimi nepriateľmi“!!!

  4. Zaujímavé bolo, keď novinári stále opakovali otázku, že kedy vlastne Ruský dom už bude otvorený pre verejnosť, odpovedal „pritlačený k múru“: „15. mája 2006 bude otvorený zadný trakt Ruského domu pre verejnosť, vítaní ste tam aj Vy, prítomní novinári“. Ti odpovedali, že zaiste tam v ten deň prídu! (pozn. autora: Len p. Sekerák zabudol povedať „otváraciu“ hodinu!)

  5. Na samotný záver to najlepšie: Š. Sekerák na koniec svojho „skvelého“ vystúpenia poprosil: „Prosím Vás, prítomní novinári, aby ste z tejto tlačovej besede nič neuverejňovali“. (pozn. autora: Veď potom, načo bola táto tlačová beseda?! Veď p. Sekerák priamo vyzýva, aby si novinári neplnili svoju povinnosť a nerobili svoju prácu – informovať verejnosť! Mal by si stáť za každým svojim slovom, aj keď nie vždy je to slovo múdre, potom by sa nemusel báť, že dačo z toho uverejnia novinár:. Ako sa mal možnosť  p. Sekerák presvedčiť, v ďalších dňoch novinári nevyslyšali jeho prosbu, ani ja nie. A neumlčí ma ani prípadné súdne pojednávanie proti mne...)

 

Alexander ZOZUĽÁK,

fotografie autora


Ruský dom - príčina sváru Rusínov

PREŠOV 27. apríla (SITA) Ruský dom, nehnuteľnosť na Hlavnej ulici číslo 62 v Prešove, má dvoch majiteľov. Tvrdia to zástupcovia dvoch nezmieriteľných rusínskych národnostných združení Nadácie Ruský klub 1923, ktorého predsedom je Konštantín Barna a združenia Ruský klub 1923, na čele ktorého stojí Gabriel Beskyd. Rozpory medzi skupinami tej istej národnostnej menšiny viedli k tomu, že budova Ruského domu je štyri roky neprístupná pre verejnosť.

Kľúče od lukratívnych priestorov v centre mesta vlastí Nadácia, ktorá tu podľa tvrdenia jedného z jej členov Štefana Sekeráka robí rekonštrukciu. Ako uviedol na dnešnej tlačovej besede Peter Krajňák, ktorý zastupuje Ruský klub 1923 a presadzuje aj záujmy najpočetnejšej rusínskej kultúrno-spoločenskej organizácie Rusínskej obrody na Slovensku, svoje práva si budú uplatňovať súdnou cestou. Urobíme všetky právne kroky, ktoré sú možné podľa našich zákonov, aby sme Ruský dom dostali späť, prehlásil Krajňák.
Súdiť sa chce aj Nadácia. Ako uviedol na dnešnej tlačovej besede Sekerák, vysúdiť chcú aj ďalšie pozemky a nehnuteľnosti v susedstve, ktoré podľa jeho tvrdenia patria k Ruskému domu. Podávajú tiež podnet na súd proti autorovi článku Ako traja ruskí bohatieri okradli rusínsky národ Alexandrovi Zozuľákovi, ktorý v rusínskom jazyku vyšiel v Národných novinách 12. apríla tohto roku. Sekerák nazval toto periodikum smradľavými novinami, ktorých úlohou je očierňovať ich.
Sekerák na tlačovej besede rezolútne odmietol akúkoľvek spoluprácu so svojimi odporcami. Dal však verejný prísľub, že Ruský dom sprístupnia 15. mája a k dispozícii pre rusínsku verejnosť bude jeho zadný trak. Podľa Sekeráka je záujmom Nadácie rozvíjať vzdelávacie aktivity, ale v súčasnosti sa investuje hlavne do súdov a na rekonštrukciu budovy. Ich protichodná strana Ruský klub 1923 sa hlási k pôvodným zámerom Ruského domu, na ktorý sa od roku 1923 skladali gréckokatolícki veriaci na čele s blahoslaveným biskupom Petrom Pavlom Gojdičom. Chceme sprístupniť jeho priestory svojim členom počas celého roka a mienime tu rozvíjať kultúrnu činnosť Rusínov v mene tých, ktorí sa na tento stánok poskladali, uviedol Krajňák. Kým Ruský klub 1923 sa môže preukázať svojou členskou základňou, Nadácia Ruský klub 1923 sa odvoláva na tisícky členov, ktorými sú všetci Rusíni roztrúsení po svete.


Spor o lukratívny objekt Ruského domu graduje  

 

Prešov - Ruský dom, nehnuteľnosť na Hlavnej ulici číslo 62 v Prešove, má dvoch majiteľov. Tvrdia to zástupcovia dvoch nezmieriteľných rusínskych

národnostných združení (s rovnakým názvom), Ruského klubu - 1923, na čele ktorého stojí Gabriel Beskyd, a Ruského klubu - 1923 pod vedením Štefana Sekeráka. Posledne menovaný klub totiž založil Nadáciu Ruského klubu - 1923, ktorého predsedom je Konštantín Barna. Tá si dala na list vlastníctva v katastri nehnuteľností zapísať objekt Ruského domu ako svoje vlastníctvo. V tej chvíli sa spor medzi oboma skupinami tej istej národnostnej menšiny vyostril.

 

Lukratívne priestory Ruského domu sú pre verejnosť nedostupné už najmenej dva roky a v súčasnosti disponuje kľúčmi od brán Nadácia, ktorá tu podľa tvrdenia Štefana Sekeráka robí rekonštrukciu. Ako pre Korzár uviedol Peter Krajňák, ktorý zastupuje "Beskydov" Ruský klub - 1923 a presadzuje aj záujmy najpočetnejšej rusínskej kultúrno-spoločenskej organizácie Rusínskej obrody na Slovensku, svoje práva si budú uplatňovať súdnou cestou. "Urobíme všetky právne kroky, ktoré sú možné podľa našich zákonov, aby sme Ruský dom dostali späť," prehlásil Krajňák.

 

Spochybnil platnosť členskej schôdze, po ktorej vznikol Ruský klub - 1923 pod vedením Sekeráka. Odôvodnil to tým, že táto skupina ignorovala, respektíve nevyžiadala si stanovisko už existujúceho združenia, ktoré uznáva ako predsedu G. Beskyda a dala sa na Ministerstve vnútra SR zaregistrovať pod rovnakou hlavičkou.

 

Súdiť sa chce aj nadácia. Podľa Š. Sekeráka ide o pozemky za Ruským domom, na ktorých je v súčasnosti piváreň vo vlastníctve spoločnosti Jednota, ale aj ďalšie pozemky a nehnuteľnosti v susedstve. Podávajú tiež podnet na súd proti autorovi článku pod názvom "Ako traja ruskí bohatieri okradli rusínsky národ" Alexandrovi Zozuľákovi, ktorý v rusínskom jazyku vyšiel v Národných novinách 12. apríla tohto roku. Sekerák verejne označil toto periodikum za noviny, ktorých úlohou je očierňovať nadáciu. Jedným dychom však dal verejný prísľub, že Ruský dom verejnosti sprístupnia 15. mája. Ako tvrdí Sekerák, záujmom nadácie je rozvíjať vzdelávacie aktivity, ale v súčasnosti investujú čas aj peniaze do súdov a rekonštrukcie interiéru.

 

Pôvodný Ruský klub - 1923 sa hlási k zámerom predchádzajúcich generácií, ktoré organizovali zbierku na kúpu Ruského domu. Do nej prispeli Rusíni - gréckokatolícki veriaci, krajania žijúci v USA a najväčšiu sumu daroval blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič. "Chceme nielen sprístupniť tieto priestory svojim členom počas celého roka, ale aj rozvíjať kultúrnu činnosť Rusínov v mene tých, ktorí sa na tento stánok poskladali. Tiež zanechať dedičstvo budúcim generáciám tak, ako to urobili naši rodičia," uviedol Krajňák.

 

Faktom totiž je, že kým Ruský klub - 1923 s predsedom G. Beskydom sa môže preukázať svojou členskou základňou, ich protipól a Nadácia Ruský klub - 1923 sa odvoláva síce na údajne širšiu členskú základňu, ale roztrúsenú po celom svete. V spore nehrajú úlohu len dva tábory Rusínov. V hre je predovšetkým hodnota lukratívneho objektu a nájomné od dvoch prevádzok, ktoré podnikajú v prenajatých priestoroch.

Anna KOŠUTHOVÁ


Zaoberali sa veľmi vážnou situáciou

 

8. apríla 2006 v Prešove-Solivare sa uskutočnilo zasadnutie výboru Ruského klubu – 1923 (RK – 1923), ktoré viedol predseda Mg. Gabriel Beskyd.

 

Výbor sa zaoberal veľmi vážnou situáciou, ktorá z viny negatívneho prístupu bývalého predsedu RK – 1923 Štefana Sekeráka má za následok komplikovaný právny stav, ktorý je spojený s nezákonným disponovaním s Ruským domom zo strany spomínaného Š. Sekeráka, ako aj finančným hospodárením, riešením súdnych sporov, požiadavkou na užívanie pivničných priestorov Ruského domu zo strany VD Jednota COOP Prešov, ale hlavne s realizáciou kultúrneho a národnostného poslania Ruského klubu – 1923. Osobitne bol prediskutovaný  spôsob prevzatia Ruského domu právoplatným vedením na čele s predsedom Gabrielom Beskydom. Podľa rozhodnutia výboru RK – 1923, požiadavky Jednoty COOP budú riešené po prevzatí Ruského domu formou osobného rokovania za účasti vybraných členov RK – 1923 a predstaviteľov Jednoty COOP s cieľom, aby bola dosiahnutá mimosúdna dohoda.

JUDr. Peter KRAJŇÁK


Ako „štyria muškatieri“ „okradli“ rusínsky národ?

 

Jednoducho a v rámci zákonov našej „deravej“ legislatívy. O čom je reč? O troch „muškatieroch", ktorí boli, ako je to v románe Alexandra Dumasa, v skutočnosti štyria. A títo špekulanti chceli vybabrať s novým vedením Ruského klubu – 1923, ale „vybabrali“ so všetkými Rusínmi v prešovskom regióne, „vybabrali“ s celým rusínskym národom. Zaiste sa teraz „v hrobe obracajú“ tí Rusíni, ktorí zložili vlastné peniaze, aby mohli kúpiť budovu na ul. Masarykovej, teraz Hlavnej 62, v Prešove pre potreby rozvoja kultúrno-národnostného života Rusínov v prešovskej oblasti, aby v tejto budove mohol byť Ruský (rozumej – rusínsky) dom pre Rusínov.

 

Treba veriť, že títo „vítečníci“ budú raz za svoje hriechy pykať. Aspoň by mali, keď je vyššia moc. Nemôže si každý robiť, čo chce! Ale za príkladmi netreba ďaleko chodiť, stačí sledovať správy v rozhlase a televízii, čítať noviny a časopisy, tam sa dozvieme, že všetko je možné na tom Slovensku. A keď si hocičo môžu dovoliť niektorí poslanci Národnej rady SR, niektorí členovia vlády SR alebo čelní politici na Slovensku ako reprezentanti obyvateľov-voličov Slovenska, prečo by si niečo podobné nemohla dovoliť štvorica „čertov v baraňom kožuchu“. Tak by sa dalo obrazne povedať o štyroch tiež ľuďoch – ŠTEFANOVI SEKERÁKOVI a JÁNOVI CIMBALOVI z Prešova, KONŠTANTÍNOVI BARNOVI a PAVLOVI BIRČÁKOVI z Košíc, ktorí ešte ako právoplatní členovia Ruského klubu – 1923 založili NADÁCIU RUSKÉHO KLUBU – 1923. A aby ju mohli založiť, museli v hotovosti zložiť pol milióna korún  a do zálohy dali majetok Rusínov prešovskej oblasti, a to budovu Ruského domu v Prešove a veľký pozemok s ním spojený (podľa súdneho odhadcu v celkovej hodnote 9,5 milióna Sk). A túto nadáciu potom legálne zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR a po jej registrácii, ako vlastníci v štyroch osobách, dali tento majetok zapísať na nový subjekt – Nadáciu Ruského domu – 1923 do katastra nehnuteľného majetku v Prešove. A tým neporušili zákon, ale štyria ľudia bez hanby a svedomia „okradli“ všetkých Rusínov.

 

Keď dopoludnia 10. apríla 2006 prišlo súčasné vedenie Ruského klubu – 1923 na čele s Gabrielom Beskydom na Okresný súd v Prešove, tam sa dozvedelo, že Štefan Sekerák stiahol žalobu na neho ohľadom právoplatnosti mimoriadnej schôdzi RK – 1923 z 9. apríla 2005. A prečo by sa aj naťahoval s niekým, keď „má vo vrecku“ majetok a môže si s ním robiť, čo chce, aj s tromi „štatistami“: zajtra tento majetok môže predať za niekoľko miliónov korún, alebo napríklad zoberie si úver z banky na takých „maličkých“ desať miliónikov a zaručí sa za neho väčším majetkom novej nadácie. A keď nebudú splácať tento úver „štyria muškatieri“, nič sa nestalo: od nich zoberú budovu Ruského domu a pozemok k tomu, ale desať miliónikov by im zostalo!!!

 

Takže, ako vidieť,  všetko je možné a niektorí ľudia sú aj všetkého schopní, dokonca možno aj spokojne spia. No na každého raz dôjde! Aspoň treba v to veriť, lebo inak nemá význam dačo robiť, trápiť sa na tomto svete. A tak sa splnili ich slová, že „nepotrebujú členstvo, nepotrebujú rozvíjať nijakú kultúrno-osvetovú a kultúrno-národnostnú činnosť medzi Rusínmi a pre Rusínov, oni potrebujú hlavne biznis“. A teraz všetkým ukázali, ako sa to robí. Bravo, bravo „molodcy“, lem tak ďalej, možno, že skoro „predáte všetkých Rusínov“, ako ste si „privlastnili“ ich majetok. Veď vy „ste už ich predali“, a sami sa tak „zapredali“!!!

Alexander ZOZUĽÁK


RUSÍNSKA OBRODA NA SLOVENSKU

 

KONAL SA 10. SNEM RUSÍNSKEJ OBRODY NA SLOVENSKU

 

Na čele ROS – staronový predseda

Vladimír Protivňák

 

V sobotu 11. októbra 2008 sa v Bardejovských Kúpeľoch konal jubilejný 10. snem Rusínskej obrody na Slovensku (ďalej ROS). Presne 52 z celkového počtu 56 pozvaných delegátov zo všetkých miestnych a okresných organizácií ROS z celého Slovenska hodnotilo dva roky činnosti tejto najstaršej ponovembrovej rusínskej organizácie na Slovensku. Správu o činnosti ROS predniesol súčasný predseda Vladimír Protivňák, ktorý bol do funkcie zvolený na 9. sneme ROS, konanom v marci 2006 vo Svidníku. Hospodárenie organizácie vyhodnotil predseda dozornej rady Ing. Pavol Dupkanič, ktorý konštatoval vyrovnané hospodárenie a kvalitatívne zlepšenie práce jednotlivých zložiek ROS.

Po vecnej diskusii a štvorhodinovom maratóne schvaľovania zmien stanov /došlo napr. k zrušeniu pojmu okresná organizácia ROS/, vyvrcholil snem vo večerných hodinách voľbou nového predsedu, ktorý povedie Rusínsku obrodu podľa novoprijatých stanov v najbližšom trojročnom období. O post predsedu ROS sa uchádzali dvaja kandidáti, súčasný predseda Rusínskej obrody Vladimír Protivňák z Medzilaboriec a súčasný predseda Okresnej organizácie ROS vo Svidníku Mgr. Ján Kaliňák. Pri svojom príhovore k delegátom snemu Ján Kaliňák hovoril o ozdravení rusínskeho národného života v rámci ekonomických aktivít a novom prístupe k riadeniu Rusínskej obrody na báze trhovo-podnikateľských aktivít. Vladimír Protivňák vo svojom vystúpení vyzval k pokračovaniu začatej práce v súčasnom riadení a smerovaní Rusínskej obrody s cieľom byť úspešný pri sčítaní ľudu v roku 2011.  

V tajnom hlasovaní dali delegáti prednosť istote a ocenili doposiaľ vykonanú prácu vedenia ROS a do čela organizácie opätovne zvolili Vladimír Protivňáka (1952) z Medzilaboriec, ktorý je zamestnancom Mestského úradu v Medzilaborciach. V. Protivňák dostal 42 hlasov, J. Kaliňák 9 hlasov delegátov. Novozvolený výkonný výbor, ktorý rovnako vzišiel z tajného hlasovania a je riadiacim orgánom ROS, bude mať mimo predsedu osem členov, pričom výber kandidátov bol robený na základe regionálneho princípu. Jednotlivé rusínske regióny budú vo VV ROS reprezentovať do najbližšieho snemu v roku 2011 títo členovia: Ing. Andrej Pavličko /Bardejov/, Peter Štefaňák /Bratislava/, Bc. Silvia Lysinová /Prešov-Košice/, Mgr. Miroslav Kerekanič /Humenné/, Ing. Vladislav Višňovský /Medzilaborce/, Vlasta Ocetníková /Snina/, Mgr. Štefan Zima /Stará Ľubovňa/ a Ing. Miron Krajkovič /Svidník/. V ďalšom volebnom období nebudú pracovať vo Výkonnom výbore ROS, nakoľko sa vzdali možnosti kandidovať, jeho dlhoroční funkcionári ako RSDr. Ivan Bandurič z Bardejova a Ing. Ján Lipinský z Bratislavy. Členkou VV ROS nebude ani doterajšia tajomníčka ROS Mgr. Teodózia Lattová a PaedDr. Alexander Fecura z Humenného.   

Dozorná rada, ktorá bola rozšírená na päť členov, bude pracovať v zložení: Ing. Ján Dopirjak, Mgr. Teodózia Lattová, Ing. Ján Magura, Viera Juríčová a Anna Kováčová. Prvé zasadnutie novozvolených orgánov Rusínskej obrody, ktoré sú zoskupené do Koordinačného výboru sa konalo v nedeľu v Chmeľovej.

Za prioritné do najbližšieho volebného obdobia označili delegáti snemu posilnenie činnosti regionálnych štruktúr ROS, otázku rusínskeho vysielania Slovenského rozhlasu a aktivizáciu rusínskeho obyvateľstva pred blížiacim sa sčítaním ľudu v roku 2011.

Mgr. Peter KRAJŇÁK, Prešov

20. 10. 2008

 

 

Budú mať Rusíni svoje múzeum?!

 

12. – 14. októbra 2006 vo Svidníku bola spoločensko-vedecká konferencia pod názvom Chronológia histórie a kultúry Rusínov na Slovensku, organizátorom ktorej bola Rusínska obroda na Slovensku (ROS) Okresná organizácia ROS vo Svidníku. Konferencia sa zamerala na dva vážne problémy Rusínov, ktoré sa od vzniku Rusínskej obrody ešte doteraz nepodarilo zrealizovať, a to zriadenie materských škôl s výchovným jazykom rusínskym a zriadenie Múzea rusínskej kultúry vo Svidníku. Ako nám povedal autor a organizátor projektu Mgr. Ján Kalyňák a vyplynulo to aj z vystúpení jednotlivých účastníkov konferencie, o škôlky s výchovným jazykom rusínskym je záujem a podľa kompetentných z odboru školstva Krajského úradu v Prešove by bola možnosť ich zriadiť. Z druhej strany je potrebné pripraviť metodický materiál pre učiteľky a pod. Je tu veľa problémov, ktoré treba vyriešiť, povedal J. Kalyňák. Dodajme ale, že zatiaľ sa na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove nepripravujú učiteľky pre rusínske materské školy. Nie je tam doteraz otvorená trieda s vyučovaním rusínskeho jazyka. Ako sa potom bude profesionalizovať práca s rusínskymi deťmi?..

Mgr. Ján Kalyňák, autor projektu a hlavný organizátor konferencie za Rusínsku obrodu na Slovensku.

Fotka: M. Dronov

Záver k vystúpeniam lektorov ohľadom chronológie histórie a kultúry Rusínov a zriadenia múzea rusínskej kultúry urobil PhDr. Alexander Duleba, CSc. z Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave, ktorý moderoval druhý deň konferencie. V ňom nechýbali také dôležité otázky, ako: potreba zbaviť sa mytológie, legiend o pôvode Rusínov a dobe ich vzniku, teritoriálna otázka Rusínov, či sa dá odtrhnúť múzeum Rusínov na Slovensku od Rusínov iných štátov, keď datujeme politickú históriu Rusínov od 40. rokov 19. storočia, ako to bude s cirkevnou históriou, ktorá je omnoho strašia a iné...

V diskusii odzneli otázky, že čím sa bude odlišovať rusínske múzeum od už existujúceho Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku, že je potrebné rozmýšľať o trojrozmerných artefaktoch,.. o tom ako netreba zabúdať  na knižnú literatúru, noviny, časopisy, významné osobnosti Rusínov, ako kvalifikovať pravoslávnu cirkev na Slovensku, ktorá sa neidentifikuje, alebo len veľmi málo, ohľadom národnosti Rusín, na rusínsko-ukrajinské vzťahy v minulosti a rád iných.

Za organizáciu takej konferencie treba realizátorov pochváliť, hoci nás zamrzela oficiálna slovenčina Rusínov pri rokovaní. Či sa veci v dvoch oblastiach – rusínskych materských škôl a múzea rusínskej kultúry pohnú ďalej, ukáže čas. Ako nám povedal J. Kalyňák, „lepšie by bolo, keby múzeum rusínskej kultúry bolo vo Svidníku, kde je aj Galéria Dezidera Millýho, ako keby malo byť niekde inde, napríklad v Prešove...“ (Pozn. autorky: Je tu možno aj ďalšia alternatíva – Ruský dom v Prešove, ktorý v dnešnej dobe stojí ladom a neplní národnostno-kultúrnu misiu všetkých Rusínov.) A čo sa týka chronológie histórie a kultúry Rusínov na Slovensku, jej vypracovanie – to je dlhodobý proces, ktorý sa neskončí tak skoro. Všetci sme jeho účastníkmi.

PhDr. Mária MAĽCOVSKA

(Preložené, skrátené a upravené A. Z., celý článok pod názvom „Buduť matî Rusîny svij muzej?!“ si môžete prečítať v rusínskej verzii našej webovej stránky, v rubrikách ISTORIJA a ORGANIZACIJI – Rusîn´ska obroda na Sloven´sku.)

25. 10. 2006

 


 USKUTOČNIL SA MIMORIADNY SNEM RUSÍNSKEJ OBRODY NA SLOVENSKU

Chcú prehĺbiť kontakty s Rusínmi a rusínskymi organizáciami

 

25. marca 2006 sa vo Svidníku  uskutočnil 9. snem Rusínskej obrody na Slovensku (ROS). Snem bol zvolaný v termíne o vyše šesť mesiacov skôr ako sa mal pôvodne konať, pretože  doterajšia predsedníčka ROS Anna Kuzmiaková sa vzdala svojej funkcie.

 

Do Svidníka prišlo takmer 50 účastníkov snemu, z toho boli 23 delegáti s právom hlasovania, zvolených svojimi okresnými a miestnymi organizáciami. Na úvod zasadnutia si jeho účastníci uctili minutou ticha pamiatku zosnulého významného predstaviteľa Rusínov na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle, bývalého predsedu ROS, dramaturga Divadla A. Duchnoviča – Vasiľa Turoka. Zasadnutie snemu viedol člen Výkonného výboru (VV) ROS Ján Lipinský. V zastúpení predsedníčky ROS A. Kuzmiakovej, ktorá sa zo zdravotných príčin nemohla snemu zúčastniť, predniesol Správu o činnosti ROS od posledného snemu člen VV ROS Ivan Bandurič. Správu o činnosti Dozornej rady (DR) ROS predniesol jej predseda Pavol Dupkanič. Ako vyplynulo z ich referátov, ROS dosiahla v poslednom čase v niektorých oblastiach úspechy, no niektoré zámery sa nepodarilo naplniť. Týka sa to najmä oblasti riadiacej a organizátorskej, pravidelnosti zasadania VV a Koordinačného výboru (KV) ROS, evidencie členskej základne, rozširovania vyučovania rusínskeho jazyka a kultúry na základných a stredných školách, skvalitnenia rozhlasového a televízneho vysielania v rusínskom jazyku, ale aj oblasti financovania kultúrnych aktivít ROS a využívania grantových programov MK SR. Delegáti schválili Programové ciele ROS do roku 2011, kedy sa uskutoční sčítanie obyvateľstva SR. Jednou zo závažných úloh v činnosti ROS bude vyriešenie požiadavky na zriadenie Múzea rusínskej kultúry na Slovensku. Delegáti snemu vo svojich diskusných príspevkoch vyslovili tiež požiadavku prehĺbenia kontaktov s Rusínmi a rusínskymi organizáciami v zahraničí, ale často znela aj kritika slovakizácie liturgických obradov v rusínskych farnostiach a protirusínskych postojov Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove. Delegáti kriticky hodnotili aj súčasnú situáciu okolo Ruského domu v Prešove a navrhli riešiť tento stav zvolaním spoločnej členskej schôdze členov Ruského klubu – 1923 zo strany Štefana Sekeráka a zo strany Gabriela Beskyda.

 

Po obedňajšej prestávke sa uskutočnila voľba nového KV ROS, VV ROS a predsedu ROS. Členmi KV RO sa stali zástupcovia okresných a miestnych organizácií ROS, ako aj zástupcovia niektorých existujúcich rusínskych organizácií na Slovensku. Za nového predsedu ROS bol zvolený Vladimír Protivňák z Medzilaboriec-Vydrane. S prevahou hlasov získal dôveru delegátov snemu pred druhým kandidátom na funkciu predsedu – Milošom Strončekom zo Svidníka. 54-ročný V. Protivňák je rodákom z Vydrane,  pracuje ako samostatný referent na organizačnom odbore MsÚ

v Medzilaborciach a je dlhoročným predsedom prípravného výboru Festivalu kultúry a športu v tomto meste. Za členov VV ROS boli zvolení: Teodózia Lattová z Prešova, Ján Lipinský z Bratislavy, Miroslav Kerekanič z Humenného, Štefan Zima zo Starej Ľubovne, Vlasta Ocetníková zo Sniny a Miron Krajkovič zo Svidníka. Za predsedu DR ROS bol zvolený Pavol Dupkanič z Medzilaboriec. Osobitným bodom programu mimoriadneho snemu bolo schválenie zmeny Stanov ROS, podľa ktorej miestne a okresné organizácie budú mať právnu subjektivitu. Na sneme bolo rozhodnuté, že sídlom ROS ostáva Prešov. V Prešove ostáva aj sídlo redakcie InfoRusína s tým, že Anna Kuzmiaková bola do konca júna 2006 poverená vedením redakcie. Po uplynutí tejto doby bude v zmysle stanov  vypísané výberové konanie na funkciu šéfredaktora. Na záver snemu predseda návrhovej komisie Alexander Fecura z Humenného prečítal uznesenie.

 

Treba veriť, že ciele a úlohy, ktoré boli prediskutované a prijaté na tomto sneme, budú aj v reálnom živote rusínskeho hnutia a najmä na prospech Rusínov žijúcich na Slovensku splnené.

Dr. Peter KRAJŇÁK


Aby naša práca bola kvalitnejšia a prinášala úžitok Rusínom

 

● Na mimoriadnom 9. sneme Rusínskej obrody na Slovensku (ROS) 25. marca 2006 vo Svidníku vypočuli ste si (rozhovor sa vedie s novým predsedom ROS – Vladimírom PROTIVŇÁKOM) Správu o činnosti ROS a iné vystúpenia delegátov a hostí snemu, tak isto aj pred týmto snemom či po ňom mohol ste sa aspoň čiastočne oboznámiť s prácou ROS. Takže, podľa Vás, aké sú najväčšie problémy či nedostatky v súčasnej činnosti ROS?

 

– Podľa dostupných informácií, ktoré som získal na sneme ROS vo Svidníku, prečítaných správ

 a pozícií delegátov snemu javí sa mi situácia v našej organizácii veľmi kritická. Všetko nasvedčuje tomu, že jej činnosť neprebiehala pravidelne, jej hodnotenie nebolo kolektívne a urobilo sa veľa chýb, hlavne v spolupráci s inými rusínskymi organizáciami a inštitúciami. Zmeniť tento nedobrý trend nás teraz bude stáť veľa námahy a síl. Podrobnú analýzu týchto nedostatkov a slabých miest v práci ROS urobil na sneme v Správe Dozornej rady ROS Pavel Dupkanič, preto sa k nim nebudem vracať (pozn. red.: Myslíme si, že bolo by to zaujímavé pre našich čitateľov, lebo na sneme bol len veľmi úzky okruh ľudí – delegátov a hostí), lebo budú predmetom zasadnutia Výkonného výboru (VV) ROS, z ktorého vzídu konkrétne uznesenia do budúcnosti.   

 

S prvou otázkou je spojená aj druhá, v ktorej by ma zaujímalo čo všetko chcete urobiť v najbližšom čase a čo v ďalšej budúcnosti, aby činnosť ROS napredovala, stala sa kvalitnejšou a aké ste v tomto smere vytýčili pred seba a organizáciu hlavné ciele?

 

– Lepšie by bolo položiť otázku, čo urobia orgány ROS pod novým vedením. Treba povedať, že ja ako predseda môžem mať tie najlepšie stanovené ciele, ale pokiaľ sa nestanú aj cieľmi novozvolených funkcionárov VV ROS a predsedov okresných a miestnych organizácií (OO a MO) ROS, s podporou ktorých počítam pri ich presadzovaní v regiónoch Slovenska, kde žijú Rusíni, potom sám neurobím toho veľa. Čaká nás neľahká práca, ktorá vychádza zo súčasného stavu, v ktorom sa dnes nachádzame. Ciele, ktoré budú vytýčené pred nošou organizáciou, by som rozdelil na krátkodobé, ktoré je potrebné splniť v tomto roku a medzi ne patria hlavne vnútorné organizačné otázky, a to: zasadnutia orgánov ROS robiť systematicky a pravidelne riešiť dôležité otázky; spresniť evidenciu členskej základne organizácie, prehodnotiť aktivity MO a OO ROS s cieľom oživiť aktivitu medzi obyvateľmi; vytvoriť ďalšie fungujúce organizácie v obciach a pomôcť im v ich činnosti; prácu zamerať na komunikáciu s mladými ľuďmi za pomoci atraktívnych foriem práce, o ktoré by mali záujem; dobre pripraviť odborné sekcie (komisie) s ľuďmi, ktorí sa v konkrétnej problematike dobre orientujú a na základe ich návrhov urobiť koncepciu práce na najbližšie roky a do roku 2011, kedy bude najbližšie sčítanie obyvateľov Slovenska.

 

Z dlhodobých cieľov v prvom rade chcem spomenúť tieto: upriamiť pozornosť na školstvo a vzdelávanie detí a mládeže, komunikovať a spolupracovať s Oddelením rusínskeho jazyka a kultúry Ústavu regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, učiteľmi a riaditeľmi materských, základných a stredných škôl, centrov voľného času a základných umeleckých škôl a zainteresovať ich do rusínskeho hnutia; v oblasti kultúry podchytiť záujem o kultúru zdola, stavať naďalej na tradíciách a významných podujatiach s cieľom ich metodického a programového skvalitnenia; nadviazať kontakty a rozvinúť spoluprácu so Spolkom rusínskej mládeže Slovenska, hľadať spoločné postupy v činnosti; v každom prípade sa musí viac vedieť o práci ROS, vystupovať a konať v záujme všetkých, hľadať spoločnú reč o tom, čo nás spája a nevybíjať energiu na konflikty a nedorozumenia. Je potrebné prehodnotiť úroveň práce redakcie InfoРусин, hľadať aktuálnosť, nastoliť pravidelnosť a vyššiu kvalitu vydaní s cieľom zainteresovať čitateľa a zvýšiť počet predplatiteľov. Riešiť problémy vnútri ROS, komunikovať s organizáciami a spolkami v rámci Slovenska, činnosť rozvíjať na širšej platforme tak, aby sa stala kvalitnejšou a bola na úžitok všetkým Rusínom. Spolupracovať s ďalšími organizáciami a inštitúciami na Slovensku a hľadať možnosti prehĺbenia vzájomných vzťahov s Divadlom A. Duchnoviča v Prešove, Múzeom moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach, Prešovským samosprávnym krajom, Hlavnou redakciou národnostno-etnického vysielania Slovenského rozhlasu v Košiciach, národnostným vysielaním pre Rusínov v Slovenskej televízii a pod.

 

● V článku P. Krajňáka o 9. sneme ROS sa píše, že Vaša organizácie chce prehĺbiť kontakty s Rusínmi a rusínskymi organizáciami v zahraničí. Môžete to konkretizovať? A čo spolupráca s rusínskymi organizáciami na Slovensku, ktorých je 12?

 

– Spolupráca s rusínskymi organizáciami v y zahraničí existuje a prebieha na poli kultúrnom, športovom a spoločenskom, hlavne s Poľskom a Srbskom. Len je potrebné dať ju na náležitú platformu a rozvíjať ju tiež s inými štátmi, najbližšie s Ukrajinou. Spolupráca s ďalšími rusínskymi organizáciami na Slovensku nemá zatvorené dvere, pokiaľ sa nájde ochota ich predstaviteľov hľadať spoločné riešenia problémov a ďalšieho napredovania.

 

● Taktiež by nás zaujímal Váš pohľad na pozastavenie členstva ROS vo Svetovom kongrese Rusínov a odchod jej predstaviteľa zo Svetovej rady Rusínov ako výkonného orgánu SKR, ako aj Vaše stanovisko vo vzťahu k vstupu ROS do Asociácie rusínskych organizácií na Slovensku, ktorá sa formuje podľa vzoru Podkarpatska a Maďarska, kde už takého asociácie majú, lebo v budúcnosti sa stanú členmi SKR.

 

-- Pozastavenie členstva vo Svetovom kongrese Rusínov považujem za veľký nedostatok v našej práci, veď ROS tak stratila zastrešenie svetovým orgánom, ktorý vznikol na prvom kongrese v Medzilaborciach. Celá problematika členstva vo SKR a Asociácii rusínskych organizácií na Slovensku bude nastolená na zasadnutí Výkonného a Koordinačného výboru ROS, kde by mal byť prijatý ďalší postup, takže teraz sa bližšie k tomu ešte nemôžem vyjadriť.

 

● Pred 9. snemom ROS po dlhých rokoch stagnácie a faktickej nečinnosti Miestnej organizácie ROS v Medzilaborciach sa jej činnosť obnovila, uskutočnili sa prvé stretnutia a schôdze. Môžete o tom poinformovať čitateľov, ako to je a ktorí ľudia sa aktivizujú, aby Vaša Miestna organizácia ROS nadviazala na bývalú jej činnosť v Medzilaborciach?

 

-- Koncom roka 2005 sa obnovila činnosť Miestnej organizácie ROS v Medzilaborciach, boli zvolené aj jej náležité orgány – výbor MO a Dozorná rada MO ROS, ktoré rozvíjajú aktívnu činnosť medzi sympatizantmi, medzi študentmi vo folklórnom súbore Kamjana, pri vystúpeniach na spoločenských a kultúrnych podujatiach. V plnej príprave je 44. ročník Festivalu kultúry a športu v Medzilaborciach, prezentácia projektu Warhol City – spojeného so zmenou imidžu mesta – v Novom Sade v Srbsku. Veríme, že sa nám podarí zorganizovať rusínsky majáles a o ďalších aktivitách sa čitatelia včas dozvedia.

 

● Nakoniec, myslíte si, že nové zloženie Výkonného a Koordinačného výboru ROS je schopné urobiť krok dopredu a zaktivizovať celkovú činnosť ROS v rozličných sférach kultúrno-národnostného, spoločenského alebo školského života Rusínov Slovenska?

 

– Keby som neveril, že môžeme urobiť krok dopredu a zaktivizovať celkovú činnosť našej organizácie, nemohol by som sa dať na túto náročnú prácu. Verím tomu, že postupne vynikne tím ľudí dobrovoľníkov a platených, ktorí sa spoločne so mnou popasujú s problémami Rusínov a preto všetkých v tom zmysle vyzývam k spolupráci.

 

Je možné povedať, že ciele a úlohy, ktoré vytýčil pred seba a Rusínsku obrodu na Slovensku nový jej predseda Vladimír Protivňák a vezme sa za ich realizáciu s novými výkonnými orgánmi ROS a v spolupráci ďalšími rusínskymi organizáciami, korešpondujú s našimi, lebo všetkým nám na prvom mieste by malo ležať na srdci, že to čo v rusínskom hnutí robíme, má byť vždy na úžitok Rusínom, nie naopak. Uvidíme, čo sa podarí urobiť novému predsedovi a novým orgánom ROS po 100 dňoch „vlády“, veď toľko času voliči dávajú každej novej vláde, aby sa ukázala, čoho je schopná, aby vyštartovala...

Rozprával sa Alexander ZOZUĽÁK


SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RUSÍNSKYCH ORGANIZÁCIÍ

 

Zаsadnutie predstaviteľov SARO

 

14. februára 2011 v učebni Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila sa schôdza Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO).
Hlavnými bodmi tohto zasadnutia boli:
1. Prijatie nových členských organizácií do SARO, a to Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku a Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska, čím sa SARO rozrástla a v súčasnosti má 8 členských organizácií.
2. Kontrola uznesenia z poslednej schôdze SARO.
3. Іnformácie o činnosti jednotlivých členských organizácií SARO.
4. Іnformácie o zrealizovaných a pripravovaných aktivitách k sčítaniu obyvateľstva k 21. máju 2011.
5. Voľba nového 3-členného výkonného výboru SARO v zložení: Alexander Zozuľák (predseda), Gabriel Beskyd (podpredseda) a Alica Wietzoszewová (pokladníčka).
6. Voľba novej 3-člennej revíznej a kontrolnej komisie SARO v zložení: Peter Krajňák st., Ivan Rusinko a Anna Plišková.
7. Voľba 4 delegátov za SARO nа 11. zasadanie Svetového kongresu Rusínov 17. – 19. júna 2011 v Budapešti v zložení: Gabriel Beskyd, Ján Kaliňák a Miroslava Dzubová (nahradníci Zdenka Citriaková a Marta Sušková).
8. Prijatie uznesenia zo schôdze SARO.

 

Účastníci členskej schôdze Slovenskej asociále rusínských organizácií 14. 2. 2011 v Prešove
Účastníci členskej schôdze Slovenskej asociále rusínských organizácií 14. 2. 2011 v Prešove.

 

20.2.2011


SPOLOK RUSÍNSKYCH SPISOVATEĽOV SLOVENSKA

 

Schôdza rusínských spisovateľov
14. februára 2011 v zasadačke rektora Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutočnila schôdza Spolku rusínských spisovateľov Slovenska (SRSS).
Boli zhodnocené tri minuloročné projekty spolku – Literárny seminár, Literárna súťaž a Rusínsky literárny almanach). Boli vyslovené návrhy aj na aktivity a projekty v tomto roku. Jedným z bodov bolo hlasovanie za zmenu Literárnej súťaže SRSS na ten ktorý rok o Súťaž o Literárnu cenu Márie Maľcovskej, významnej rusínskej spisovateľky, ktorá nás opustila navždy v minulom roku. Jedným z bodov bolo prijatie 4 nových členov spolku: K. Morochovičovej-Cvik, I. Melničákovej, P. Jalča a A. Wietoszewovej. Dôležitým bodom bolo hlasovanie za vstup SRSS do Slovenskej asociácie rusínských organizácií, čo bolo väčšinov hlasov schválené. Posledným bodom bolo doplnenie výboru SRSS J. Kudzejom a A. Wietoszewovou.
Na koniec schchôze spolku bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov na rok 2011.

 

Predsedníčka Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska (SRSS) K. Koporová vedie členskú schôdzu spolku. • Časť členov SRSS počas schôdze 14. 2. 2011 v Prešove.

20.2.2011

 


 

RUSÍNSKE KULTÚRNE A VEDECKÉ ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE

 

Česká republika, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina, USA


ČESKÁ REPUBLIKA

Společnost Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi

Petrohradská 9

101 00 Praha 10


CHORVÁTSKO

Društvo „Rusnak“

(Spoločnosť „Rusnak“)

Bana J. Jelinčića 1

32 229 Petrovci


KANADA

Rusyn Society of Nort Amerika

(Spoločnosť Rusínov Severnej Ameriky)

1596 Strasburg Road

Kitchener, Ontario N 2R 1E9

 

World Academy of Rusyn Culture    www.rusyn.org

(Svetová akadémia rusínskej kultúry)

c/o Norstone Corporation – The Exchange Tower

130 King Street West, Suite 1800 – PO Box 427

Toronto, Ontario M5X 1E3


MAĎARSKO

Hodinka Országos Ruszin Értelemségi Egyesület

(Spoločnosť rusínskej inteligencie A. Hodinku)

Rákoczi út. 69.III.52

1081 Budapest

 

Magyarországi Ruszin Tudományos Intézet

(Rusínsky vedecký inštitút v Maďarsku)

Költő ut. 2-4a ép. I/7

1121 Budapest XII

 

Magyaroszági Ruszinok Szervezete

(Organizácia Rusínov Maďarska)

Budapesti u. 54

2040 Budaörs

 

Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék

(Katedra ukrajinskej a rusínskej filológie)

Bessenyеi György Tanárképző Föiskola

Sóstói út. 31/6

4400 Nyíregyháza


NEMECKO

Deutsch-Ruthenische Freundschaft

(Spoločnosť nemecko-rusínskeho priateľstva)

Trauenseestrasse 13

81241 München


POĽSKO

Fundacia Rutenika

(Nadácia „Rutenika“)

ul. Ponikowskiego, 12b

00-707 Warszawa

 

Kierunek języka rusinsko-lemkowskiego

(Oddelenie rusínsko-lemkovského jazyka)

Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej

Ul. Studenska 5

31-116 Kraków

 

Stowarzyszenia Łemkow

(Spoločnosť Lemkov)

Zofii Kossak 5-6

59-204 Legnica

 

Stowarzysenie „Ruska Bursa“

(Spoločnosť „Ruska Bursa“)

ul. Sienkiewicza 28

38-300 Gorlice


RUMUNSKO

Uniunea Culturalǎ a Rutenilor din România

(Kultúrna spoločnosť Rusínov Rumunska)

B-dul. N. Bǎlcescu, nr. 5, bl. 3, sc. G, apt. 2

2700 Deva jud. Hunedoara


SLOVENSKO

Akadémia rusínskej kultúry v Slovenskej republike

Duchnovičovo nám. 1

081 48 Prešov

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča

Jarková 77

080 01 Prešov

 

Rusín a Ľudové noviny

Duchnovičovo nám. 1

081 48 Prešov

 

Rusínska obroda

Levočská 9

080 01 Prešov

 

Ruský dom

Hlavná 62 

080 01 Prešov

 

Ruský klub – 1923

Hlavná 62

080 01 Prešov

 

Spolok Alexandra Duchnoviča

Hlavná 62 

080 01 Prešov

 

Spolok rusínskej mládeže Slovenska

Duchnovičovo nám. 1

081 48 Prešov

 

Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska

Olivová 13

813 01 Bratislava 37

 

Svetové fórum rusínskej mládeže

Duchnovičovo nám. 1

081 48 Prešov

 

Svetový kongres Rusínov

Duchnovičovo nám. 1

081 48 Prešov

 

Spolok sv. Jána Krstiteľa

Gréckokatolícky farský úrad

Kpt. Nálepku 36

068 01 Medzilaborce

 

Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity

Oddelenie rusínskeho jazyka a kultúry

Nám. Legionárov 3

080 01 Prešov

 

Združenie inteligencie Rusínov Slovenska

Pribišova 8

841 05 Bratislava 4


SRBSKO A ČIERNA HORA

Katedra za rusinski jazik i književnost

(Katedra rusínskeho jazyka a literatúry)

Filosofski fakultet

Stevana Vusića 24

21000 Novi Sad

 

Dom kulturi

(Dom kultúry)

Rusinska 75

25 233 Ruski Krstur

 

Družstvo za ruski jazik i literaturu

(Spoločnosť rusínskeho jazyka a literatúry)

Vojvode Putnika 2

21000 Novi Sad

 

Ruska Matka

(Ruská matka)

Maršala Tita 59

25233 Ruski Krstur

 

Ruski narodni teater Petro Riznić Djadja

(Rusínske národné divadlo „Ďaďa“)

Rusinska 75

25 233 Ruski Krstur


UKRAJINA

Інститут карпатознавства

(Inštitút karpatistiky)

Užhorodská národná univerzita

Univerzitná 14

88 000 Užhorod

 

Общество Aлександра Духновича

(Spoločnosť Alexandra Duchnoviča)

Pravoslávne nab. 20

88 018 Užhorod

 

Общество Карпатськых Русинів

(Spoločnosť karpatských Rusínov)

 Kriničná 7

88 000 Užhorod

 

Русинське науково-освітнє товариство

 (Rusínská vedecko-osvetová spoločnosť)

Univerzitná 14

88 000 Užhorod


USА

Carpatho-Rusyn Research Center, Inc.

(Karpatskorusínske výskumné centrum)

7380 SW 86 Lane

Ocala, Florida 344476

 

Carpatho-Rusyn Society

(Karpatskorusínska spoločnosť)

125 Westland Road,

Pittsburgh, Pennsylvania 15217

 

Lemko Association

(Asociácia Lemkov)

555 Provinceline Road-Box 156

Allentown, New Jersey 08501

 

Rusin Association

(Rusínska asociácia)

1817 – 121st Ave NE

Blaine, Minnesota 55449