info@rusynacademy.sk

         
 

Akadémia

Akcie

Andy Warhol

Аrchitektúra

Asociácia

Cirkev

Dedina

Divadlo

Etnografia

Film

Fotografia

Geografia

História

Hudba

Internet

Jazyk

Kongres

Literatúra

Mesto

Mládež

Ocenenia

Organizácie

Politika

Rozhlas

Spev

Sponzorstvo
Štipendia
Televízia
Tlač
Výtvarníctvo
Vzdelávanie

 

 

KARPATSKÁ RUS

 

Karpatská Rus – územie historicky osídlené karpatskými Rusínmi. Zaberá približne 18 000 štvorcových kilometrov pozdĺž južných a čiastočne severných svahov východných Karpát, tiahne sa približne na úseku 375 km od riek Poprad a Dunajec na západe k hornému toku Tisy a Ruskovej na východe. V súlade so súčasnými hranicami, toto teritórium je dnes rozdelené medzi Poľskom, Slovenskom, Ukrajinou a Rumunskom (neveľké územie). Karpatská Rus sa delí na štyri regióny, pomyselné hranice ktorých tvoria štáty, v ktorých sa nachádza Lemkovina (Poľsko), Prešovsko (Slovensko), Podkarpatsko (Ukrajina) a Maramureš (Rumunsko).

 

Všeobecná predstava o Karpatskej Rusi a jej územnom rozšírení sa menila. V priebehu XIX. storočia vedci v Ruskom impériu (Jakyv Holovackyj, 1875; Ivan Filevyč, 1895; Fedir Aristov, 1916) uvažovali, že Karpatská Rus zahŕňa „obývané Rusmi“ územia Rakúskeho cisárstva, čiže celú východnú Halič a južnú Bukovinu, ako aj Uhorskú Rus, čiže Podkarpatskú Rus a Prešovskú Rus v Uhorsku). Už v 1850 rusínsky historik Andrij Deško rozumel pod termínom Karpatská Rus teritórium, ktoré zaberá len obývané Rusínmi zeme v Uhorskom kráľovstve (Podkarpatská Rus a Prešovská Rus). Ale pred 1. svetovou vojnou karpatorusínski politickí lídri v petícii, ktorú podali spolu s mapou na posúdenie Parížskej mierovej konferencii (1919) upresnili, že Karpatská Rus označuje Podkarpatsko, Prešovsko a Lemkovinu (až po rieku San) na severných svahoch Karpát.

 

                                                                                  Paul Robert MAGOCSI