Hlavný bod riešenia SRR – Stanovisko k Deklarácii Snemu podkarpatských Rusínov

 

 

Druhý deň (5. februára) členovia SRR začali prehliadkou impozantnej budovy rumunského parlamentu, megalomanskej stavby, ktorú začal stavať diktátor Čavšesku a ktorá je najväčšou budovou v Európe a druhov na svete, po americkom Pentagone. Velikánske sály obložené rôznofarebným mramorom, drahým drevom a zlatými ozdobami udivili všetkých. Po prehliadke členovia SRR boli pozvaní do centrálnej lóže Dolnej poslaneckej komory parlamentu, ktorá práve v tom čase zasadala. Predsedajúci vyzval prítomných poslancov privítať čestných hostí, čo poslanci urobili povstaním a aplauzom. Prehliadka parlamentu sa skončila prehliadkou expozície parlamentného múzea.

Potom členov SRR prijal predseda Dolnej komory poslancov rumunského parlamentu Bogdan Olteanu, ktorý sedel vedľa predsedu SRR Paula Roberta Magocsiho. Obidvaja sa vzájomne informovali o svojej práci. Pán Olteanu hovoril o rumunskom parlamente, v ktorom sú zastúpené aj národnostné menšiny žijúce v Rumunsku, kde rusínsku menšinu zastupuje predseda Kultúrneho spolku Rusínov Rumunska Dr. Gheorghe Firczak. P. R. Magocsi informoval hostiteľa o práci Svetového kongresu Rusínov a jeho výkonného orgánu – Svetovej rade Rusínov. Pán Olteanu na záver zaželal Rusínom veľa úspechov v ich národnostnom snažení nielen v Rumunsku, ale aj vo svete a potešil ho darček v podobe rumunskej verzie knihy P. R. Magocsiho – POPORUL DE NICIUNDE: Istorie în imagini a rutenilor cartpatici (Národ znikadiaľ: ilustrovaná história karpatských Rusínov).

Potom nasledovala prezentácia spomenutej publikácie P. R. Magocsiho v klube poslancov parlamentu, kde boli prítomní predstavitelia národnostných menšín zastúpených v rumunskom parlamente, ako aj iní oficiálni hostia, členovia SRR, čelní predstavitelia Kultúrneho spolku Rusínov Rumunska a rusínskych folklórnych súborov. Na úvod prezentácie vystúpil poslanec parlamentu za Arménov – Varujan Pambuccian. S obšírnou recenziou publikácie o histórii Rusínov vystúpil známi rumunský historik, predseda filiálky Rumunskej akadémie v Kluži – akademik Camile Mureşanu. Vystúpil aj kvestor Dolnej komory poslancov rumunského parlamentu a predseda Zväzu Rusov-Lipovanov Miron Ignat, predseda Ústavného súdu Rumunska Ioan Vida, ako aj vydavateľ tejto knihu  Valerij Paďak, CSc. A ako to býva zvykom, na záver vystúpil samotný autor, akademik Paul Robert Magocsi. Celú prezentáciu viedol poslanec parlamentu a člen SRR za Rusínov Rumunska – Dr. Gheorghe Firczak. Prezentácia sa  skončila bohatým kultúrnym programom, v ktorom vystúpili členovia rusínskych folklórnych súborov: Lastivočka z Dermaneştu, Kolosok z Bystrého, Holubok z Peregu Mare a speváčka Dana Sagin zo Sučavy. Všetkých prítomných ich vystúpenie veľmi potešilo a nás hlavne ten fakt, že sme tam videli toľko mladých Rusínov, ktorí sa zapájajú do rusínskeho hnutia. V mladých je naša perspektíva, a to nielen v Rumunsku.

Vo večerných hodinách bolo oficiálne zasadnutie Svetovej rady Rusínov ako hlavnej časti trojdenného programu v Bukurešti. V jeho programe boli takéto body: kontrola uznesení z posledných dvoch zasadnutí SRR v Sighetul Marmaţiei a Krakove v roku 2007, prerokovanie stavu platenia  členského v SKR, osadenie pamätnej tabule v Sighetul Marmaţiei, listu ohľadom hlavného rabína Užhorodu (ktorého dom niekto podpálil), návrhu Stanoviska SRR k Deklarácii Snemu podkarpatských Rusínov, výroby rusínskych oficiálnych zastav, prípravy na sčítanie obyvateľstva v rokoch 2010-11, ako aj prípravy 10. Svetového kongresu Rusínov v Srbsku a Chorvátsku v roku 2009. Potom sa diskutovalo o rôznom, ďalej nasledovalo jednohlasné prijatie, po malých zmenách, Stanoviska SRR k Deklarácii Snemu podkarpatských Rusínov a prijatie uznesenia. (Najzávažnejšie body Doplnku k Deklarácii Snemu podkarpatských Rusínov, Stanovisko k týmto dokumentom a Vyhlásenie M. Almašiho k Deklarácii najdete na našej webovej stránke po rúsínsky, ak si kliknete na rubriku TLAČ, „Народны новинкы“ č. 5 – 8 / 2008).

Posledný deň v Bukurešti (6. február 2008) členovia SRR navštívili centrum Zväzu Rusov-Lipovanov, kde ich prijal predseda zväzu Miron Ignat. Pán Ignat nám predstavil svojich spolupracovníkov, urobil nám prehliadku ich budovy a modlitebne, lebo Rusi-Lipovania sú starovercami a starý obrad dodržiavajú doposiaľ. Tam sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o histórii a súčasnosti tohto nemalého etnika v Rumunsku. Predseda SRR P. R. Magocsi našich hostiteľov informoval o hlavnej činnosti svetovej organizácie Rusínov a ich výkonného orgánu. Deň sa zavŕšil prehliadkou expozície Múzea rumunského výtvarného umenia v bývalom paláci rumunského kráľa.

Celý pobyt členov Svetovej rady Rusínov v Bukurešti bol nielen pracovný, ale aj odpočinkovo-poučný, lebo mnohí z nás v Bukurešti boli prvýkrát.