WARHOL a BROGYÁNYI – V RÍME

 

Ďalšia téma kurátorského výstavného projektu zámerne korešponduje so samotným prostredím Ríma či talianskymi dejinami umenia tým, že súčasťou expozície bude aj popredná Warholová téma „Art from Art“ s dielami, ktoré sú Warholovou pop-artovou výtvarnou interpretáciou konkrétnych diel starých talianských majstrov. K tejto sérií patrí napríklad suita Zvestovanie, ale aj  Mona Lisa a Posledná večera, ktoré sú inšpirované Leonardom da Vincim. Tému uzatvára portfólio Svätá Apolónia, ktorú Warhol vytvoril podľa predlohy Piera della Francesca z roku 1470. Séria desiatich obrazov pod názvom Ladies and Gentleman bude reprezentovať Warholov akčný prístup k výtvarnej tvorbe, keďže séria bola vytvorená vďaka fotografickým záberom náhodných ľudí, ktorí sa pred Warholovým objektívom menili na rôzne pre nich slávne osobnosti. Napriek tomu, že Warholom vytvorené diela komunikujú vizuálne jednoduchým jazykom, ich obsahový sujet ja však  často preplnený skrytými implikáciami, prepracovanou logickou štruktúrou výtvarnej výpovede. Ak sa pozeráme na zvädnuté čierno biele kvety, tak pre Warhola to nie sú iba čierno-biele kvety, ale napríklad aj ním získaný religiózny kód od jeho matky Júlie, že všetko sa raz rozplynie, telo zostarne, farby sa stratia, ale istá spirituálna linka ostane, premení sa v inú substanciu krásy a získa jemu veľmi blízky náboženský atribút duše. Tento model premýšľania reprezentuje na výstave portfólio desiatich obrazov už vyššie spomínaných čierno bielych kvetov „Flowers ( Black and White )“, málo známych na výstavách, o to však zaujímavejších svojim odkazom. Tematicky na portfólio Flowers ( Black and White ) nadväzujú už práce primárne sa dotýkajúce témy smrti, či už v sérii Lebky, alebo v podobe suity Elektrické kreslo. Je potrebné zdôrazniť, že témy kvetov a smrti boli pre Andyho Warhola jednými z centrálnych, keďže sa počas života k ním niekoľko krát vracal. Ich prezentácia na výstave v Ríme ideovo vychádza z faktu, že tento rok sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia Andyho Warhola a budúci rok si pripomenieme nedožitých 80 rokov. Výstava bude teda konceptuálne reagovať na tieto fakty aj cez výstavné riešenie expozície, ktorá bude apelovať aj na rusínsky pôvod a rodinu Andyho Warhola. Súčasťou budú cenné artefakty ako krstná košielka Andyho Warhola, sväte písmo písané v staroslovienčine, ručne kolorovaná rodinná fotografia Júlie Warholovej, ale aj napríklad Andyho úmrtný list či artefakty ako jeho originálny walkman, fotoaparat či slnečné okuliare, čiže predmety týkajúce sa jeho života ako aj tvorby.

Z Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa do priestoru Palazzo Incontro dostane vyše 145 umeleckých diel a artefaktov. Táto kolekcia diel bude doplnená kompletným portfóliom Cambpell´s Soup II., ktoré môžeme považovať za akúsi „hymnu“ pop-artu, pretože práve týmto dielom Warhol ikonizoval a atestoval každodenné produkty spoločnosti do galérijných priestorov ako umelecké dielo. Portfólio bude zapožíčané na výstavu z majetku Slovenskej národnej galérie v Bratislave a ku kurátorskému tandemu sa pripojí Katarína Bajcúrová.

Paralelne prebiehajúcou výstavou popri Andymu Warholovi bude výstava Daniela Brogyanyiho, umelca, ktorý na Slovensku najmarkatnejsie posunul tendencie pop-artovej tvorby kreatívnym presahom do takzvaného postpop-artu. Odráža sa to najmä v tom, že prekračuje pop-artovú ideu Andyho Warhola vtlačiť do banality vážnosť a dôstojnosť tým, že vkladá v rámci post pop-artu do vážnosti  banalitu a morbídnosť. Samozrejme, prekračovanie prostého umeleckého odkazu prostredníctvom dotvorenia či reinterpretácie nie je vecou novou, no v  prípade Brogyányiho je to novosť v intencii hľadania nových paralel a podobnosti, v intencii hľadania percipienta, ktorý taktiež hľadá a dáva umeniu ten potrebný a nevyhnutný moment neustálej nepriehľadnosti a kreatívnej nedokončenosti.

Výstava V talianskej metropole širokospektrálne postihne variabilitu tém ako aj kontext Warholovej práce v intenciách jeho umeleckej misie v mantineloch pop-artu a prostredníctvom Brogyanyiho tvorby poukáže na kreatívne prekračovanie tejto misie už ale v mantineloch postpop-artu. Výrazne tiež predstaví Andyho Warhola ako osobnosť, ktorej korene siahajú do malej dedinky Miková na východnom Slovensku, rodiska jeho rodičov.

Mgr. Martin CUBJAK, kurátor MMUAW, 14. 1. 2008