Slávny pamätník pred arligtonským cintorínom v štáte Virginia, na jednej zo sôch ktorého je aj M. Strank. Súsošie pamätníka bolo urobené na základe slávnej fotografie vztýčenia vlajky USA na vrchole hory Suribachi ostrova Iwo Jima 19. februára 1945. V jednom z bojov na tomto ostrove zomrel M. Strank 1. marca 1945.

 

Nejasnosti sa prejavili aj v súvislosti s Michaelom Strankom. V knihe a filme Flags of Our Fathers (Vlajky našich otcov) je Strank nesprávne označený ako Čech a v nedávnych zmienkach tlače zasa vyhlásený za Slováka. Aj keď jeho rodina emigrovala z Československa a jeho rodná dedina Jarabina sa nachádza na území Slovenskej republiky, o Strankovom rusínskom pôvode a národnostnej príslušnosti niet pochýb. V prihláške k štátnemu občianstvu, ktorú jeho rodičia vyplnili v Cambriiskom regióne Pennsylvánie, uviedli rusínsku národnosť.

Hoci sa Strank stal občanom USA v roku 1935, keď bolo štátne občianstvo uznané jeho otcovi, on sám nikdy nedostal takýto doklad. Až donedávna nebolo námornému zboru známe, že Strank bol imigrantom. Seržant delostrelectva Matt Blais, zamestnaný ako námorný bezpečnostný dozorca Amerického veľvyslanectva na Slovensku zistil, že Strank nebol americkým občanom narodeným v Spojených štátoch a požiadal Americký imigračný úrad v Strankovom mene o uznanie štátneho občianstva po jeho smrti.

Počas slávnostného obradu pred pamätníkom, na ktorom je Strank vyobrazený, poznamenal Jonathan Scharfen, predseda Imigračného úradu USA, že Strankov príbeh je príkladom toho, ako imigranti prispeli do histórie Spojených štátov amerických. Karpatsko-rusínska spoločnosť oslavuje udatnosť a obetu Michaela Stranka a tiež všetkých mužov a žien rusínskeho pôvodu, ktorí boli a sú v službách USA.

(Pozn. red.: M. Strank zahynul v bojoch 2. svetovej vojny na japonskom ostrove Iwo Jima 1. marca 1945, necelé dva týždne po vztýčení americkej zástavy 19. februára 1945 na vrchu Suribachi tohto ostrova, kde bola urobená legendárna fotografia Joe Rosenthala, ktorá je najreprodukovanejšou fotografiou na svete.)

 

Hrob Michaela Stranka (Michala Strenka).

O Karpatsko-rusínskej spoločnosti v USA

Karpatsko-rusínska spoločnosť v USA je nezisková organizácia, ktorej úlohou je vzdelávanie (nielen) Rusínov o rusínskej histórii a kultúre a podpora rusínskej kultúry v rusínskej domovine v Strednej a Východnej Európe.

Táto organizácia sa pýši vyše 1 800 členmi po celom svete, ktorí jej prácu podporujú členskými ako aj dobrovoľnými príspevkami do fondov podporujúcich rozvoj rusínskej kultúry v zahraničí a humanitárnu pomoc pre rusínske komunity v Európe.