„Performance“ pred kamerami MsÚ.

Tiež bez povšimnutia!